เริ่มเรื่องรณรงค์

ทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวรณรงค์ที่น่าสนใจ

การรณรงค์ผ่านเว็บ Change คือการส่งความต้องการของประชาชนไปถึงผู้รับผิดชอบอย่างเปิดเผย อย่าลืมใส่ชื่อของกลุ่มหรือบุคคลที่ท่านต้องการเรียกร้อง ท่านจะสามารถใส่อีเมล์ของพวกเขาเหล่านั้นได้อีกภายหลัง


ใช้ภาษาที่สุภาพแต่เป็นกันเอง


อธิบายเหตุผลว่าทำไม่ถึงเริ่มเรื่องรณรงค์ดังกล่าวและมันมีคำสำคัญอย่างไร


ทางเลือก
หรือ

ภาพควรมีขนาด 1200 * 675 ภาพไม่ควรมีตัวหนังสือ

ภาพหรือวีดีโอช่วยให้เรื่องรณรงค์ของคุณเป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

แสดงตัวอย่าง
ร้องเรียน บุคคลหรือกลุ่ม

ข้อเรียกร้อง
คุณ

คำอธิบาย