Moria-branden: Uppmaning om omedelbar evakuering och radikala förändringar i migrationspo

Moria-branden: Uppmaning om omedelbar evakuering och radikala förändringar i migrationspo

0 have signed. Let’s get to 200,000!
At 200,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!

Josie Naughton (Choose Love) started this petition to European Commission and

Tillsammans uppmanar vi alla europeiska ledare att agera nu. Branden i Moria-lägret på den  grekiska ön Lesbos var en katastrof som länge väntat på att hända. Europas största flyktinglägret har gått upp i lågor och lämnat över 12 000 människor utan tak över huvudet, mitt i den globala  pandemin. Den europeiska migrationspolitiken som fängslar människor i omänskliga förhållanden  på de olika grekiska öarna måste komma till ända.  

Moria-lägret var mer än överbefolkat och otryggt för dem som tvingades att bo där. Det hade blivit  en symbol för hur Europa behandlar människor som är på flykt. I åratal har vi bevittnat denna  skadliga inverkan av europeisk migrationspolitik på människors liv: usla förhållanden i de grekiska  lägren, otaliga dödsfall på Medelhavet, våld och avvisning av migrantbåtarna vid Europas gränser. 

Europeiska unionen har nått en kritisk vändpunkt och är nu på väg att presentera en ”ny start” i  migrationsfrågan (i form av en ny migrations- och asylpakt). Hela världen har bevittnat branden i  Moria: nu måste europeiska ledare och Europeiska kommissionen inse att detta måste ta slut. De  som sitter på makten att fatta beslut under de närmsta dagarna, veckorna och månaderna har ett  historiskt ansvar. 

Stödja oss i denna uppmaning riktad till europeiska ledare och Europeiska kommissionen att: 

  • Omedelbart evakuera alla människor som på grund av branden var tvungna att fly Moria-lägret.  Grundläggande mänskliga rättigheter till tak över huvudet, mat, sanitetsanläggningar och hälso och sjukvård kan inte upprätthållas på Lesbos eller de andra grekiska öarna. Avlasta öarna och  fokusera på omplacering av människor på flykt över hela Europa. 
  • Överge alla framtida migrationsplaner som återigen skulle gå ut på att fängsla människor i  omänskliga förhållanden i liknande lägren på diverse öar (resp anläggningar vid gränserna) när  migranterna väntar på beslut om deras asylansökan. Den rådande policyn att begränsa de  asylsökandes rörelsefrihet mellan öarna och Greklands fastland måste strykas.
  • Implementera migrationspolicy som säkerställer skydd och inte exkludering. Detta kräver en  ökad solidaritet och ansvarsfördelning mellan de olika europeiska länderna, och ett slut på de  systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna som återupprepas vid EU:s gränser.

Behovet av omedelbara åtgärder har aldrig varit mer angeläget.

IMPORTANT NOTE: Please see the English version of this petition for the list with organisations, movements and MEPs that co-signed. This translation does not list them.

0 have signed. Let’s get to 200,000!
At 200,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!