Madagascar: nous voulons une élection présidentielle avec du RENOUVEAU

0 a signé. Allez jusqu'à 200 !


Crise politique à Madagascar, un éternel recommencement. C’est le titre retenu par de nombreux journaux nationaux comme internationaux. Derrière ce constat fataliste, nous avons pourtant le sentiment que nous sommes très nombreux, sinon la très grande majorité à exprimer notre exaspération, notre colère et pour dire: « CA SUFFIT ! ».

Nous, les auteurs de cette pétition, sommes des citoyens malgaches lambda qui n’aspirons qu’à une chose : vivre en paix, vivre en sécurité, vivre dans un pays qui se développe comme les autres, être fier d’être malgache.

Le sentiment que nous représentons la très grande majorité des malgaches ne suffit pas, il faut que nous le montrions. C’est pour cela que nous avons lancé cette pétition aux fins de recueillir le maximum de signatures.

Ensemble disons :

  • NON à une énième crise politique dont nous connaissons tous les effets dévastateurs
  • NON à une transition qui ne servirait que les seuls intérêts des gens en mal de siège et qui auront comme seul objectif de prolonger le plus possible une telle transition
  • NON aux anciens et actuel présidents. On ne peut pas être la solution après avoir été le problème.
  • Nous voulons une élection présidentielle avec du RENOUVEAU. Madagascar compte 25 millions d’habitants. Nous avons forcément des hommes et femmes de valeurs qui ne demandent qu'à émerger pour contribuer au développement de notre Pays.

« IL EST ABSURDE DE CROIRE QUE NOUS POUVONS OBTENIR DES RESULTATS DIFFERENTS EN CONTINUANT A FAIRE EXACTEMENT LA MEME CHOSE » (Einstein).

OSONS LE CHANGEMENT.

Cette pétition est accessible partout dans le monde.

Signez et partagez cette pétition !

****************************** ****************************** ******************************

Madagasikara : Fitakiana fifidianana filoham-pirenenana mitondra FANOVANA sy FANAVAOZANA miaraka amin’ny OLOM-BAOVAO.

Krizy politika no mahafefika an'i Madagasikara. Voizin'ny haino aman-jery ary fantatra eran-tany izao toe-draharaha mateti-piseho éto amintsika izao. Maro an'isa isika Malagasy ary heverinay fa ny ankampobeny mihintsy aza no mino fa tsy lahatra izao manjo antsika izao ary mampiaka-peo maneho fa tofoka isika: “AOKA IZAY!”

Izahay manao izao fitakiana izao dia olom-pirenena tsotra, mahatsiaro ho kamboty velon-draiamandreny, sy mangina manana ny rariny ihany koa, ka maniry mba hiadana eto amin'ny taninay, hiasa sy hamokatra ampahalemana ary hiambo fa Malagasy.

TSY AMPY anefa ny fiheverana fa maro an'isa isika, fa tsy maintsy tohanana amin'ny alalan'ny fanangonan-tsonia maro araka izay tratra.

Izany indrindra no hanainganay ny mpiray tanindrazana hampiaka-peo hoe:

  • TSIA: toherina marindrano ny hamoronana korontana tsy hitondra soa ho an'ny Malagasy
  • TSIA: tsy misy hilana tetezamita hanomezan-daka ireo izay mpitady ny hitohizan'izany mba hifampizaran'izy ireo toerana sy tombontsoa manokana
  • TSIA: AOKA IZAY fa tsy mahomby ny mpitondra ankehitriny, ary tsy ekena ny hiverenan'ireo izay nitondra teo aloha, misora-tena ho vahaolana nefa ity ireo no olana.
  • Mitaky fifidianana filoham-pirenena hitondra FANOVANA sy FANAVOAZANA miarakaa amin’ny OLOM-BAOVAO. Mihisa 25 tapitrisa ny Malagasy. Tsy maintsy misy amin’ireo, lehilahy sy vehivavy, vonon-kiarina ary manana ho entina hampandrosoana an’i Madagasika mamintsika ity.

Hoy indrindra maintsy  ilay manampahaizana Einstein: "DISO TANTERAKA ISIKA RAHA MANANTENA AHAZO VOKATRA HAFA NEFA NY NATAO TEO ALOHA IHANY NO TOHIZANA”.

Koa SAHIA HANOVA.

Aparitaka mba ho fantatra eram-bazantany ity fitakiana ity.

Manainga anao hanao sonia ary hampita ity araka izay azo hatao.

Premiers signataires:

Abdallah CHARIFOU (Madagascar) / Albin FORTUNAT (France) / Alex RASOLOSON (France)  / Alexandre RAKOTOMALALA (Madagascar) / Alice Eltine RAFANOMEZANTSOA (Madagascar) / Andry ANDRIAMANDROSO (Madagascar) / Andry Mahery Henri RAKOTONDRAMASY (Madagascar) / Angèle Celine RAVAO (Madagascar) / Arsène VELOTOMBO (Madagascar) / Bako RANDRIANARISON (Canada) / Bikarison HERINANTENAINA (Madagascar) / Blaise VELONJARA (Madagascar) / Christian RASOAMANANA (France) / Clara FANOMEZANTSOA (Madagascar) / Clement RABEZARISOA (Madagascar) / Clementin ZAFITSOTRA (Madagascar) / Dallyca Ken ROTSINIAINA (Madagascar) / Diane TARDIEU (France) / Dieudonné MANDREFY (Madagascar) / Elisabeth RAVANDISON (Madagascar) / Elvis RANDRIANTALA (Madagascar) / Emilio SABATIER (France) / Etienne Bruno RAZAFIMAHAFALY (Madagascar) / Faneva RANDRIAMIHAMINARIVO (Madagascar) / Fanjaniala RANDRIANASOLO (Madagascar) / Faraniaina RALAIVAHINY (Madagascar) / Felana IRMA (France) / Fernand RASOAMANANA (Madagascar) / Fetra RABEMANANTSOA (Madagascar) / Fidiharison Josoa RANDRIAMANANTENA (Madagascar) / Florinne RASOARISOA (Madagascar) / Francia TARDIEU (France) / Francis HO KINE KI (Madagascar) / Frank TARDIEU (France) / Gaetan RASOAMBOLOLONA (Madagascar) / Gaston RANDRIAMAMPIONONA (Madagascar) / Gervais TSIRINIAINA (Madagascar) / Gervais RAZAKAMANANA (Madagascar) / Gina RAKOTOMALALA (France) / Gueta RABENA (Madagascar) / Haingo RAMILSON (France) / Haja RAKOTOMALALA (France) / Harilanto Jaona RANDRIAMANANTENA (Madagascar) / Harinala RAFIDIMANANTSOA (Madagascar) / Harivololona ANDRIANANTOANDRO (Madagascar) / Hary TARDIEU (France) / Hasina RAMAHERY (Madagascar) / Haussmann MAMODALY (Allemagne) / Herintsaina RASAMIMANANA (Madagascar) / Heritsoa RAZANAZAFY (Madagascar) / Jaona RATEFIARIVONY (Madagascar) / Jean RAFIDINIRINA (Madagascar) / Jean Aimé RANDIMBIARIMANANA (Madagascar) / Jean Cyrille RAOMINANANARIVO (Madagascar) / Jean Marc RAKOTOARISON (Madagascar) / Jeanne RAMANANA (Madagascar) / Jerome Emilien ATOU (Madagascar) / Jimmy RANITRATSILO (Madagascar) / Joel Herinirina RAFANOMEZANTSOA (Madagascar) / Justin BADORO (Madagascar) / Kanty RABENOROSOA (France) / Lalaina RAZAFIMAHATRATRA (Madagascar) / Lanjaniaina ANDRIANJAKAHARISON (Madagascar) / Liliane Norotiana RAHARISOA (Madagascar) / Louis olga RAHARIMANANA (Madagascar) / Lucien RABEVALA (Madagascar) / Lydia Aimée RASOAMANANTENA (Madagascar) / Mandimby Ny Aina RAMAHAVALISOA (Madagascar) / Marcel RABEMANANTSOA (Madagascar) / Mario RANDRIAMORAINTSOTRA (Madagascar) / Marthe RANAIVOSOA (Madagascar) / Martin RAMARO (Madagascar) / Mathieu RAJAONSON (France) / Meltine RASOARIMALALA (Madagascar) / Michel Richard RAJAONARISON (Madagascar) / Mireille RAHARINIAINA(Madagascar) / Narcisse TSABOTO (Madagascar) / Natacha RASOARIMALALA (Madagascar) / Nicolas RAMAROLAHY (Madagascar) / Niry RAVOLOMANANTSOA (Madagascar) / Noro FIAFERANA (France) / Norohanta RAHELIMALALA (Madagascar) / Odette Clarisse SOATSARA (Madagascar) / Orianifetra RALIMBOLAZANA (Madagascar) / Patricia RAKOTONIAINA (France) / Philémon RANDRIAMANAMPIANIMOSA (Madagascar) / Philibert DELHERMANN (Madagascar) / Quentin ANDRIATSIVERY (Madagascar) / Rabialahy George RASOLONIASINA (Madagascar) / Ravo  / RAZAFINDRAKOTO (Madagascar) / Raymond RAMAHERY(Madagascar) / René RANDRIANANTENAINA (Madagascar) / Rivo Mamitiana RAZAFINDRAKOTO (Madagascar) / Rivo Mamy RAZAFINDRAKOTO (Madagascar) / Roger ANDRIAMIANTA (Madagascar) / Soahangy Mamisoa RANGERS (Angola) / Soavotry Estella RAZADINDRASIZA (Madagascar) / Talivas LYSCHERIS (Madagascar) / Thierry FORTUNAT (Madagascar) / Thomas ROBERT (Madagascar) / Tojohery RAJAONARISON (France) / Tovo RABEMANATSOA (Madagascar) / Tsiory Harilanto RAZAFINDRAKOTO (Madagascar) / Valérie TARDIEU (France) / Venant RADAVISON (Madagascar) / Verohanitra RANIVOARIMALALA (Madagascar) / Victorine RAMAROSON (Madagascar) / Vololonirina MIARINTSOA (Madagascar) / Yves RAMAHERY (Madagascar) / Yvon Renaud RANAIVOSOA (Madagascar) / RABEFIBIRANA (Madagascar) / MERLIN (Madagascar) 

 Olom compte sur vous aujourd'hui

Olom PIRENENA a besoin de votre aide pour sa pétition “Malagasy mpiray tanindrazana: Madagascar: nous voulons une élection présidentielle avec du RENOUVEAU”. Rejoignez Olom et 163 signataires.