Petition Closed

تقاضا برای پایان دادن به کشتار سگ‌ها و گربه‌های بیخانمان در ایران

This petition had 1,188 supporters


حضور سرکار خانم ابتکار، ریاست محترم سازمان محیط زیست ایران و همکاران گرامی

  فیلم ضمیمه شده، مربوط به کشتار سگ‌های بیخانمان توسط شهرداری در ارقده در حوالی اراک است.

با وجود قول‌ها و قرارها و گفتگوهای پراکنده در مورد پایان دادن به کشتار سیستماتیک حیوانات بیخانمان توسط شهرداری‌ها هنوز هم مرتب خبرهای قتل عام حیوانات بیخانمان و مخصوصاً سگ‌ها از چهار سوی ایران شنیده می‌شوند و صحنه‌هایی به تصویر کشیده می‌شوند که برازندهٔ یک جامعهٔ متمدن نیستند:

  • سگ‌های سم‌خوار شده که ساعت‌ها زجر می‌کشند تا بمیرند، ساعت‌هایی که هر دقیقه‌اش رنج قرنی دارد...
  • اجساد تل‌انبار شدهٔ موجوداتی که گناهشان فقط به دنیا آمدن بوده است در پشت وانت شهرداری و در میان اجساد، حیواناتی زخمی که هنوز نفس می‌کشند، هنوز می‌ترسند، هنوز می‌فهمند...
  • توله‌هایی که روزها گرسنگی و تشنگی می‌کشند تا بمیرند چون مادرانشان قربانی قتل عامی سیستماتیک توسط شهرداری یک منطقه شده‌اند...

کشتن یک حیوان مظلوم که قربانی هزاران سال زیاده‌خواهی انسان است که او را از طبیعت جدا کرده و حالا دیگر او را نمی‌خواهد، با هیچ آیین انسانی هم‌خوانی ندارد ولی صرفنظر از مسائل اخلاقی، تجربهٔ کشورهای پیشرفتهٔ موفق در این زمینه نشان داده است کشتار سگ‌ها و گربه‌های بیخانمان راه موثری برای کنترل جمعیت آنها نیست و فقط با عقیم‌سازی گسترده، زدن واکسن هاری، درمان، نشانه‌گذاری و رهاسازی مجدد حیوانات بیخانمان می‌توان جمعیت آنها را به طور موثر کنترل کرد و در درازمدت خطر گسترش آلودگی یا هاری را کاملاً مهار کرد. از طرف دیگر، گروه بزرگی از مردم ایران حاضرند در این امر مهم یاری کنند و به همّت دولت و مردم قدم‌های مثبتی هم در این راه برداشته شده است. آیا وقت آن نرسیده که این قدم‌ها سازمان‌یافته‌تر، بلندتر و پرشتاب‌تر شوند؟

بدین وسیله، ما، امضا کنندگان این نامه خواستار تغییرات ذیل در برخورد با مسئلهٔ سگ‌ها و گربه‌های بیخانمان هستیم:

  • وضع قوانین جامع برای شهرداری‌ها برای جلوگیری از کشتار سیستماتیک حیوانات بیخانمان
  •  تشویق شهرداری‌هایی که از روش‌ انسانی یعنی عقیم‌سازی برای کنترل جمعیت حیوانات بیخانمان استفاده می‌کنند، با پناهگاه‌ها همکاری نزدیک دارند و حتی فرهنگ حیوان‌دوستی را در میان مردم گسترش می‌دهند.
  •   فرهنگ‌سازی گسترده توسط تمام رسانه‌ها برای جلوگیری از آزار حیوانات
  •  برخورد قانونی با اشخاص و نهادهای خاطی

کشتار سیستماتیک حیوانات بیخانمان و مخصوصاً سگ‌ها در ایران اتفاق جدیدی نیست ولی ما دوستداران حیوانات امیدواریم به همّت شما این جنایت‌ها قسمتی از تاریخ شوند و در فردای ایران جایی نداشته باشند. از شما تقاضا می‌کنیم در چند ماه باقی مانده از سِمت و تجربهٔ درازمدت خود برای ایجاد تغییرات بنیادی در زمینهٔ حقوق حیوانات استفاده کنید و برگ تازه‌ای در زمینهٔ حقوق حیوانات ایران رقم بزنید.Today: Talin is counting on you

Talin Sahakian needs your help with “ریاست محترم سازمان محیط زیست: تقاضا برای پایان دادن به کشتار سگ‌ها و گربه‌های بیخانمان در ایران”. Join Talin and 1,187 supporters today.