Topic

united nations

30 petitions

Update posted 1 hour ago

Petition to Претседател на Република Македонија, Влада на Република Македонија, Собрание на Репулбика Македонија, President of the Republic of Macedonia, Government of the Republic of Macedonia, Assembly of the Republic of Macedonia, North Atlantic Treaty Organization - NATO, European Union - EU, United Nations, European Commission, Council of the European Union, European Parliament, President of the United States, United Nations Security Council, Donald Trump, Justin Trudeau, Theresa May MP, Angela Merkel (CDU), Angela Merkel, Emmanuel Macron, Gjorge Ivanov, Zoran Zaev, Nikola Dimitrov, Radmila Sekerinska

Декларација #НиеСмеМакедонија Доста беше / Declaration #WeAreMacedonia Enough is Enough

Македонска Декларација Macedonian Declaration Ние, Македонците од Дијаспората и Македонци ширум светот и во татковината, како и пријатели на Македонија и Македонскиот народ, го известуваме Македонскиот народ во Република Македонија, дека во недела, 14ти Јануари, 2018 година, пред Амбасадата на Република Македонија во САД, протестиравме против Владата на Република Македонија и пратениците на Собранието на Република Македонија, и ги известуваме дека дијаспората започнува масовно движење на Македонците во светот, #НиеСмеМакедонија, со единствена цел зачувување на засебноста на Македонецот како рамноправен и почитуван член во светското семејство, без нарушување на македонскиот иденитет, јазик и култура, и унитарноста на државата. We, the Macedonians from the Diaspora and Macedonians throughout the world within and outside of Macedonia and allies of Macedonia and the Macedonian diaspora, inform the Macedonian people in the Republic of Macedonia that on Sunday, January 14, 2018 in front of the Embassy of the Republic of Macedonia in the United States, we protested against the Government of the Republic of Macedonia and the MPs of the Assembly of the Republic of Macedonia, and we informing them that the Diaspora has started a massive global movement of the Macedonians in the world, #WeAreMacedonia, with the sole purpose of preserving the individuality of the Macedonian people as an equal and respected member of the world family of nations, without hindrence upon our Macedonian name, identity, language, culture, and unitary territorial integrity of Macedonia. Ние Македонците во светот, We Macedonians in the world, најостро ги осудуваме тековните разговори со Грција околу името на Република Македонија. најостро го осудуваме неодговорниот и незаконски чин на пратениците во Собранието со изгласувањето на неуставниот закон за јазици. најостро го осудуваме разнебитувањето на унитарноста и суверенитетот на матичната држава. најостро го осудуваме редефинирањето на историјата на Република Македонија постигнато со потпишување на така наречениот договор за "добрососедски односи" со Бугарија.   strongly condemn the ongoing talks with Greece over the name of the Republic of Macedonia. strongly condemn the irresponsible and unlawful act of the MPs in the Macedonian Assembly by passing the unconstitutional law on languages. strongly condemn the constant attacks upon the unitary territorial integrity and the sovereignty of Macedonia. strongly condemn the redefining of Macedonia's history by signing the so-called “good-neighborly relations” agreement with Bulgaria. Декларативно, користејќи ги сите алатки кои ни се на располагање, како и уставно загарантираното право на глас како Македонски граѓани и горди Македонци јавно изјавуваме дека дијаспората цврсто стои во одбрана на вековното македонско битие што ни е оставено во наследство од минатите генерации Македонци. Нашата цел e одбрана на идеалот за кој низ историјата го положија својот живот многу патриоти и бранители на Македонија.- суверена и независна Македонска држава на Македонците и сите малцинства што живеат во државата, а не федерализација или бинационализација на единствената држава ширум светот што Македонците ја нарекуваат своја татковина. Declaratively, using all the tools available to us, as well as the constitutionally guaranteed voting right as Macedonian citizens and proud Macedonians, we declare publicly that the diaspora firmly stands in defense of the centuries-old Macedonian struggle that has been left to us by the legacy of the past generations of Macedonians. Our goal is to defend the ideas by which many patriots and defenders of Macedonia have laid their lives in history for a sovereign and independent Macedonian state of Macedonians and all minorities living in the country, not the forced federalization or binationalization of the only nation-state in the world that Macedonians call their homeland. Притоа бараме: We demand the following: Итен прекин на разговорите околу името на државата што Владата на Република Македонија ги води во тајност под покровитество на ОН, и неменување на уставното име – Република Македонија, и поднесување резолуцијата во Генералното Собрание на ОН за признавање на истото, Ставање вето од страна на Претседателот на државата на противуставниот закон за јазици, и повлекување на истиот од понатамошнен процес во Собранието на РМ, Oрганизирање попис под мониторинг на реномирана меѓународна организација на територијата на Република Македонија во период не подолг од 6 месеци од приемот на оваа декларација, Неменување на историјата на Македонија, статусот на МПЦ – ОА и интензивирање на грижата за Македонците во соседните држави. Доколку Владата на Република Македонија не е способна да го стори горенаведеното, тогаш повикуваме на итно самораспуштање на Собранието на Република Македонија и организирање на непосредни избори каде што и на македонските граѓани од дијаспората ќе им бидат овозможени свои претставници во новиот парламентарен состав, според принципот на пропорционалност.   Immediate withdrawing of the talks on the name of Macedonia that the Government of the Republic of Macedonia are conducting secretly under the auspices of the United Nations, and no change to the constitutional name - the Republic of Macedonia, and submitting a resolution to the UN General Assembly for its recognition under such name, Placing a veto by the President of Macedonia to the unconstitutional law on languages, and withdrawal from further process in the Assembly of the Republic of Macedonia, Organizing a Census, under strict monitoring of a reputable international organization, of the entire population in Macedonia within a period not longer than six months from the receipt of this declaration, No change to the history of Macedonia, the status of the Macedonian Orthodox Church, and intensifying the fight for equal human rights for the Macedonians in the neighboring countries. If the Government of the Republic of Macedonia is not capable of doing the above, then we call for immediate self-dissolution of the Assembly of the Republic of Macedonia and organizing elections where the Macedonian citizens from the Diaspora will be able to exercise their right to elect their own representatives in the new parliamentary composition, according to the principle of proportionality. Движењето #НиеСмеМакедонија под кое се застанати Македонски организации и здруженија од светот, АКТИВНО и ЈАСНО ја изразува својата декларативна заложба дека активно ќе ги искористи сите средства со цел да го оневозможи најголемото разбитување на Македонскиот народ и понатомашното уништување на унитарноста на државата. The Global Movement #WeAreMacedonia, under which the Macedonian organizations and associations, and all Macedonians throughout the world stand by, ACTIVELY and UNEQUIVOCALLY express their declarative commitment to actively use all means in order to prevent the biggest human rights attack upon the Macedonian people and the further destruction of Macedonia’s unitary territorial integrity. #НашетоИмеЕМакедонија #OurNameisMacedonia

#WeAreMacedonia #НиеСмеМакедонија
19,876 supporters
Started 2 weeks ago

Petition to UN Secretary General

Lawsuit for Child Victims of Terrorism دادخواهی برای کودکان قربانی ترور

Children are like saplings which are the source of joy for human society. Childhood is the most critical period for every human being in which any memory, good or bad, leaves an everlasting image in his life. Delicacy and innocence of children entail sincerity, peace, and cheerfulness. But, today violence and extremism have deprived children of these essentials and brought them fear and insecurity. The international community has no more power to confront threats against the world of children other than expressing concern and condemning the crimes against defenseless children. In Yemen, Iraq, Afghanistan, Syrian Arab Republic, Palestine and other places in the world, children are killed in bombardments and terrorist attacks, or they lose their loved ones or are displaced at sea, on land, and in very severe conditions. Under such circumstances, peace is a silhouette in shadow for children. Therefore, in order to promote supportive policies for affected children, it is necessary and proactive to provide conditions for an effective access to justice, compensatory measures, and prosecution of perpetrators of crimes. Children's Movement for Children considers "Lawsuit for Child Victims of Terrorism" campaign as an opportunity for shedding light on truth and what has happened to child victims; therefore, the movement calls on international organizations and human rights activists to contribute to the realization of its goal.   دادخواهی برای کودکان قربانی ترور کودکان نهال­‌های لطیف و شادی آفرین جامعه بشری بوده که  طراوت زندگی انسان متاثر از این نهال ها است. کودکی حساس ترین دوران زندگی هر انسانی است که هر ماجرایی خوب و بد تصویری ماندگار تا ابد در زندگی او می گذارد. لطافت و معصومیت کودکان صلح و صفا و آرامش و نشاط را اقتضا نموده لیکن خشونت و افراط گری این عناصر را از کودک امروز سلب نموده و ترس و وحشت و ناامنی را برایشان به ارمغان آورده است. نظام بین‌الملل به غیر از ابراز نگرانی و محکوم کردن جنایت علیه کودکان بی دفاع توان بیشتری برای مقابله با تهدیدات دنیای کودکان را ندارد. هر روز کودکان در یمن، عراق ، افغانستان ، سوریه، فلسطین و اقصا نقاط جهان قربانی بمباران ها و اقدامات تروریستی می شوند و یا عضوی از خانواده خود را از دست می دهند و یا در دریا و خشکی در سرما و گرما آوراه و سرگردان میباشند. با این  وضعیت، دیگر آرامش و صلح برای کودکان مانند شبهی در سایه است. لذا برای ارتقاء سیاست های حمایتی از کودکان آسیب دیده از تروریسم، فراهم آوردن زمینه دادخواهی موثر و اقدامات جبرانی برای آنها و دستیابی به عدالت و تعقیب و پیگیرد عاملان جنایت امری ضروری و بازدارنده تکرار اینگونه جنایات می باشد. جنبش کودکان برای کودکان، کمپین دادخواهی برای کودکان قربانی ترور را به عنوان فرصتی برای روشن شدن حقیقت و هر آنچه بر کودکان قربانی ترور گذشته می داند و از مجامع بین‌المللی و فعالان حقوق کودک می خواهد ما را در دستیابی به این هدف یاری نمایند.

Association for Defending Victims of Terrorism
4 supporters
Update posted 1 month ago

Petition to US House of Representative

Ethiopians want Congress to vote no on HRes 128. Engage not Estrange!

Given that US foreign policy is to engage growing democracies, this resolution HRes128 unwittingly legitimizes extremists' agenda in Ethiopia. In order to have firsthand witnesses, Congress can send a factfinding delegation to Ethiopia and observe: law and order, security and wellbeing in the country; even in the restive regions which have suffered the effects of external agitators, namely in Oromia and Amhara regions. Social media has ignited and attempted to hijack organic opposition leaders. It has thwarted the progression of legitimate opposition, and taken advantage of factions to overthrow the government and yet has no plan to govern. But which extremists? There are in the diaspora extremists who are leaning on genuine opposition in Ethiopia their sole aim is to render the region unstable. There are religious extremists who are fomenting sectarian differences to further their political end. There are those whose claim to legitimacy is based solely on ethnic politics. Ethiopia's federation is not an ethnic federation but a multinational one, but by using the misnomer ethnic federalization; they are profiting from the real fear of ethnic warfare and disintegration of Ethiopia. In this regard, Congress has been hoodwinked by Ethiopian "Social Activist" in the diaspora (these have been practicing how to derail successive governments since the 70's but have never practiced governing) who participate not in transforming Ethiopia but rather yen for their missed opportunity at the helm. But as the saying goes, anyone can hold the helm when the sea is calm. They excel at abusing the American regard for Freedom, Justice and Democracy. Congress is being used by these to legitimize their destructive and vengeful agendas. With HRes 128 Congress is being led to factually incorrect conclusions. HRes 128 risks straining the diplomatic relationship which has lasted over 100 years. This bill besmirches the reputation of Ethiopia for lack of genuine care and careful analysis. The wording of the bill alone undermines Congress' ability to come to a balanced and knowledgeable conclusion.  Vote No on HRes 128 and engage not estrange! The Ethiopian Renaissance Council has a plethora of case studies it can furnish this body of Congress if so willed.

Ethiopian Renaissance Council
1,465 supporters