Петиция закрыта

Відміна примусового відпрацювання медиків

Эта петиция собрала 1 655 подписантов


01 січня 2017 року вступив в силу Закон України № 1662-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (далі- Закон). Згідно Закону, випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом. Таким випадком, згідно Закону, є укладання угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу. Студенти, інтерни, та лікарі, які зараз відпрацьовують 3 роки за направленням, таких угод не укладали, з ними були укладені, порушуючи принцип свободи договору, закріплений у Цивільному кодексі України, угоди про підготовку фахівців з вищою освітою. Тобто, це інші угоди, і вони всі мають бути звільнені від відпрацювання. На думку МОЗ, цей закон діє лише на тих випускників, які вступають до ВНЗ у 2017 році. Тобто, закон буде діяти фактично через 8-9 років, коли ці майбутні випускники можуть будуть працевлаштовані після інтернатури. Водночас, випускники інших спеціальностей не зобов'язані відпрацьовувати, що є прямою дискриміницією медиків та порушенням їх права на вільний вибір місця працевлаштування. Свою позицію МОЗ аргументує тим, що випускники минулих років та теперешні студенти вже підписали угоди про підготовку фахівця з вищою освітою, яка є додатком 1 до Наказу № 367, і на них вже поширюються зобов'язання цивільного характеру. Таким чином, МОЗ вважає силу дії угоди вищою за Закон. Крім того, типова угода не відповідає сучасному законодавству, а саме, містить термін "державний сектор народного господарства". Згідно роз'яснень Міністерства юстиції, комунальні заклади (більшість місць працевлаштування ) є комунальним сектором економіки, тому вищезгадана угода не відповідає чинному законодавству та не може бути виконана навіть з боку вищого навчального закладу, який має працевлаштувати випускників у державний сектор народного господарства. Прикінцеві положення Закону  зобов'язують Кабінет міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, чого й досі не було зроблено, а Міністерство охорони здоров'я й досі посилається на Порядок працевлаштування випускників, хоча до нього треба було внести зміни. Враховуючи вищевикладене, просимо виконати Закон та скасувати існуючий Порядок працевлаштування випускників, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 992 та Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 367. Хочу зауважити, що існує громадський рух "Проти примусового відпрацювання", який налічує більше тисячі учасників, серед них багато людей, які постраждали від примусу до праці у нелюдських умовах за приблизно мінімальну заробітну плату, якої не завжди вистачає на оренду житла, а тим більше на гідний рівень життя. Це випускники медичних ВНЗ, які вимушені працювати за місцем направлення. Вони мають велику надію на Закон, але завдяки позиції Міністерства охорони здоров'я, ці люди й досі не є вільними, хоча Україна є сучасною правовою демократичною державою, і застосування примусової праці не є ефективним.Cегодня Богдан рассчитывает на вас

Богдан Кондратенко нуждается в вашей поддержке петиции «Міністерство охорони здоров'я України: Відміна примусового відпрацювання медиків». Богдан и 1 654 участника этой кампании рассчитывают на вас сегодня.