ติดมิเตอร์ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ติดมิเตอร์ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
นพพร ลีปรีชานนท์ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน กรมขนส่งทางบก

สาระสำคัญของการติดมิเตอร์มอเตอร์ไซค์รับจ้าง  เพราะในปัจจุบันการแจ้งราคาค่าโดยสารที่เห็นชัดๆ เบื้องต้นก็คือติดป้ายบอกราคา และ ต่อรองราคมกันด้วยปากเปล่า  โดยที่ราคาขึ้นอยู่กับความพอใจทั้ง 2 ฝ่าย  และอีกแบบก็คือติดป้ายบอก โดยปัจจุบันป้ายที่บอกราคาตามวินต่างๆ จะอ้างอิงตามที่ กฎกระทรวงคมนามคม พ.ศ. 2559 กําหนดอัตราค่าจ้าง “มอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วประเทศ”  ไว้คือ...

                                  2 กิโลเมตรแรก เก็บไม่เกิน 25 บาท

                             กิโลเมตรต่อไปไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท

                 ค่ารถเกินกว่า 5 กิโลเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 กิโลเมตร

                                  เก็บได้ไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท

              ส่วนระยะทางเกินกว่า 15 กิโลเมตรขึ้นไป ให้เป็นไปตกลงกัน


           ซึ่งราคาที่ระบุบนป้ายก็เป็นการประมาณเอาว่าน่าจะเท่าไร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แต่สถานที่ปลายที่บางที่ที่เราไปไม่ได้อยู่ระบุบนป้าย หรือ กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน ก็จะเป็นช่องโหว่ ที่ทให้เกิดการต่องรองราคากัน ดังนั้น การต่อรองาราคากันเองก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการทะเลาะกัน เช่น เคยไปเส้นทางเดิมทุกวัน ราคา 30 บาท แต่วันดีคืนดี ฝนตก รถถติด จากที่เคยจ่าย 30 บาท กลายเป็น 200 บาท ก็กลายเป็นข้อพิพาทในสังคม

            ดังนั้น ผมจึงมาเสนอ นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการติดมิเตอร์มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อคำนวณราคาค่าโดยสารจากต้นทางไปยังปลายทาง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่กิโลเมตรแรก 10 บาท จากนั้นคิดตามระยะทาง 100 เมตรละ 1 บาท ซึ่งในขณะนี้ที่ ม.ธรรมศาสตร์ได้เริ่มต้นใช่แล้ว และผมก็ได้ไปทำการทดลองให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อื่นเพิ่มติมด้วยแล้ว

              โดยการติดตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000-2,000 บาท แต่หากติดในจำนวนมากๆ ราคาน่าจะไม่เกิน 500 บาท นอกจากนี้ มิเตอร์ ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโทรศัพท์ โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่ติดอยู่ด้านหลังเสื้อวินของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ก็จะทราบข้อมูลทั้งชื่อ อายุ หมายเลขวิน เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อมอเตอร์ไซด์ เขตพื้นที่การให้บริการของวิน ตำแหน่งเส้นทางการขับขี่ และราคาค่าโดยสารตามฐานเวลาจริง สามารถส่งต่อข้อมูลให้คนใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาการก่ออาชญากรรม และตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุแบบอัตโนมัติได้อีกด้วยครับ  

 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม