Petition Closed

Contribute to a real peace agreement between Israel and Palestine

This petition had 811 supporters


Initiatief van Kinderrechtenhuis Alken, met steun van Broederlijk Delen, Hannah Herent, Jeugd en Vrede, en Pax Christi Vlaanderen

NAAR EEN ‘RECHTVAARDIGE VREDE’ IN ISRAËL en PALESTINA:
GEEN VREDE ZONDER INTERNATIONALE DRUK

Geachte Voorzitter van de Europese Raad,
Geachte Minister van Buitenlandse Zaken,

In november 2012 dreigde het geweld tussen Israël en de Palestijnse gewapende groeperingen het Midden-Oosten in een nieuwe tragedie mee te sleuren. Dankzij internationale diplomatieke druk werd een nieuwe totale oorlog in de Gazastrook gelukkig vermeden. Maar hoe verdere escalatie vermijden die de hele regio in vuur steekt?

De Europese Unie ontving terecht dit jaar de Nobelprijs voor de vrede. Het ontstaan en de werking van de Europese Unie heeft zonder twijfel een belangrijke bijdrage geleverd tot het handhaven van de vrede in Europa. Het maakte van oude aartsvijanden goede bondgenoten en toonde aan dat vrede geen illusie maar daadwerkelijk haalbaar is.

Wij moedigen de EU en haar lidstaten aan om zich nog sterker te engageren voor een duurzame en rechtvaardige vrede, die de basisoorzaken van het conflict en de bezetting van de Palestijnse gebieden, beëindigt. Daarom is het cruciaal dat de EU het internationaal humanitair recht en de mensenrechten blijvend verdedigt, in woord en daad. Rechtvaardigheid en vrede vormen een sterke samenhangende eenheid. Geen vrede zonder rechtvaardigheid. Geen rechtvaardigheid zonder vrede.

De situatie is complex, de pijnpunten zijn bekend en de standpunten van Israël en Palestina lijken onverzoenbaar. Toch is het standpunt van de internationale gemeenschap duidelijk: de stilgevallen vredesbesprekingen moeten heropgestart worden en beide partijen moeten het internationaal recht respecteren.

De EU en haar lidstaten moeten hiervoor de volgende stappen zetten:
• Druk uitoefenen op Israël om de blokkade van de Gazastrook op te heffen, om de export en de import van grondstoffen en afgewerkte producten toe te laten, en het verkeer tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever te normaliseren.
• Eisen dat de recent aangekondigde bouw van nieuwe woningen in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem wordt stopgezet.
• Alle directe en indirecte steun aan de illegale Israëlische nederzettingen stop zetten en hiervoor concrete maatregelen treffen zoals de correcte etikettering van Israëlische nederzettingsproducten eisen, de uitsluiting van nederzettingen uit bilaterale akkoorden met de Europese Unie en druk op financiële instellingen in Europa om de bouw van illegale activiteiten niet te financieren.
• Steun aan het vredesgerichte Israëlische en Palestijnse middenveld opvoeren door financiële en logistieke steun aan activiteiten met veel aandacht voor vredeseducatie.

Wij doen een beroep op de EU om al haar invloed aan te wenden om tot een rechtvaardige en duurzame vrede te komen in de regio.

[extra achtergrondinformatie en het petitieformulier om manueel in te vullen staan op: http://www.hannah.be/petitie2012.pdf]

 Today: Frans is counting on you

Frans Swartele needs your help with “European Union and its member states: Contribute to a real peace agreement between Israel and Palestine”. Join Frans and 810 supporters today.