Даване на статут на защитена територия на 400 метровата черноморска крайбрежна ивица

Даване на статут на защитена територия на 400 метровата черноморска крайбрежна ивица

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Станчо Аврамов started this petition to европейска комисия

Даването на статут на защитена територия на 400 метровата черноморска крайбрежна ивица ще предотврати по-нататъшно застрояване и бетониране на българското черноморско крайбрежие.

Законът за устройството на черноморското крайбрежие в сегашния си вид не защитава в достатъчна степен уникалната природа на Черноморското крайбрежие , а именно:

1. създаване на условия за опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие;

2. осигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг;

3. опазване, съхраняване и разумно използване на природните ресурси;

4. предотвратяване и намаляване на замърсяването на Черноморското крайбрежие;

5. защита на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси;

6. възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство.


Новосъздаденият национален природен парк да се нарече "Черноморско крайбрежие". Към него могат да се включат съседни защитени територии.

Едно море ни остана, макар и съсипано - не давайте и него да ни вземат !!!

Да премахнем строежите и оградите които ни делят от него!

Да съхраним за поколенията на България уникалната природа на Черноморското крайбрежие!


Подкрепили петицията - http://stanqo.blogspot.com/2013/01/400.html

 

Когато петицията се подкрепи от 100 000 подписа ще организираме национален референдум за законодателни промени. Ако се приеме, освен строежите от морския бряг ще се разкарат и всички концесионери.

Всичко зависи от волята на суверена.

Фейсбук група на петицията https://www.facebook.com/groups/kraibrejie/

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!