Topic

Star Wars Battlefront II

9 petitions

Update posted 5 months ago

Petition to Electronic Arts, EA Polska

Change of polish voice actor for Obi-Wan in Star Wars Battlefront II to Jarosław Domin

Polski: Petycja jest inspirowana ogłoszeniem zmiany aktora podkładającego głos pod Obi-Wana w niemieckiej wersji gry Star Wars Battlefront II. Celem petycji jest zmiana aktora dubbingującego postać Obi-Wana Kenobiego w polskiej wersji gry na Jarosława Domina.Obecnie ta rola przypada Wojciechowi Żołąkowiczowi, który nigdy wcześniej nie podkładał głosu pod wspomnianą postać.Jarosław Domin podkładał głos pod Obi-Wana w prequelach Gwiezdnych Wojen, serialach Wojny Klonów (w wersji 2D i 3D), Rebeliantach oraz wielu innych. Jest on ulubieńcem polskich fanów w dubbingowaniu Kenobiego. Postacie takie jak Hrabia Dooku, Generał Grievous czy Anakin Skywalker mają swój oryginalny polski głos, więc czemu Obi-Wan nie? To przedsięwzięcie zadowoliłoby całą polską społeczność Star Wars Battlefront, która nie może zmienić języka gry. Jeśli jesteśmy ograniczeni wyłącznie do polskiego dubbingu, niech on będzie prawidłowo wykonany - poprzez zatrudnienie aktorów do których przyzwyczaiła nas wieloletnia przygoda w świecie Star Wars. English: Petition is inspired by recent change Obi-Wan voice actor in german version of Star Wars Battlefront II. Purpose of this petition is to change Obi-Wan Kenobi voice actor to Jarosław Domin.Currently this role has Wojciech Żołądkowicz who never before voiced Kenobi.Jarosław Domin voiced Obi-Wan in Star Wars prequels, TV shows like The Clone Wars (2D and 3D) and Star Wars Rebels and many more. He is the fan favourite in polish fandom for Obi-Wan Kenobi dubbing. Characters like Count Dooku, General Grievous and Anakin Skywalker have their original polish voice actors, so why Obi-Wan doesn't?  This action would please whole polish Star Wars Battlefront community, which can't change in game language. If we are restricted only to polish dubbing, then lets make it the most proper way - by hiring voice actors that we are used to listen alongside our whole Star Wars journey.

Paweł SW Community
1,861 supporters