Kampanya Kapatıldı

FELSEFE GRUBU DERSLERİ Eğitim ve Öğretimin Temelidir.

Bu kampanya 1.965 destekçiye ulaştı


FELSEFE GRUBU DERSLERİ

Eğitim ve Öğretimin Temelidir.

TESPİTLER:

1- Felsefe Grubu Dersleri (felsefe, psikoloji, mantık, sosyoloji) programlarında hedeflenenler kavram ve bilgi edinimi, akıl yürütme, sorgulama, analitik düşünme, eleştirel düşünme, ifade ve yazma becerisi, felsefi okuryazarlık, özgün fikirler üretme gibi yeterlilik ve becerilerdir.

Öğrencilerin düşünmeye, araştırmaya, tartışmaya ve fikirler oluşturmaya, eylemlerinde insani-toplumsal, etik-ahlaki sorumluluk taşımaya ve siyasi-estetik duyarlılık göstermesini sağlayan birinci derece teşvik edilmeleri hedefini sağlayacak dersler Felsefe Grubu Dersleridir.

2- 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’nin katıldığı uluslararası PISA, TIMMS gibi öğrenci başarısını belirlemeyi amaçlayan sınavlarda Türkiye’nin bilgi ağırlıklı ilk aşama sorularında başarılı olduğu ama problem çözme, eleştirel düşünme ve değerlendirme gerektiren bilişsel seviyelerdeki sorularda başarısız olduğu görülmektedir. Uluslararası akademik başarı sıralamalarında da üretkenlik durumumuz konusunda benzer başarısızlıklar hüküm sürmektedir ve bu durum eğitim sisteminde aşılması gereken bir durum tespiti olarak saptanmaktadır. 

3- Öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özelliklerin geliştirilmesi, tüm diğer alanlarda öğrenilen bilginin işlenmesi, analiz edilmesi, sentezlenip değerlendirilmesi; eleştirel bakış açısının geliştirilmesi ve üst düzey bilişsel becerilerin kazanılması felsefe gurubu eğitimiyle mümkündür.

4- Bu nedenlerle felsefe gurubu eğitiminin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Zira öğrencilerimizin sorunlara duyarlı, gerektiğinde uygun çözümler üretebilen, üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren, toplumsal sorumluluğunun farkında bireysellikleri gelişmiş yurttaşlar yetiştirilmesinde temel katkı sağlayacak donanımların alt yapısını kurması beklenen temel derstir.

Bu gerekçelerle eğitim sistemimize emek veren, iyi olması için çaba gösteren paydaşlar olarak TALEPLERİMİZ:

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında

1) Ortaokul 7 ve 8. Sınıflarında “Düşünce Eğitimi” dersi zorunlu olmalı ve bu derslere Felsefe Grubu Öğretmenleri girmelidir.

2)  Ortaöğretim Kurumlarında Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri zorunlu olmalıdır.

Üniversiteye Giriş Sınavında 

3) Felsefe grubu dersine ilişkin soruların Sözel, Eşit Ağırlık ve Sayısal puan türünün hesaplanmasında etkisi olmalıdır.

4) Felsefe, Psikoloji, PDR, Sosyoloji bölümlerine girecek öğrenciler Felsefe Grubu Dersleri sorularından sorumlu tutulmalıdır.

 Bugün Felsefe Ders imzanı bekliyor!

Felsefe Ders Materyalleri bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Milli Eğitim Bakanlığı: FELSEFE GRUBU DERSLERİ Eğitim ve Öğretimin Temelidir.». Felsefe Ders ve imza atan diğer 1.964 kişiye katıl.