Не допускайте разрушаването на неправителствения Музей „Н.К.Рьорих“!

Петиция закрыта

Не допускайте разрушаването на неправителствения Музей „Н.К.Рьорих“!

Эта петиция собрала 74 подписанта
Николай Сологубовский создал(а) эту петицию, адресованную В.В. Путин (Президент на Руската Федерация)

English | français | deutsch | español | italiano | latviešu | čeština | беларуская | 
中文 | по-русски 

Значението на културното наследство на великия руски художник Николай Рьорих е огромно и това се признава в много страни по света. То включва над 7 000 картини, десетки литературни, научни и философски трудове. Безценен принос за руската и световна съкровищница на културата са миротворческите и хуманистични идеи на Николай Рьорих. Академик Дмитрий Лихачов нарича Николай Рьорих „подвижник на културата от световен мащаб“, а министърът на Културата на Руската Федерация А. А. Авдеев казва за него: „един от най-големите хуманисти на ХХ век“. 

Като разбира изключителното значение на наследството на Н. К. Рьорих за страната, ръководството на СССР през 1989 година подкрепя инициативата на неговия по-малък син Святослав да предаде безвъзмездно наследството от Индия в Русия за създаването в Москва на Музей „Н. К. Рьорих“. Приети са двете главни условия на Святослав Рьорих: музеят трябва да има неправителствен статус и да бъде настанен в имението „Лопухини“. Съответните гаранции от страна на правителството са потвърдени документално. Святослав Рьорих създава Международния Център „Рьорих“ (МЦР), който трябва да има като своя основа недържавния Музей „Н. К. Рьорих“ и завещава на МЦР принадлежащата му част от наследството на неговите родители. 

Международният Център „Рьорих“ оправда надеждите на своя основател. За 24 години работа, благодарение на активна обществена и меценатска помощ, без да получи нито една стотинка държавни средства, МЦР възроди практически от руини имението Лопухини и създаде музей на световно ниво. МЦР осъществява подвижни изложби на картини на Н. К. Рьорих и С. Н. Рьорих в Русия и извън нейните граници (те са посетени от над 4 милиона човека), провежда ежегодни международни научни конференции, извършва значителна издателска дейност (публикувани са над 200 книги), издава списанието „Култура и време“ (отличено с почетния знак „Златен фонд на пресата“), организира лекции, фестивали на народното творчество, изложби на съвременни художници космисти и др. Дейността на МЦР е отбелязана с високи международни, държавни и обществени награди и е призната от големи международни организации (ООН, ЮНЕСКО, Общоевропейската федерация за културно наследство „Europa Nostra“ и др.). 

Но, оказва се, високите достижения не могат да служат като гаранция за безопасно и стабилно съществуване на обществения (неправителствен) музей в Русия. Понастоящем Музеят е на границата да прекрати своето съществуване

– Министерството на културата, ръководено от В. Р. Медински, се стреми да изземе от МЦР наследството на семейство Рьорих, като разруши по този начин и самия недържавен Музей; 

– Департаментът по въпросите на собствеността на град Москва в течение на много години отлага решаването на въпроса за предостяване на преференции на МЦР при наема на имението „Лопухини“, където е разположен Музеят, и като следствие дългът по плащанията за наема сега е 24 милиона рубли (близо 600 000 евро); 

– меценатът на Музея е лишен от възможност да оказва помощ и Музеят остана без средства за съществуване. 

Затова ние се обръщаме към Президента на Руската Федерация В.В. Путин с призив да не допусне разрушаването на неправителствения Музей „Н. К. Рьорих“ и да окаже помощ на Музея: да съхрани неговия неправителствен статус, да му предаде имението „Лопухини“ за безвъзмездно и безсрочно ползване, да бъде оказана финансова подкрепа от страна на държавата. 

Призоваваме всички, които не са равнодушни, да се присъединят към нашето обръщение и да го разпространят сред своите приятели и познати. Със съвместни усилия ние ще съхраним Музея „Н. К. Рьорих“ за културата на Русия и на целия свят! 

 

Обръщението вече са подписали: 

Георгий Николаевич Фурсей, вицепрезидент на Руската академия на естествените науки (РАЕН), Президент на международната Лига за защита на Културата, заслужил деец на науката на Руската Федерация, лауреат на Държавна премия, доктор на физико-математическите науки, професор 

Олег Леонидович Кузнецов, Президент на РАЕН, Президент на Международния университет на природата, обществото и човека (Дубна), лауреат на Държавна премия на СССР и Премия на Правителството на Русия, заслужил деец на науката и техниката на Руската Федерация, професор 

Юрий Хатуевич Темирканов, главен диригент на Академическия симфоничен оркестър на Санктпетербургската държавна филхармония „Д. С. Шостакович“, председател на Съюза на концертните дейци на Руската Федерация, лауреат на Държавни премии на СССР, Държавна премия на Руската Федерация, Народен артист на СССР 

Евгений Петрович Челышев, действителен член на Руската академия на науките (РАН), Съветник на Президиума на РАН, академик, съпредседател на научния съвет на РАН по изучаването и опазването на културното и природното наследство 

Шалва Александрович Амонашвили, академик на Руската академия на образованието (РАО), лауреат на Премия на Правителството на Руската Федерация 

Павел Василевич Флоренски, академик на РАЕН, академик на Международната славянска академия на науките и изкуствата, доктор на геолого-минералогическите науки, професор на Руския държавен университет по нефт и газ „И. М. Губкин“ 

Алексей Владимирович Яблоков, член-кореспондент на РАН, съветник на РАН, доктор на биологическите науки, професор, председател на фракцията „Зелена Русия“ 

Николай Николаевич Мушкамбаров, доктор на биологическите науки, професор на МГМУ „Сеченов“ 

Александър Моисеевич Городницки, доктор на геолого-минералогическите науки, професор, главен научен сътрудник на Института по океанология на РАН, заслужил деец на науката на Руската Федерация, член на Съюза на писателите на Русия, един от основоположниците на авторската песен 

Сергей Леонидович Доренски, професор на Московската държавна консерватория „П. И. Чайковски“, народен артист на Русия 

Емилия Василева, чуждестранен член на РАО, професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (София, България) 

Александър Дмитриевич Некипелов, академик на РАН, Председател на експертната комисия РСОШ по икономика и управление, Председател на съвета на директорите на ОАО НК „Роснефт“, Вицепрезидент на РАН (от 2001 до 2013 г.) 

Гари Алексеевич Попов, академик на РАН, директор на Научноизследователския институт по приложна механика и електродинамика, лауреат на Държавна премия на Русия 

Александър Григоревич Чучалин, академик на Руската академия по медицински науки (РАМН), директор на Научноизследователския институт по пулмонология на РАМН, вицепрезидент на Националната медицинска палата, председател на Сдружението на православните лекари, двукратно лауреат на Премия на Правителството на Руия в областта на образованието, науката и техниката, главен терапевт на Русия 

Сажи Зайндиновна Умалатова, председател на руската политическа партия на Мира и Единството, председател на Общоруското обществено движение в подкрепа на политиката на Президента на Русия 

Феликс Петрович Митрофанов, академик на РАН, главен научен сътрудник на Геологическия институт на Колския научен център на РАН, съветник на РАН, Заслужил геолог на Руската Федерация, лауреат на Държавна премия 

Вадим Валентинович Покровски, ръководител на Федералния научно-методически център на Министерството на здравното и социалното развитие по профилактика и борба със СПИН, академик на РАМН, доктор на медицинските науки, професор, лауреат на Държавна премия на Русия 

Виктор Василевич Мороз, член-кореспондент на РАМН, лауреат на премията на Правителството на Русия, заслужил лекар на Русия, директор на Главното управление на Научноизследователския институт по обща реаниматология на РАМН, лауреат на първата национална премия за най-добрите лекари на Русия „Призвание“, доктор на медицинските науки, професор 

Шагдарин Бира, академик на Монголската академия на науките, Заслужил деец на науката на Монголия, Герой на труда на Монголия, лауреат на Държавна премия на Монголия, почетен доктор на МГИМО (Москва), професор, директор на Дом-музей „Рьорих“ в Улан-Батор 

Валентина Николаевна Тугужекова, директор на Хакаския научно-изследователски институт на езика, литературата и историята, доктор на историческите науки, професор 

Христо Периклович Тахчиди, член-кореспондент на РАН, доктор на медицинските науки, професор, заместник-ректор на РНИМУ „Н. И. Пирогов“, член на Управителния съвет на Общоруското сдружение на офталмолозите, лауреат на премията на Правителството на Русия в областта на науката и техниката 

Георги Михайлович Гречко, летец-космонавт на СССР, двукратен Герой на Съветския съюз, доктор на физико-математическите науки, академик на Международната академия на астронавтиката 

Сергей Владимирович Кричевски, космонавт-изпитател, доктор на философските науки, професор на Руската академия на държавната служба към Президента на Руската Федерация, водещ научен сътрудник на Института по история на естествознанието и техниката „С.И.Вавилов“ на РАН 

Рафаел Гегамович Оганов, академик на РАМН, доктор на медицинските науки, професор, заслужил деец на науката на Руската Федерация, член на Международното и Европейското сдружение на кардиолозите, член на Федерацията на кардиолозите, лауреат на Държавна премия, лауреат на премия на Правителството на Руската Федерация в областта на науката е техниката 

Вячеслав Василевич Осико, академик на РАН, директор на Научния център по лазерни материали и технологии на Института по обща физика на РАН (ИОФАН), лауреат на Ленинска и Държавна премия 

Ерик Михайлович Галимов, академик на РАН, директор на Института по геохимия и аналитична химия „В.И.Вернадски“, член на Президиума на РАН, председател на Комитета по метеорити на РАН, председател на Научния съвет на РАН по проблемите на геохимията, член на Бюрото на Съвета на РАН по космоса 

Николай Семьонович Кардашев, академик на РАН, директор на Астрокосмическия център ФИАН, двукратен лауреат на Държавна премия на СССР, кавалер на Ордена „Почетен знак“ 

Евгений Лвович Насонов, академик на РАМН, директор на НИИ по ревматология на РАМН, председател на Научния съвет на НИИР на РАМН и на Специализирания дисертационен съвет, председател на Научния съвет по ревматология на РАМН и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската Федерация, Президент на асоциацията на ревматолозите на Русия, член на Управителния съвет на Московското градко научно сдружение на терапевтите  

Ала Алексеевна Рябцева, доктор на медицинските науки, професор, ръководител на офталмологичната клиника МОНИКИ „М. Ф. Владимирски“, заслужил лекар на Руската Федерация, главен офталмолог на Московска област

Сергей Валентинович Стадлер, цигулар, диригент, народен артист на Русия, лауреат на международни конкурси, художествен ръководител на "Петербург концерт"

Владимир Григоревич Гаркуша, народен артист на Украйна, главен диригент на Днепропетровския академичен театър на операта и балета

Светлин Русев, художник, академик на БАН, професор (София, България)

Вера Ганчева, д-р, професор на Софийския университет "Свети Климент Охридски", носител на кралския шведски орден "Северна звезда", датския орден "Рицарски кръст на Данеброг" и други международни отличия (София, България)

Александър Илиев, д-р, доцент, Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (София, България)

Маргарита Божилова-Андонова, преподавател в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (София, България)

Александра Хонг, доцент, Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (София, България)

Ясен Вълчанов, доцент, Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (София, България)

Камен Иванов, д-р, преподавател в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (София, България)

Таисия Щукина-Янбастиева, професор на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (София, България)

Елка Няголова, председател на Славянската литературна и художествена академия, член на УС на Съюза на българските писатели, главен редактор на списание "Знаци" (Варна, България)

Сергей Рожков, председател на Руския академически съюз в България, доцент на Института за изследване на обществата и знанието на БАН (София, България) 

Михаил Ефимович Николаев, депутат в Държавната дума на Федералното събрание на Руската Федерация, Президент на международното обществено движение "Източно измерение"   Дмитрий Викторович Родионов, Генерален директор на Държавния централен театрален музей "А.А. Бахрушин"   Юрий Лвович Овчинников, Президент на Асоциацията на професионалните треньори на Русия, Съветник на Президента на Олимпийския комитет на Русия, Заслужил майстор на спорта по фигурно пързаляне   Леонид Иванович Анисимов, заслужил деец на изкуствата на Руската Федерация, художествен ръководител на Токийския нов репертуарен театър, Президент на Токийската международна академия "Станиславски"   Антон Дончевписател, академик на БАН, носител на Орден "Стара планина" І степен, Орден "Св. Св. Кирил и Методий" - огърлие, шведския орден "Полярна звезда" І степен (София, България)   Димитър Момчилов, професор, ректор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“   Правда Горанова, професор, заместник-ректор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“   Веса Цинандова-Харалампиева, професор, преподавател по музикална естетика в Националната художествена академия (София, България)   Елисавета Вълчинова-Чендова, доктор на науките (изкуствознание), професор в Нов български университет и в Института за изследване на изкуствата на БАН (София, България)   Красимир Тасков, професор в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, композитор, пианист (София, България)   Юлия Момчилова, музиковед, автор на книги и пиеси за деца (София, България)   Ангел Станков, професор в Националната музикална академия "Проф. П. Владигеров", солист и концертмайстор на Софийската филхармония, диригент, носител на редица международни и национални награди и отличия, носител на Орден на Британската империя (София, България)   Иван Кръстев, артист-оркестрант в Национална опера и балет

 

___________ 

 Официален сайт на Музея „Н. К. Рьорих“: http://www.icr.su

 Страници на Музея във Facebook и Вконтакте

 

 

Петиция закрыта

Эта петиция собрала 74 подписанта

Расскажите о петиции