Petition Closed

Insalvaw il-Forti Ricasoli (Kalkara Malta) - Save Fort Ricasoli (Kalkara Malta)

This petition had 5,624 supporters


Il-Forti Ricasoli fil-Kalkara, l-ikbar fortizza li nsibu f'Malta, inbniet bejn is-snin 1670 u 1698 mill-Kavallieri ta' San Ġwann. Minn barra l-arkitettura mill-isbaħ li fiha, f'nofsha nsibu Kappella ddedikata lil San Nikola. Illum kemm il-forti u anki l-bini ta' ġo fih jinsabu fi stat ta' abbandun totali, tant li partijiet minnu diġà ġew mitlufha għal kollox. B'din il-petizzjoni qed nitolbu lill-awtoritajiet Maltin biex jieħdu ħsieb dan il-patrimonju, isibulu skop alternattiv u jiġi restawrat biex jibqa' jitgawda għaż-żmien li ġej.

-

Fort Ricasoli in Kalkara, the largest fortress in Malta, was built between the years 1670 and 1698 by the Knights of Saint John. In addition to the splendid architecture which adorns it, the chapel dedicated to Saint Nicholas is found at the centre of the fortress. Today, both the fort and the inside buildings are in a state of total abandonment, such that parts of it have already collapsed. Through this petition we urge the Maltese authorities to safeguard our patrimony, by restoring the fortress and finding alternative purposes for it, so as to keep appreciating it in the coming years.Today: Duncan is counting on you

Duncan Brincat needs your help with “Gvern ta' Malta - Government of Malta: Insalvaw il-Forti Ricasoli (Kalkara Malta) - Save Fort Ricasoli (Kalkara Malta)”. Join Duncan and 5,623 supporters today.