درخواست برای شناسایی و محاکمهٔ سریع عاملان قتل و سوزاندن سگ‌ها در اهواز

درخواست برای شناسایی و محاکمهٔ سریع عاملان قتل و سوزاندن سگ‌ها در اهواز

0 have signed. Let’s get to 150,000!


حضور محترم ریاست دادگستری استان خوزستان، ریاست محیط زیست ایران، ریاست محیط زیست استان خوزستان، فرماندار اهواز و شهردار اهواز،

باز هم جنایتی دیگر در استان خوزستان اتفاق افتاد: گزارشات حاکی از آن‌اند که شهرداری منطقه ۸ اهواز سیصد سگ بیخانمان را در منطقهٔ مهدیس، کوی بنکداران کشته و آتش زده است. سیصد حیوان مظلوم که شهروندان این آب و خاک محسوب می‌شدند و مثل همهٔ ما حق بودن، زندگی و امنیت را داشتند. سیصد موجود بی‌گناه که جرمشان فقط و فقط به دنیا آمدن در سرزمینی بود که به نظر می‌رسد معرفت و وفا و راستی در آن پشیزی نمی‌ارزد و اینکه چنین جنایتی نه از طرف یک یا چند فرد پریشان‌احوال بلکه به صورت سیستماتیک و از سوی یک نهاد دولتی، آن هم نهادی که ارتباط مستقیم با تمام اقشار جامعه دارد و باید مبّلغ فرهنگ مهربانی و پاکی و راستی باشد صورت گرفته است، تکان دهنده‌تر از آن است که در کلماتی مثل «ناگوار» و «ناامید کننده» و «دردناک» بگنجد. به نظر می‌رسد که جنایت در برابر حیوانات مظلوم، دارد به یک روال عادی در استان خوزستان تبدیل می‌شود و نابکاران و خطاکاران را باکی نیست. لابد با خودشان می‌گویند کدام محکمهٔ عدالت می‌خواهد به فریاد ناشنیدهٔ سیصد حیوان بی‌زبان و بی‌وکیل برسد؟ این حیوانات صدا و زبانی نداشتند ولی ما وکیل و زبان آنهاییم و تا زمانی که خطاکاران به پای میز محاکمه کشانده نشوند، ساکت نخواهیم نشست.
بدین وسیله ما مخالفان خشونت و آزار و جنایت، از شما تقاضا می‌کنیم در اسرع وقت آبروی این شهر و استان و همچنین، سازمان‌های تحت نظارت خود را بخرید و عاملان این جنایت شنیع را شناسایی و محاکمه کنید.

با احترام