Petition Closed

Traffic Calming on Primrose Hill | Gostegu Traffig ar Riw Briallu, Aberystwyth

This petition had 270 supporters


We, the undersigned, call for Ceredigion Council to do a feasibility study into traffic calming measures on Primrose Hill due to a recent spate of accidents.

We also call on the Council to do this to ensure that this route stays a safe route for local schools.

Rydym ni, sydd wedi arwyddo isod, yn galw ar Gyngor Ceredigion i wneud astudiaeth ddichonoldeb i fesurau gostegu traffig ar Riw Briallu o ganlyniad i nifer o ddamweiniau diweddar.

Rydym hefyd yn galw ar y cyngor i sicrhau bod y llwybr hwn yn aros fel llwybr diogel i ysgolion lleol.Today: Paul is counting on you

Paul James needs your help with “Ceredigion County Council: Traffic Calming on Primrose Hill, Aberystwyth”. Join Paul and 269 supporters today.