Selektiv abortlara “Yetər”, “Kifayət”-dir, “Bəsti” deyək!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Selektiv abortlara “Yetər”, “Kifayət", “Bəsti” deyək!

Azərbaycanda doğulan uşaqların cins nisbəti 100 qıza 114 oğlandır. Ölkəmiz cinsi ayrıseçkilik əsasında abortların statistikasına görə dünyada Çindən sonra ikincidir!

Bütün bu acı həqiqətlərə baxmayaraq hələ də qız övladlarına Tamam, Yetər, Kifayət, Bəsti kimi adlar qoyan insanlarımız var.

Azərbaycan dilinin böyük izahlı onomastik lüğətində bu adların mənasına baxdığımız zaman onların “kifayətdir, bundan sonra qız doğulmasın” anlamına gəldiyini görə bilərik. Belə adların bu gün də qız uşaqlarına qoyulması faktı acınacaqlıdır.

Məhz elə bu səbəbdən Bəsti, Bəstixanım, Bəstinaz, Bəstigül, Kifayət, Yetər, Yetərxanım, Qızyetər, Qızbəs, Qızqayıt, Tamam, Tamamgül, Tamamnaz və bu qəbildən olan digər adların lügətimizdən çıxarılmasını istəyək!

“Yetər” qızlarımıza verilən ad yox, bütün bunları durduracaq şüar olsun!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Let's say 'Yetər', 'Kifayət', and 'Bəsti' to sex-selective abortions! (*All listed female names mean 'Stop/Enough' in Azerbaijani.)

The sex ratio of newborns in Azerbaijan is 114 boys per 110 girls. Our country comes in a close second after China according to the statistics of abortions based on gender discrimination.

Despite the bitter truth, there are still some people who choose the following names for their daughters: Tamam, Yetər, Kifayət, Bəsti. (All these names mean 'Stop/Enough' in Azerbaijani.)

When we look through the listed names in the Comprehensive Onomastic Dictionary of the Azerbaijani language, we can find the real meaning behind these names, 'It's enough, we don't want another girl-child!'

That’s the reason we want the names such as Bəsti, Bəstixanım, Bəstinaz, Bəstigül, Kifayət, Yetər, Yetərxanım, Qızyetər, Qızbəs, Qızqayıt, Tamam, Tamamgül, Tamamnaz, etc., to be removed from the dictionaries of our language.

Let 'Yetər' be not the name of our girl-children but a slogan to STOP the mentality it represents.