VOLEM UNA ESCOLA PÚBLICA, DE PROXIMITAT I DE QUALITAT PER A TOTS I TOTES!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5.000!


VOLEM UNA ESCOLA PÚBLICA, DE PROXIMITAT I DE QUALITAT PER A TOTS I TOTES!

Famílies de diferents barris i districtes de la ciutat de Barcelona hem creat la Plataforma Proeducació Pública de Proximitat per demanar i defensar una educació per als nostres infants pública, de qualitat i de proximitat. Aquesta plataforma està formada per famílies que en les pre-inscripcions del curs 2019-2020 ens hem quedat sense poder accedir a l’escola pública que havíem escollit per als nostres fills i filles, però també per altres famílies i persones conscienciades amb la demanda i la problemàtica endèmica del sistema i procés d’atorgament de places a tot Catalunya.  

El problema afecta directament el present i el futur dels nostres fills i filles, però també al conjunt de la societat.

Quin és el problema?

Els últims anys s’ha posat de manifest que a Barcelona hi ha una mancança d’oferta de places a l’escola pública (amb alguns barris molt afectats), quan hi ha una demanada a l’alça d’escolarització a centres públics. Això fa que moltes famílies no puguin dur el seu fill/a a l’escola que voldrien o, ni tan sols, a una escola propera a casa i s’hagin de desplaçar a més de mitja hora del lloc on resideixen. La Plataforma defensa una escola de proximitat, és a dir, al barri on el nen/a viu i creix, i per suposat, que sigui de qualitat.

Un altre problema és la gran diferència entre projectes educatius, recursos i infraestructures entre les diferents escoles públiques de la ciutat. La Plataforma demana que s’analitzin a fons els motius pels quals hi ha escoles amb tanta poca demanda i escoles, pel contrari, amb tantes sol·licituds de plaça, i instaurar aquells projectes educatius que estan funcionant tan bé a les escoles que no funcionen, per així oferir una escola pública de qualitat per a tothom. Entem que la responsabilitat de canviar aquests projectes educatius i d'escoles tradicionals és del Consorci d'Educació i no de les families que finalment aniràn en aquella escola (seguint la seva voluntat o forçades per la situació).

Per altra costat, la Plataforma també veu un gran problema el sistema d’elecció de plaça pública, la il·lògica àrea d’influència per la qual obtens part de la puntuació en el procés, i la poca transparència per part del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), entre d’altres.

Què volem?

Per resoldre aquest problema fan falta solucions a curt termini i també una planificació a llarg termini que eviti la repetició d’un problema greu que ja fa anys que dura.

A curt termini

1. Volem solucions per a les famílies afectades en aquestes pre-inscripcions pel curs 2019-2020 segons les demandes que les families afectades de cada Districte ha fet al Consorci durant les últimes setmanes, i que aquest va recollir en la passada reunió del dia 16 de maig. 

2. Volem que aquestes solucions es busquin tenint en comte la proximitat i l’afinitat amb la línia pedagògica de les escoles que han escollit les famílies. Demanem que s'estableixin 700 metres com a distància màxima que un infant caminarà fins a la seva escola pública i que hi hagi el compromís del consorci per a que així sigui. Creiem que un valor com  la proximitat a l’escola pública s’ha de defensar i potenciar per part del Consorci d’Ensenyament de Barcelona. No volem marxar dels nostres barris. Volem contribuir a la construcció d’una ciutat sostenible on els nostres fills i filles puguin anar a les seves escoles de proximitat a un màxim de 700m a peu.

 

A llarg termini

1. Demanem que hi hagi un compromís i una voluntat ferma del CEB per tal de buscar solucions a un problema endèmic que es repeteix any rere any. Necessitem més oferta de places públiques i de proximitat però que aquest augment no repercuteixi en la qualitat de l’educació del nostres fills i filles. Entenem que la creació de grups adicional/bolets (grups nous en una escola) i l'augment de ràtios (alumnes per classe) son solucions a curt termini, i el que volem son solucions reals. No volem una escola pública massificada, però sí tenir veu i vot en la decisió de a quines escoles es posen els grups adicionals dels barris més afectats.

2. Volem que l'oferta inicial de places a l’escola pública s’ajusti a les demandes existents. Volem que hi hagi una planificació realista i transparent de l’oferta d’escola pública.

3. El sistema d’elecció d’escola pública és pervers. Hauríem de poder triar amb llibertat i sense condicionants. Les famílies en moltes ocasions i sabent la problemàtica existent que hi ha, no escullen l’escola que realment volen pels seus fills sinó que per por de no entrar a l’escola que volen, fan altres eleccions condicionades per l’estratègia.

4. Volem que es revisi el sistema de barems i es modifiquin les àrees d’influència. Actualment aquestes àrees no són radials a partir del domicili, i això propicia que els nostres fills i filles puguin acabar en un centre lluny de casa.

5. Demanem que s’avanci i s’ampliï el període de pre-inscripció. Els terminis amb que es treballa deixen poc marge de planificació a la demanda per part del CEB i accentua el neguit de les famílies.

6. Necessitem que hi hagi transparència en tot el procés. Volem que les dades de les escoles públiques, del número d’ofertes de places i el de sol•licituds, siguin unes dades públiques i centralitzades pel Consorci. Volem transparència en el procés d’adjudicació de places.

7. Urgeix una planificació optima i amb previsió per revertir la crisi que s’està repetint els últims anys. Hi ha més demanda d’oferta pública que places reals d’escola pública i de proximitat. 

8. Denunciem que el desajust entre oferta i demanda tambe afecta els centres públics de secundària. Quan els infants han de passar de l’escola a l’institut queda palesa la falta de centres públics de secundària, tant a la ciutat de Barcelona com a moltes altres poblacions de Catalunya.

9. Instem que es revisin i es solucionin les desigualtats que hi ha en les        diferents escoles públiques en quant al projecte educatiu i d’infraestructures. Volem que les escoles tinguin projectes i infraestructures equiparables i així no fomentar desigualtats entre diferents centres educatius. Així, exigim que la responsabilitat de canviar aquests projectes educatius, les infraestructures velles i el projecte pedagògic de les escoles tradicionals és del Consorci d'Educació i no de les families que finalment aniràn en aquella escola (seguint la seva voluntat o forçades per la situació).

Dona'ns suport, firma la causa, i comparteix a les xarxes.

@som_ppepp #defensemlapublica #mesplaçapublicaideproximitat #familiessenseplaces

Contacta'ns a:

escolapublicaiproximitat@gmail.com

Gràcies!