NO WASTE TRADE ขอไม่นำเข้าขยะพลาสติก

NO WASTE TRADE ขอไม่นำเข้าขยะพลาสติก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 50,000 คน!
หากถึง50,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org
Lilly ByeByePlasticBagsThailand ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน รัฐมนตรีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สวัสดีค่ะหนูชื่อ Lilly หนูอายุ 12 ขวบ หนูอยากชวนทุกคนให้สนับสนุนและบอกรัฐบาลว่าเราไม่ต้องการนำขยะจากต่างประเทศเข้าประเทศไทย

ประเทศไทยมีปัญหาขยะพลาสติกอยู่มากและยังไม่ได้รับการแก้ไข นขยะเหล่านั้นยังไม่ได้ถูกจัดการและทำให้ขยะพลาสติกลงสู่ทะเล ทำให้สัตว์ทะเลทั้งหลาย เสียชีวิต ขยะที่อยู่บนดิน สัตว์กินและทำให้ตาย ขยะที่ฝังดินปนเปื้อนน้ำดื่ม น้ำใช้ของเรา ทำให้มนุษย์สุขภาพไม่ดีอีกด้วย ขยะเหล่านั้นจะอยู่บนโลกอีก 500 ปี

เราไม่ต้องการที่จะนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ

ประเทศไทยไม่ใช่ถังขยะของโลก 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 50,000 คน!
หากถึง50,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org