ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN DU LỊCH SINH THÁI TAM ĐẢO

ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN DU LỊCH SINH THÁI TAM ĐẢO

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!
Save Tamdao started this petition to Bộ Tài nguyên và Môi trường and

                   Kính gửi:  - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chúng tôi là: Tập thể các cá nhân, đơn vị/tổ chức đang làm việc về các vấn đề môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Chúng tôi viết đơn này đề nghị với quý cơ quan một số công việc như sau:

Gần đây chúng tôi được biết về dự án Khu Du lịch Sinh thái Tam Đảo hay còn gọi là dự án Tam Đảo II do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, đang tiến hành trong khu vực của Vườn Quốc gia Tam Đảo. Cụ thể, dự án đã được khởi công vào ngày 27/12/2016 sau đó ngưng một thời gian cho tới gần đây thì tái khởi động với các công tác đo đạc, phát cây, đào hố dựng trụ tời và làm đường xuyên vào rừng. Việc đấu giá cây gỗ rừng sau khi chặt hạ cũng đang được tiến hành.

Những nguồn tin chính thức cũng cho biết đây là một dự án quy mô lớn với diện tích 300ha và số vốn đầu tư lên tới 25 nghìn tỷ đồng, lại nằm ở khu vực trong Vườn Quốc gia Tam Đảo, đang được Cục Kiểm Lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý.

   Xét rằng:

- Luật Bảo vệ Môi trường 2014 hiện hành quy định dự án “có sử dụng đất của vườn quốc gia” sẽ phải thực hiện Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM), theo Điểm b, Khoản 1, Điều 18.

- Điều 23 và 25 Luật Bảo vệ Môi trường 2014 quy định ĐTM của dự án như trên sẽ phải được thẩm định và phê duyệt dưới thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường;

     Căn cứ:

- Điều 131 Luật Bảo vệ Môi trường 2014 về công khai thông tin môi trường trong đó quy định ĐTM là loại thông tin phải được công khai để nhân dân giám sát;

- Điều 5 và Điều 6 Luật Tiếp cận Thông tin 2016 về thông tin công dân được tiếp cận.

  Chúng tôi đề nghị:

1. Bộ Tài nguyên Môi trường công khai ĐTM của dự án khu Du lịch Sinh thái Tam Đảo trên cổng thông tin điện tử của Quý Bộ cũng như các phương tiện truyền thông khác để mọi người dân dễ dàng tiếp cận theo đúng quy định pháp luật.

2. Bộ Tài nguyên Môi trường cung cấp thông tin về việc tham vấn cơ quan, tổ chức, cộng đồng chịu tác động trực tiếp bởi dự án trong quá trình thực hiện ĐTM theo quy định ở Điều 21 Luật Bảo vệ Môi trường 2014.

Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin phản hồi của Quý Bộ và sẽ theo dõi việc giải quyết văn bản này theo quy định của Luật Tiếp cận Thông tin 2016 và Luật Tiếp Công dân năm 2013

                                                                Hà Nội, ngày 11/3/2019

Chữ ký của các cá nhân/đơn vị/hội nhóm

Save Tam Đảo

---

Lời nhắn của Save Tam Đảo: Tất cả chữ ký của các bạn sẽ được chúng tôi tổng hợp và gửi kèm trong đơn gửi trực tiếp đến Bộ Tài nguyên Môi trường. Chúng tôi tin rằng một khi Bộ Tài nguyên Môi trường công khai ĐTM của dự án Khu Du lịch Sinh thái Tam Đảo (SunGroup) theo đúng quy định pháp luật, cư dân địa phương, báo chí, các nhà khoa học sẽ có nhiều dữ kiện và căn cứ hơn để tham gia đóng góp ý kiến nhằm bảo vệ Vườn Quốc gia Tam Đảo tốt hơn trong bất kỳ trường hợp nào. Mỗi một chữ ký đều quan trọng, chúng tôi cần sự tham gia của các bạn, vì Vườn Quốc gia Tam Đảo, vì một Việt Nam phát triển sạch và bền vững! 

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!