Не дозвольте продавати конфіскованих тварин з аукціону!

Победа

Не дозвольте продавати конфіскованих тварин з аукціону!

Эта петиция выиграла с 17 076 подписантами!
Громадська організація "Еко-Галич" создал(а) эту петицию, адресованную Президенту України В. О. Зеленському (Офіс президента) и

Продаж конфіскованих тварин на аукціоні прирівнює їх до речі і створює небезпечний прецедент, коли кожен мисливець або дилер зможе купувати тварин, в тому числі тих, що занесені до Червоної книги України. Тварини втратять шанс на порятунок: жодна поважна природоохоронна організація не буде викупляти тварин. Це трактується як підтримка бізнесу на тваринах і не припустимо в цивілізованому світі. Ведмеді в Україні занесені до Червоної книги України. Закон України "Про Червону книгу України" забороняє використання тварин з метою отримання прибутку!

Україна на межі скоєння злочину проти людяності! Держекоінспекція України з виконавчою службою готує продаж конфіскованих у власність держави "покровських" тварин з молотка!

ВИМАГАЄМО прописати законодавчі норми таким чином, щоб відповідне природоохоронне відомство могло передати безоплатно тварин, які були конфісковані або залишились після розформування звіринцю, до сучасних притулків або реабілітаційних центрів, як це відбувається в усьому цивілізованому світі! 

Директива Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про збереження природного середовища та дикої фауни і флори забороняє торгівлю великої кількості видів тварин та передбачає винятки за визначених обставин, такі як дослідження і вивчення, переселення, реінтродукція і вирощування;

---

Against selling confiscated animals!

The sale of confiscated animals in the auction equals them to things and creates a dangerous precedent when any hunter or dealer will be able to buy animals, including those listed in the Red Book of Ukraine. Animals will lose their chance to be saved: reputable conservation organizations never buy animals. This is interpreted as support for the animal trading and is not acceptable in the civilized world. Bears in Ukraine are listed in the Red Book of Ukraine. The Law of Ukraine "On Red Book of Ukraine" forbids the use of animals for profit!

Ukraine on the verge of committing a crime against humanity! The State Ecological Inspectorate of Ukraine with the executive service is preparing to sell confiscated from Pokrovsk zoo animals that are in state property now!

We Urge to legislate so that the appropriate environmental authority can transfer free of charge animals that have been confiscated or left after the closing menagerie to modern sanctuaries or rehabilitation centers!

Победа

Эта петиция выиграла с 17 076 подписантами!

Расскажите о петиции