Petición cerrada

SIGNA per a què Gandia torne a ser referent cultural

Esta petición ha conseguido 142 firmas


MANIFEST: Enfront de la política erràtica, improvisada i partidista de l'Ajuntament de Gandia, que en l'àmbit de la cultura es caracteritza més pel que destrueix que per les seues propostes constructives i iniciatives positives, fem públic aquest document com a punt de partida per a una reflexió col·lectiva, basat en els següents principis, segons els quals considerem que la cultura és:


a) En primer lloc, i abans de res, un dret. Per tant, correspon als poders públics posar els mitjans i les condicions necessàries perquè totes les persones puguen exercir-lo i gaudir-lo.


b) Resultat d'una acumulació d'experiències i propostes que conformen la identitat dels pobles.


c) El principal instrument al nostre abast per afrontar els reptes que imposa l'evidència de la globalització i la principal amenaça de la qual seria el triomf de el “pensament únic”.


d) Vehicle de promoció social i font de felicitat, personal i col·lectiva. Perquè permet gaudir de les diferents ofertes de distracció, que alimenten l'enriquiment personal i social per l'obertura d'horitzons.


i) Agent de vertebració social i territorial en una Europa que viu fascinada pel seu patrimoni cultural, gestat al llarg d'una història mil·lenària. I en un país, com el nostre, que ha vist com la manipulació dels seus símbols ha servit de munició per destruir la seua identitat.


f) Sector generador de riquesa i motor de desenvolupament, per se i pel valor afegit a altres sectors econòmics, com el turisme sobretot.


Tot això converteix a la cultura en sector estratègic per al nostre creixement econòmic i el desenvolupament personal i col·lectiu del nostre país. El que la situa en les antípodes del tractament subordinat que li atorga el PP, que la considera un mer complement ornamental del que és fàcil prescindir per estalviar.


D'acord amb aquests principis bàsics, proposem per a la nostra ciutat:


1º).- Institucionalitzar una oferta cultural plural, estable, democràtica i participativa, encoratjant i fomentant l'activitat de les associacions culturals i la creativitat de les persones.


2º).- Fomentar la participació i l'accés de tots els ciutadans a la cultura.


3º).- Promocionar totes aquella accions, recursos i estratègies per evitar l'ús partidista de la cultura, potenciant les institucions i organismes autònoms que han vingut gestionat les respectives activitats amb una eficàcia i eficiència provades (com és el cas de la UIG, CEIC Alfons el Vell o el IMAB) i iniciatives tan consolidades i prestigioses com els premis Ausiàs March i Joan Martorell.


4º).- Treballar per fer de Gandia, com a Gran Ciutat que és, no només centre consumidor de cultura sinó també productor de la mateixa, fomentant l'activitat dels creadors de cultura en totes les seues facetes.


5º).- Mantenir la gestió pública del Teatre Serrano com a referent cultural de la Safor de l'arts escèniques i audiovisuals.


6º).- Prioritzar en els mitjans de comunicació públics la defensa i difusió de la nostra cultura, fomentant-la així mateix en els mitjans de comunicació privats.


7º).- Institucionalitzar una partida anual als pressupostos municipals dedicada a la promoció dels nostres clàssics i protecció del patrimoni cultural, incloent de manera prioritària la defensa de la nostra llengua.


8º).- Fomentar sectors que han adquirit un reconegut prestigi a la nostra ciutat, com la música de banda i el teatre, amb especial atenció a les activitats dedicades al públic infantil.


9º).- Elaboració d'una política museística municipal en la qual es coordinen les institucions existents (MAGA) amb el futur Museu de les Clarisses i un eventual museu d'Història de la Ciutat i dels Clàssics.


10º).- Fomentar la coordinació cultural comarcal i intercomarcal quant a producció, difusió i consum. 


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->Hoy: Socialistes de Gandia cuenta con tu ayuda

Socialistes de Gandia necesita tu ayuda con esta petición «SIGNA per a què Gandia torne a ser referent cultural». Únete a Socialistes de Gandia y 141 personas que ya han firmado.