Topic

women

409 petitions

Update posted 11 hours ago

Petition to Randall L. Stephenson, Charles W. Dahlquist II, Michael Surbaugh, The Boy Scouts of America, Boy Scouts of America

Tell the Boy Scouts to End Discrimination Against Young Women

I cannot change my gender to fit the Boy Scouts’ standards, but the Boy Scouts can change their standards to include me. I am determined to be an Eagle Scout. It isn’t just a hobby, it’s access to some of the best leadership training there is. According to the BSA, over half of all astronauts were involved in Scouting and 16.3% of West Point cadets are Eagle Scouts. Of the current Congress, 191 members were involved in Scouting, 18 current U.S. governors participated in Scouting, and many of them are Eagle Scouts. The facts say it all -- high-level Scouting creates opportunity, and with opportunity comes a chance at success in the global community. Unfortunately for me and half the country’s population, we are excluded from most of these amazing opportunities for no reason other than that we are female. That’s why I’m calling on the BSA to end the discriminatory ban against young women and girls, and allow all children to participate in the Boy Scouts and earn the Eagle Rank. In most countries, Scouting is co-ed. International Scouting appreciates that separating children by gender is an artifact from a bygone era. The BSA has opened a few programs to girls and young women, but the Scouts exclude us from joining Scout Troops, and we are not eligible to earn the rank of Eagle Scout -- the most advanced, and most challenging leadership program they have. Boy Scouting teaches young people to be strong leaders. I, and many young women like me, want this chance at the best leadership training for our youth. Women can now hold all combat roles, and have already earned Bronze and Silver Stars, and Purple Hearts in war. Women have leadership roles in government, business, academia and entertainment. Imagine what else would be possible for women with Eagle Scout training.... Under the leadership of former Secretary of Defense Dr. Robert Gates, the Boy Scouts recently ended anti-gay policies, allowing all boys and LGBT adults full membership in Scouting.  The Boy Scouts should now end discriminatory policies based on gender, welcoming all children to participate in Scouting, including young women and girls.   I know I could rise through the ranks and become an Eagle Scout alongside the best of the boys -- all I need is the opportunity. Please join us in calling on the Boy Scouts to allow all children to participate in Scouting and earn the Eagle Rank. Please sign our petition and encourage your friends on social media to get involved. We can be reached at ScoutingLetMeIn@gmail.com.  Thank you for your support. Photo credit: Yasmeen Khan at WNYC. 

Sydney and Bryan Ireland
9,630 supporters
Started 4 days ago

Petition to The Walt Disney Company, Disney, The Walt Disney Company Benelux

Breng 'A Wrinkle In Time' naar Nederlandse bioscopen/support the Dutch theatre release!

[ENGLISH text below, please scroll down] Wij, Women’s March the Netherlands en CINE.nl, namens de inwoners en het bioscooppubliek van Nederland, roepen Disney NL en The Walt Disney Company op om de Nederlandse release van ‘A Wrinkle in Time’ op 4 april 2018 door te laten gaan. Op 19 maart jl. kondigde VPRO Cinema aan dat ‘A Wrinkle in Time’, de baanbrekende film van regisseur Ava DuVernay met rollen van o.a. Storm Reid, Oprah Winfrey, Mindy Kaling en Reese Witherspoon, niet meer in de Nederlandse en Belgische bioscopen wordt uitgebracht. Wij zijn extreem teleurgesteld in deze onverwachte beslissing waarover geen verdere uitleg is gedaan. Women’s March Netherlands en CINE willen daarom het maatschappelijk belang van deze film onderstrepen: De film laat het belang zien van representatie: een Afro-Amerikaans meisje speelt de hoofdrol, en vele van de prominente bijrollen worden ook vervuld door mensen van kleur, juist de mensen die zichzelf nauwelijks vertegenwoordigd zien in films (en al helemaal niet in sciencefiction films); De film laat het belang van sterke vrouwelijke karakters in cinema zien, welke ook ondervertegenwoordigd zijn; De regisseur van de film, Ava DuVernay, heeft als eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse regisseur een budget van 100 miljoen dollar gekregen om een belangrijk verhaal over volharding en diversiteit neer te kunnen zetten. Het feit dat er niet eens een reden wordt gegeven door Disney NL waarom deze film niet in de Nederlandse en Belgische bioscopen wordt uitgebracht is nog schokkender. De verklaring kan duidelijk niet liggen in de verkoopcijfers in Amerika: er zijn vele andere films die een soortgelijke openingsweek hebben gehad maar vervolgens wel uit kwamen in Nederland. Dat leidt dus tot twee mogelijke verklaringen, die beide even onrustbarend zijn: Disney NL heeft niet het vertrouwen dat het Nederlandse en Belgische publiek zich kan vinden in een film waarin vrouwen centraal staan, en/of waar mensen van kleur meer vertegenwoordigd zijn dan in andere films. ‘A Wrinkle In Time’ is een film die gedreven wordt door vrouwen, maar dat betekent niet dat het alleen maar een meisjes-film is. Iedereen kan zich vinden in de boodschap en verhaallijn; sterker nog, dit soort films worden constant uitgebracht met mannen en jongens in de hoofdrollen, maar trokken toen ook vrouwen en meisjes in het publiek. Wat voor een signaal geeft Disney NL af door te besluiten dat juist deze film niet in Nederland en België wordt getoond? Dat het bioscooppubliek niet op waarde wordt geschat, omdat Disney denkt dat de film niet voldoende mannelijke of witte kijkers trekt? En al zou de film alleen maar voornamelijk vrouwen trekken, dan behoort dit nog geen probleem te zijn: er worden namelijk voortdurend zogenaamde ‘chick flicks’ ingezet die (in tegenstelling tot ‘A Wrinkle in Time’) enkel zijn gericht op het vrouwelijke publiek. Wellicht dat er bij Disney NL de opvatting bestaat dat een film waarin mensen van kleur centraal staan niet succesvol genoeg kan zijn in Nederland. Onze samenleving is met zo’n 200 nationaliteiten echter zeer divers, net als ons bioscooppubliek. Daarom is het juist belangrijk om deze innovatieve en toegankelijke film te tonen in de bioscopen. Een gemiste kans voor diversiteit, maar ook voor de inkomsten van Disney, die het blijkbaar prima vindt om miljoenen Nederlanders over het hoofd te zien. Sowieso zou Disney NL beter moeten weten dan zich hierdoor tegen te laten houden, vooral vanwege het recente succes van ‘Black Panther’ in Nederland. Zoals Entertainment Business schrijft: “In drie weken tijd bracht deze film in Nederland meer dan 5,6 miljoen euro op. Ter vergelijking: de animatiefilm Ferdinand bracht in elf weken een vergelijkbare omzet (5.9 miljoen) op. Het vakblad Variety meldt dat Black Panther de 33e film ooit is die wereldwijd meer dan een miljard dollar opbrengt. Extra bijzonder is dat de film dit bedrag realiseerde in 26 dagen.”  Kortom: er is geen enkele reden om A Wrinkle in Time niet in Nederland en België uit te brengen. Op z’n minst zou het mogelijk moeten zijn om een limited release in een selectief aantal bioscopen te realiseren. Wij roepen Disney NL daarom op om z.s.m. te reageren en met ons samen te werken om de April release van deze film te laten doorgaan. Was getekend, Women’s March the Netherlands CINE.nl View 'A Wrinkle in Time' trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UhZ56rcWwRQ ============================================= ENGLISH VERSION: We, Women’s March the Netherlands and CINE.nl, on behalf of Dutch cinema audiences, call on Disney NL and The Walt Disney Company to not cancel the Dutch release of ‘A Wrinkle in Time’, originally scheduled to premiere on April 4th, 2018. On March 19th, VPRO Cinema announced that ‘A Wrinkle in Time’, the groundbreaking movie by director Ava DuVernay with roles by Storm Reid, Oprah Winfrey, Mindy Kaling and Reese Witherspoon among others, is no longer scheduled to be released in Dutch and Belgian cinemas. We are extremely disappointed by this sudden decision, which has arrived without any further explanation. Women’s March Netherlands and CINE therefore want to emphasize the social importance of this movie: The movie shows the importance of representation: the lead role is played by a young black girl, and many other roles are also played by people of color, who are underrepresented in movies in general, but the science fiction genre in particular; The movie shows the importance of strong female characters in cinema, who are also underrepresented in movies in general; Ava DuVernay is the first female African-American director who received a budget of 100 million dollars for a movie, and created this important production which she clearly positioned as a story about endurance and diversity, providing role models that are never cast in this light. Even more shocking is the fact that Disney NL never issued an explanation on why the movie won’t appear in Dutch and Belgian cinemas. The amount of tickets sold in the opening week in the US can’t be too blame: many other (young adult) movies have had a similar opening week, which was still followed by a release in the Netherlands. This leads one to suspect there are two possible explanations, which are equally worrisome: Disney NL doesn’t believe that the Dutch and Belgian audiences can relate to a movie that centralizes female characters, and/or that features people of color more prominently than other movies. ‘A Wrinkle In Time’ is a female-driven movie, but that doesn’t make it a women’s or girls’ movie: as a matter of fact, movies generally portrays men and boys in the lead, but still managed to attract both men and women audiences. What kind of signal is Disney NL giving off by deciding to not show this movie in the Netherlands and Belgium? That they don’t trust filmgoers to relate to a movie that doesn’t revolve around white and/or male characters? Even if the movie would only draw female audiences, there’s no reason why this should be a problem: there are plenty of ‘chick flick’ releases throughout a year that are aimed at female viewers alone (unlike ‘A Wrinkle in Time’, which is accessible for all audiences). Perhaps Disney NL may feel that a movie with people of color in leading roles can’t be successful enough in the Netherlands (or Belgium). However, with as many as 200 nationalities living in our country, we’re a pretty diverse group of citizens and filmgoers. That’s why it’s important to show this innovative and accessible movie in our cinemas. A missed opportunity to show diversity, but also a loss for profits, as Disney NL apparently sees no harm in overlooking millions of Dutch people and potential ticket buyers for this movie. Disney NL should know better than to let any of those reasons stop them. The current success of ‘Black Panther’ in the Netherlands demonstrates that cinema audiences have no trouble relating to a cast of primarily people of color. As Entertainment Business writes: “Within three weeks, Black Panther made more than 5.6 million euros in the Netherlands. A quick comparison: the animation movie Ferdinand took eleven weeks to sell a comparable amount of tickets (5.9 million euros). Variety magazine indicates that Black Panther is the 33rd movie ever to make more than a billion dollars worldwide. This is particularly special since the movie managed to do this within 26 days.” In short: there is no reason not to release ‘A Wrinkle in Time’ in the Netherlands and Belgium. At the very least, it should be possible to launch a limited release in a couple of select cinemas. We call upon Disney to respond to us as soon as possible and to work with us to make the April release of ‘A Wrinkle in Time’ possible in the Netherlands and Belgium. Signed,Women’s March the Netherlands CINE.nl  

Women's March the Netherlands
1,087 supporters
Update posted 6 days ago

Petition to Asking Women's NGOs & UNCSW To Oppose Forced Sterilizations

Asking Women's NGOs & The UNCSW To Publicly Oppose Forced Sterilizations

Because shocking as this may sound the United Nation's Commission On The Status Of Women (UNCSW) and vast majority of Women's Non-Governmental Organizations are ignoring the suffering of women resulting from China's coercive population control program, and the atrocities it inflicts. This appalling indifference was on display at the CSW61 Forum in New York (March 2017 ) and also CSW57 (March 2013) which had as a priority the theme of eliminating all violence against women. Yet despite being very aware of the issue a collectively signed declaration by United Nations agencies, while raising a number of examples of violence against women ignored entirely forced sterilizations. SEE HEREThis disregard also surfaced during 2014 at the CSW58 and Beijing +20 meetings. Anyone of integrity compassion and supportive of human rights will share the dismay and concern at the continuing silence of the UNCSW and related Women's NGOs on this clear example of violence against women.For a number of years successive appeals have been made by Tibettruth http://tibettruth.com (an independent research and lobbying network on Tibet and China) to the United Nations Commission On The Status Of Women (UNCSW) and associated Women's Non-Governmental Organizations that the issue of human rights violations, arising from China's coercive birth control program, be featured at the annual Session of the UNCSW and related NGO Forum, both held in New York.Although it may seem too incredible to accept, for whatever reason such requests have not been received with any positive outcome, and the ongoing abuses suffered by women across China and occupied lands such as Tibet, East Turkestan, Southern Mongolia and Manchuria are continually overlooked by the UNCSW. It is anticipated that a similar evasion and censorship will preside at the forthcoming CSW 62nd Session, March 12 to 23, 2018.We feel this is a tragic oversight, given the nature and extent of atrocities, that impact upon countless women, who have no choice but comply to the dictates of China's draconian population control policies. Any woman in violation of such laws faces a brutally intimidating spiral of coercion including; loss of housing and employment, confiscation of property or possessions, arbitrary arrest, psychological and physical abuse. “Coercive controls imposed on Chinese women and their families, and additional abuses engendered by China’s population and family planning system, violate standards set forth in the 1995 Beijing Declaration and Platform for Action and the 1994 Programme of Action of the Cairo International Conference on Population and Development.China was a state participant in the negotiation and adoption of both. Acts of official coercion committed in the implementation of population planning policies contravene provisions of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Convention), which China has ratified.” Source: CECC 2016 Report In January 2014, more than 20 government personnel in Yuqing county reportedly took Tan Kaimei, who suffered from uterine fibroids, to the local family planning office where they signed her agreement on an operation consent form and pinned her down while performing a sterilization procedure on her.Tan and her husband reported to the U.S.-based human rights organization China Aid that officials refused to give them a legal explanation for the forced procedure. Source: Page 105 2015 Report By CECCSuch human rights abuse has one objective, to terrorize women into complying with sterilizations and abortions, and those who resist face the harrowing prospect of forced birth control surgeries.In March 2013, local family planning officials ordered Wan  Liqiao to pay a 6,000 yuan (US$980) ‘‘protection fee’’ to avoid having to undergo a tubal ligation after her third pregnancy. One day later, and before she could come up with the fee, officials forced her into a van and took her to the local family planning office, where they performed a tubal ligation surgery on her without prior medical examination (she has a rare blood type) and without obtaining her or her family’s written consent. Source: CECC 2013 Report The scale of such violations is staggering and has been noted previously are of a dimension and implementation that Heinrich Himmler could only dream of. In 2010 in one Chinese city alone nearly 10 000 women were targeted for forced sterilizations in a period of two weeks, with relatives of women arrested, houses raided, people detained. According to Amnesty International doctors worked almost 24 hour shifts to ensure the demanded numbers of women sterilized https://web.archive.org/web/20150107231622/http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/thousands-risk-forced-sterilization-china-2010-04-22Clearly such medical atrocities grossly violate a woman's right to control over her own body and show no respect for reproductive rights. Issues that many would naturally expect attract the urgent and alarmed attention of the UNCSW. Yet, unbelievably despite numerous appeals; along with the submission of detailed evidence and testimony of these abuses, it has thus far chosen to remain silent and inactive on the plight of women traumatized by China's population control terrorism.We had hoped that this troubling attitude would change at the 57th Session of the UNCSW, which had agreed the theme of the Elimination and Prevention Of All Forms Of Violence Against Women And Girls. Sadly the assembled delegates and organizations involved turned their backs to the suffering of women being forcibly sterilized, be they in occupied Tibet, China, East Turkestan, Uzbekistan, India or Israel. In light of the obvious violence that China's population program inflicts we had thought that this troubling issue would, at last, be given serious and meaningful examination and discussion with the UNCSW and among Women's NGOs. After all the international agreements and statutes of various bodies; including the United Nations, which those involved with the UNCSW uphold and advocate, are clear in asserting opposition to coercion regarding reproductive freedoms; and define forced sterilizations as constituting violence against women:Both the 1994 Cairo International Conference on Population and Development and 1999 Cairo Plus 5 Conference in New York rule out coercion relating to reproductive rights. Additionally the 1995 UN Women's Conference and NGO Forum recognized such abuse as serious violation of women's human rights and condemned such practices calling for governments to take action. This commitment is reflected in the conference report; the Beijing Declaration and the Platform for Action, both of which received the support and consent of governments. These documents clearly state governments should;"Take all appropriate measures to eliminate harmful, medically unnecessary or coercive medical interventions" and that: "Acts of violence against women also include forced sterilization and forced abortion, coercive/forced use of contraceptives" (section D, paragraph 115). It is also stated that women should have the right to have control over their sexuality and reproductive health, "free of coercion, discrimination and violence".Clearly forced sterilizations, coerced abortions and sterilizations, in tandem with intrusive monitoring of women's reproductive cycles, constitute acts of discrimination that violate:Articles 1 and 2 of the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW).Article 16(e) of CEDAW specifically guarantees women the rights: "to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the . . . means to enable them to exercise these rights."At the Fourth World UN Conference on Women, the participating governments, including China's, recognized and reaffirmed:"the right to have control and decide freely and responsibly . . . matters related to . . . Reproductive health, free of coercion . . . and violence." (Beijing Declaration and Platform of Action, para 96.) To this end, governments agreed to:"Take all appropriate measures to eliminate . . . coercive medical interventions . ." (para 106(h).)Having collectively agreed and committed China to the terms and agreements of the Platform for Action and the Beijing Declaration, which rightly defined violence against women as including:". . . forced sterilization, and forced abortion, coercive/forced use of contraceptives . . " (Ibid-Paragraph 115).Yet what is the point of these international agreements and commitments if they are ignored, and the violations which they condemn are allowed to continue unopposed? There is no doubt that such gross violations form a harrowing assault upon women's human rights, and are a deeply disturbing example of state violence towards women. This fact, in consideration equally that coercion, and forced sterilizations have been acknowledged as constituting violence against women and a denial of their reproductive rights, surely demands that the subject of forced sterilizations and forced abortions (which form a central element of China's population program) be acknowledged and campaigned against by the UNCSW and Women's NGOs.Given the violent nature of such abuses, in which women are subject to the most horrendous atrocities we note our disappointment and concern that the UNCSW  and associated Women's NGOs have selected to ignore this issue at  the 61st Session of the UNCSW. Moreover we see that it does not feature at that the parallel Women's NGO Forum. In light of these troubling omissions we request that the public be informed what actions and measures are being taken by the UNCSW and associated Women's NGOs, to oppose, report and eliminate China's forced sterilization and forcible abortion of women.

Tibet Truth
1,949 supporters