ร่วมกันลงชื่อสนับสนุน ปกป้อง กกต. ถูกรังแก

ร่วมกันลงชื่อสนับสนุน ปกป้อง กกต. ถูกรังแก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!
หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
กลุ่ม ปกป้องประชาธิปไตยไทย ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน คนไทยทุกคน และ

ขออำนาจพลังประชาชาชนรักษาระบบประชาธิปไตย ปกป้อง กกต.ถูกรังแก

ก่อนการเลือกตั้ง กลุ่มคนอยากเลือกตั้งออกมาเคลื่อนไหวกดดัน กกต.และ รัฐบาล ให้จัดมีการเลือกตั้งโดยเร็ว โดยมีพรรคการเมืองที่สูญเสียอำนาจเผด็จการรัฐสภาเป็นเวลาหลายปีอยู่เบื่องหลัง เมื่อ กกต.จัดการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พรรคการเมืองใหญ่ก็ยังไม่พอใจออกมาไล่ถล่มกล่าวหาว่า กกต.มีเงื่อนงำในการนับคะแนนล่าช้า,ไม่ยอมเปิดเผยคะแนนหน่วยเลือกตั้ง 9 หมื่นกว่าหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ,กดดันการนับคะแนน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เอาใจพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ทั้งหมดที่กล่าวสรุปมานั้น กกต. ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วหรือ และ ระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด กกต.ใช้เกินไปแล้วหรือไม่ อย่าลืมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ขั้นตอนต่างๆยุ่งยากซับซ้อนกว่าครั้งก่อนๆอย่างมาก กกต.ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำงานของตนเอง เพราะหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็หนี้พ้นไม่คุกตะราง พรรคการเมืองที่สูญเสียอำนาจสถาปนาตนเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย และผลักไสฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นพวกเผด็จการเสียหมด ดังนั้นประชาชนผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตต้องการให้ประเทศชาติ ประชาชนเกิดความผาสุกต้องทบทวนและไตร่ตรองให้ถ้วนถี่เสียก่อนว่า หากท่านตกอยู่ในสภาพเดียวกับ กกต.ปัจจุบันก็คงจะต้องมีความละเอียดรอบคอบและใช้สิทธิของระยะเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ครบเพราะถ้าผิดพลาดใครก็ช่วยท่านไม่ได้ ใช่มั้ย

            ประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย มีความสงบสุขรออยู่เบื้องหน้า ไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันเองเหมือนเช่นยุครัฐบาลเผด็จการรัฐสภาที่ปราศจากความกตัญญูกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อเริ่มเห็นเค้าลางว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ออกมาตีรวนสั่งการให้ลิ่วล้อออกมาเคลื่อนไหวกดดัน กกต. โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “แนวร่วมประชาชนเลือกตั้งที่เป็นธรรม”ทั้งที่เป็นแกนนำหน้าเดิมๆของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ทั้งสิ้น

            สุดท้ายนี้ขอวิงวอนประชาชนผู้รักความสงบและอยากเห็นบ้านเมืองก้าวเดินต่อไปข้างหน้าซึ่งมีจำนวนมากกว่า จงออกมาร่วมแสดงพลังปกป้อง กกต.ที่กำลังทุ่มเททำงานในหน้าที่เพื่อให้ประชาธิปไตยเกิดความสมบูรณ์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพื่อความสงบสุขเหมือนที่เราประสบมาก่อนหน้า 5 ปี และเพื่อความเสมอภาค อยู่ดีกินดี ประการสำคัญสุดท้ายร่วมกันปิดโอกาสมิให้เผด็จการรัฐสภากลับมาเกิดขึ้นในประเทศไทย อีกต่อไป

ขอแสดงความเคารพ

กลุ่มปกป้องประชาธิปไตยไทย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!
หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม