ปิดแคมเปญรณรงค์

กรมขนส่งควรเปิดให้บริการเกี่ยวกับใบขับขี่ในวันเสาร์

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 113 คน


ปัจจุบันนี้หากใครต่อการสอบใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่ ต้องไปวันธรรมดาเท่านั้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ต้องทำงานประจำ ซึ่งต้องลางานครึ่งวันบ้าง-ทั้งวันบ้าง หากเปิดให้บริการในวันเสาร์ก็ไม่จำเป็นต้องลางาน หรือเสียวันลาไปโดยใช่เหตุPATSORN กำลังรอให้คุณช่วย

PATSORN NAWONGSRI อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«กรม: กรมขนส่งควรเปิดให้บริการเกี่ยวกับใบขับขี่ในวันเสาร์» คุณสามารถร่วมกับ PATSORN และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 112 คน ได้แล้วตอนนี้เลย