กรมสรรพสามิตหยุดสร้างความสับสนกับราคาขายปลีกแนะนำ

กรมสรรพสามิตหยุดสร้างความสับสนกับราคาขายปลีกแนะนำ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

บริษัท ไวส์ แมชชีนส์ จำกัด ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต (กรมสรรพสามิต)

พรบ. กรมสรรพามิต ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กันยานย 2560 กำหนดให้ชำระภาษีสรรพสามิตตามราคาขายปลีกแนะนำ ซึ่งราคาขายปลีกแนะนำนั้น ยากในทางปฏิบัติอย่างมาก ด้วยไม่ทราบว่าสินค้าจะผ่านการขายไปกี่ทอด แต่ละทอดที่ขายมีต้นทุนดำเนินการอย่างไรและผู้ขายแต่ละทอดมีความจำเป็นต้องบวกกำไรเพิ่มในอัตราใด ทำให้เป็นความสุ่มเสี่ยงของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าหรือผู้ที่ต้องนำเสนอราคาขายปลีกแนะนำ อาจถูกฟ้องจากกรมสรรพสามิตว่าผิดกฏหมายพร้อมเบี้ยปรับมากมายได้

ราคาขาย เป็นอิสระของผู้ขายแต่ละราย และควรให้เป็นความอิสระ ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนว่าราคาขายปลีกจะไปจบที่ราคาใด กรมไม่ควรออกระเบียบและบังคับผู้ประกอบการบนความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนเช่นนี้

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม