Victoire

Tillsammans kan vi ge havet en röst vid COP21! #OceanforClimate

Cette pétition a abouti avec 20 101 signatures !


Tillsammans kan vi ge havet en röst vid COP21! #OceanforClimate

 Havet är för mig, för oss, vackert, ofantligt och oändligt. Havet får oss att drömma. Det är källan till allt liv på den här planeten som inte bara är vår, utan också våra förfäders och våra barns. För inte så länge sedan upptäckte vi att havet är vår ”blå lunga”. Havet producerar hälften av vårt syre, och gör att vi kan andas överallt på jorden.

Havet är också vårt klimats hjärta. Det är vår planets termostat: med sina varma och kalla strömmar bidrar det med allt som behövs för att hålla vårt klimat i balans.

Men havet påverkas av nedsmutsning och klimatförändringar, vilket gör att det gradvis värms upp och andas sämre. Uppvärmningen, smältande istäcken, stigande havsnivåer, försurning av havet (förlust av koraller) innebär att havet i dag lider i tysthet.

I december 2015 kommer politiska beslutsfattare från hela världen att samlas i Paris för en internationell klimatkonferens.

Havet, som har försörjt oss sedan miljontals år och som fortfarande skyddar oss från global uppvärmning, har ännu inte fått någon inbjudan att tala om vår framtid. Alltför få beslutsfattare är medvetna om att om vi ska kunna skydda vårt klimat måste vi börja med att skydda havet. Och det bör ske snart, mycket snart.

Allt är verkligen inte förlorat. Vi kan fortfarande vända utvecklingen. Vi kan fortfarande skydda havet och vårt klimat!

Hur?

Genom att underteckna detta upprop och uppmana alla våra vänner och bekanta att göra samma sak.

Denna framställan kommer att läggas fram för världens beslutsfattare under klimatkonferensen i Paris 2015. Hjälp oss att samla in 100 000 underskrifter så att de verkligen kan påverka förhandlingarna i rätt riktning!

Genom att förena våra röster med andra forskare, navigatörer och organisationer som är engagerade i förhandlingarna, kan vi låta havet komma till tals!

Nedräkningen har början!

Ett hälsosamt hav innebär ett skydd för klimatet.

Tillsammans kan vi ge havet en röst.

Här kan du läsa uppropet för havet och klimatet med de krav som kommer att läggas fram av Ocean and Climate Platform för signatärerna till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar: www.ocean-climate.org

--

French - English - Arabic - Italian - SpanishSylvia compte sur vous aujourd'hui

Sylvia EARLE a besoin de votre aide pour sa pétition “Framställan till de länder som undertecknat Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar: Tillsammans kan vi ge havet en röst vid COP21! #OceanforClimate”. Rejoignez Sylvia et 20 100 signataires.