Topic

sanctions

9 petitions

Started 8 months ago

Petition to António Guterres

Stop Blocking Humanitarian Aid to Iranian Flood Victims

Sign our letter to Secretary-General António Guterres to urge the UN to create a humanitarian financial channel to help flood hit Iranians. Text of our letter: متن نامه به زبان فارسی در ادامه آورده شده است Dear Secretary-General Guterres,We, a group of Iranians residing in and outside the country, along with citizens of other countries, would like to inform you that the devastating floods that took place in March 2019 in Iran left a total of 78 human casualties and more than 1130 physical injured, the event affected the lives of 10 million further citizens. It is estimated two million people directly need relief, biological and livelihood support. The high level of waterlogging has destroyed many rural homes and farms, and has left many urban houses and business units at risk of collapse. Since global media coverage showcasing massive casualties and destruction left behind by the floods in Iran, many Iranians outside Iran, as well as citizens of other countries and international relief organizations, have been making attempts to provide their cash contributions to the Red Crescent Society of Iran to compensate for flood damage. These contributions have not been reaching those in need, due to the United States’ inhumane sanctions. No cash donation has been received so far.Despite the fact that the non-cash aid of some countries have been sent to Iran and distributed in flood-stricken areas, there is still a serious challenge for those who are eager to support flood victims in cash. This challenge stems from The United States sanctions and blocking of financial transactions with Iran. The actions of The United States have left millions of people deprived from receiving the aid they are entitled to, as well as those eager to help their fellow human beings. This is a serious violation of Human Rights. While the Iranian flood crisis is a natural disaster associated with the fate of human beings, the US government which looks politically at this crisis, has captured humanitarian lights in deep darkness.While condemning this inhumane US action, we expect and urge you and your colleagues in the United Nations to utilize legal means and compel the US government as soon as possible to open a humanitarian financial channel for the Red Crescent Society of Iran. As a humanitarian organization and member of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, the Red Crescent Society of Iran will then be able to start providing urgent help to flood victims and improve their living needs in the post-crisis phase. If urgent action is not taken you must then be responsive to the world's public opinion and accountable for the worsening conditions of the flood victims.In the end, we emphasize that the lives of two million people are out of normal conditions and require humanitarian aid. This is a great opportunity for the United Nations to prove its role in uploading Human Rights and defending the lives of human beings. Please sign and share this petition to urge the UN to create a humanitarian financial channel to help flood hit Iranians. آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ما، جمعی از ایرانیان داخل و خارج کشور و شهروندان دیگر کشورها، مایلیم به اطلاع شما برسانیم وقوع سیلاب‌های ویرانگر در ماه مارچ در ایران، با آمار 78 تلفات انسانی و بیش از 1130 مصدوم جسمی؛ در زندگی 10 میلیون نفر تاثیر گذاشته و دو میلیون نفر را مستقیما نیازمند حمایت‌های امدادی، زیستی و معیشتی کرده است. همچنین حجم بالای آبگرفتگی، بسیاری از خانه‌های روستایی و مزارع را ویران کرده و بسیاری از منازل شهری و واحدهای کسب و کار را با خطر ریزش مواجه کرده است. از زمانی که اخبار و تصاویر تاثر برانگیز تلفات و ویرانی‌های سیل ایران در تمام دنیا منتشر شد، بسیاری از ایرانیان خارج از ایران و همچنین شهروندان کشورهای دیگر و سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی تلاش کردند تا کمک‌های نقدی خود را به جمعیت هلال احمر ایران برای جبران خسارات سیل‌زدگان برسانند اما متاسفانه به دلیل تحریم‌های غیرانسانی امریکا این اقدام تاکنون فراهم نشده است. با وجود این که کمک‌های غیرنقدی برخی کشورها به ایران ارسال و در مناطق سیل‌زده توزیع شده است، اما برای کسانی که مشتاق حمایت از آسیب‌دیدگان سیل به صورت نقدی هستند همچنان چالشی جدی برجاست که دولت امریکا به دلیل تحریم‌های ظالمانه و مسدود کردن تبادلات مالی با ایران مسبب آن است. اقدام امریکا در محروم‌کردن میلیون‌ها انسان از دریافت کمک‌هایی که حق آنهاست و نیز محروم‌کردن انسان‌هایی که شدیدا در فکر کمک به همنوعان خود هستند، نقض کامل حقوق بشر به شمار می‌آید و در حالی که بحران سیل ایران یک رویداد کاملا طبیعی و مرتبط با سرنوشت انسان‌هاست، دولت امریکا با نگاه سیاسی به این بحران، انوار بشردوستی را در تاریکی عمیق حبس کرده است. ضمن محکوم کردن این عمل ضدانسانی امریکا، از جنابعالی و همکاران شما در سازمان ملل انتظار داریم با بهره‌گرفتن از ابزارهای قانونی، هر چه سریع‌تر دولت امریکا را مجبور به گشودن یک کانال مالی بشردوستانه برای جمعیت هلال احمر ایران به عنوان یک نهادبشردوست و عضو فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر کنید تا روند امدادرسانی به سیل‌زدگان و تامین نیازهای زندگی آنان در مرحله پس از بحران به نحو مطلوبی انجام شود؛ در غیر این صورت، باید نسبت به شرایط اسفبار سیل‌زدگان پاسخگوی افکار عمومی جهان باشید. در پایان تاکید می‌کنیم زندگی دو میلیون انسان کاملا از شرایط عادی خارج شده است و این فرصتی بزرگ برای سازمان ملل است تا نقش خود را در دفاع از زندگی انسان‌ها به اثبات برساند. لطفا با امضا و به اشتراک گذاری این نامه به راه اندازی یک کانال مالی بشردوستانه برای کمک به مردم سیل زده ایران کمک کنید.

Iran campaign
1,913 supporters
Update posted 9 months ago

Petition to The Secretary of State Michael R. Pompeo

Letter to Secretary of State Michael Pompeo and State Department regarding Cuba sanctions

Cuban Americans for Engagement (CAFE)  Open Letter to Secretary of State Michael R. Pompeo and United States State Department Officials regarding the new sanctions on Cuba April 22, 2019 The Honorable Michael R. Pompeo The Secretary of State Dear Mr. Secretary of State, The undersigned, Cuban-Americans, Cubans, Americans and citizens of the world, express our most radical rejection of the new sanctions imposed by the Trump administration on the people of Cuba, announced last April 17, 2019. We oppose the limitation on remittances to Cuban families. In addition to exacerbating existing levels of precariousness, such a regulation is one of acute political ineffectiveness even for the purposes of the policy of peaceful transition to democracy enshrined in law by the United States Congress, as it undermines the channels of economic and political empowerment and autonomy available to the nascent entrepreneurial sector of Cuban civil society. We oppose the activation of Title III of the Helms-Burton Act, suspended by the three previous administrations given its extraterritorial ramifications and illegal nature under international law. If enforced, this law will not only provoke more division within the Cuban-American community but also greater isolation of the United States throughout the international community. We support the position of the World Trade Organization, the United Nations, Canada, Mexico, China and member countries of the European Union, which have called on the current administration to suspend the law and to lift the embargo against Cuba. We urge the United States government to explore alternative compensation options proposed by negotiators from both countries. We oppose the limitation of travel of Americans to Cuba, which infringes on their freedom to travel as recognized by Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights. Furthermore, diplomacy and people-to-people exchanges have proven to be the most powerful tools for deescalating long-term conflicts between both nations. There is no better ambassador of the United States than the American traveler himself. We urge you to reconsider your position on these topics and to act on the benefit of both countries.                                                         ### Cuban Americans for Engagement (CAFE) Carta Abierta al Secretario de Estado Michael R. Pompeo y a Oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos con respecto a nuevas sanciones a Cuba Abril 22, 2019 Honorable Michael R. Pompeo Secreatario de Estado Estimado Sr. Secretario de Estado: Los abajo firmantes, cubano-americanos, cubanos, americanos y ciudadanos del mundo, expresamos nuestro más radical rechazo a las nuevas sanciones impuestas por la administración Trump al pueblo de Cuba, anunciadas el pasado 17 de abril de 2019. Nos oponemos a la reducción en los envíos de remesas a las familias cubanas. Dicha regulación, además de agudizar los niveles de precariedad existente, es de una elevada torpeza política aún a los efectos de la propia de la política de transición pacífica a la democracia consagrada en ley por el congreso de los Estados Unidos. La restricción a las remesas socava los canales de empoderamiento y autonomía económica, y consecuentemente, política, del sector emprendedor  de la sociedad civil cubana. Nos oponemos a la activación del Título III de la Ley Helms Burton, suspendido por las tres administraciones anteriores dado sus ramificaciones extraterrioriales y carácter ilegal de acuerdo con el derecho internacional. De ser activada, esta ley no solo traerá más división dentro de la comunidad cubana, sino un mayor aislamiento de los Estados Unidos dentro la comunidad internacional. Respaldamos la posición de la Organización Mundial del Trabajo, las Naciones Unidas, Canadá, México, China y países integrantes de la Unión Europea, que han reclamado a la actual administración la suspensión de la ley y el levantamiento del bloqueo a Cuba. Urgimos al gobierno norteamericano a explorar vías de compensación alternativa propuestas por negociadores de ambos países. Nos oponemos a la limitación de viajes de norteamericanos a Cuba, la cual infringe en la libertad de viaje tal como es reconocida por el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La diplomacia y el intercambio pueblo a pueblo son las más poderosas herramientas de acercamiento y desactivación de hostilidades entre ambas naciones. No hay mejor embajador de los Estados Unidos que el propio viajero estadounidense. Los exhortamos a reconsiderar las posturas adoptadas, y a continuar fomentando el diálogo como mejor instrumento de transformación y acercamiento para ambas naciones.

Cuban Americans for Engagement (CAFE)
1,648 supporters
Started 1 year ago

Petition to US Government, All states of the world, United Nations

Voices against Sanctions

*Voices against Sanctions* / "مردم جهان، در برابر تحریم با ما هم‌صدا شوید" While states communicate through politics, people seek empathy, peace, and friendship.The history of the arts and culture has chronicled the joys and pains of people and communities. دولت‌ها به زبان سیاست با هم سخن می‌گویند؛ ملت‌ها اما، با زبان صداقت. زبانی از جنس فرهنگ، صلح‌ و دوستی. به همین خاطر تاریخ فرهنگ‌وهنرِ جهان، صادق‌ترین راویِ رنج‌ها و شادی‌های ملت‌هاست. As artists, as civil activists of Iran, we speak to you above politics: ما اهالی فرهنگ و کنشگران مدنی ایران برآنیم با کلامی ورای زبان ناکارآمدِ سیاست با شما مردم جهان سخن بگوییم: Once again, the United States has imposed sanctions against Iran. Such measures have never brought to the people of Iran what politicians proclaim they will: human rights, freedom, and a better life. Every Iranian will personally pay the price for these sanctions. بار دیگر تحریم‌های دولت امریکا علیه ایران آغاز شد؛ اما خام‌اندیشانه است بپنداریم که نتیجه‌ی اعمال این تحریم‌ها دستیابی به حقوق شهروندی و حقوق بشر، بهره‌مندی از مواهب آزادی و  بهبود شرایط زندگی برای ملت ایران است. ملت ایران، تنها تاوان این تحریم‌ها را خواهد داد. Politicians will come and go, but the fallout from their disastrous decisions will be a nightmare for generations to come. سیاست‌گزاران دیر یا زود می‌روند، اما فجایع حاصل از عملکرد غلط آن‌ها جهانی را می‌سازد که ما و شما و فرزندان‌مان در طول تاریخِ پیشِ رو، دست به گریبانِ کابوسِ آن خواهیم بود. When we join voices around the world to draw attention to the devastating effects of these sanctions on the people of Iran, we can stop the divisive decisions and policies of politicians. هم‌صدایی ما و شما در هر گوشه از جهان و توجه‌دادن به نتایج فاجعه‌بارِ شرایط تحمیل‌شده بر ملت ایران، می‌تواند سیاست‌گزاران و سیاست‌های غیرانسانی‌شان را متوقف کند. Let us join voices. با ما هم‌صدا شوید. #joinvoicesagainstscantions /  #همصدایی_دربرابر_تحریم     First Supporters: Rakhshan Banietemad (Filmmaker), Asgar Farhadi (Filmmaker), Bahman Farmanara (Filmmaker), Kianoush Ayyari (Filmmaker), Hossein Alizadeh (Musician), Keyhan Kalhor (Musician), Mojtaba Mirtahmasb (Filmmaker), Lili Golestan (Writer & translator), Pari Saberi (Theater director), Farideh Gheirat (Lawyer),  Bahman Keshavarz (Lawyer), Seyfollah Samadian (Filmmaker), Khosrow Sinai (Filmmaker), Farah Osuli (Visual artist), Davoud Musa'I (Publisher), Lili Arshad (Social activist), Shams Langarudi (Poet), Farhad Tohidi (Script Writer), Naghmeh Samini (Script Writer), Firouzeh Saber (Social activist),  Sohrab Mahdavi (Writer & translator), Mojgan Jamshidi (Journalist), Mina Akbari (Journalist), Ali Boustan (Musician), Saba Alizadeh (Musician), Pouria Alami (Writer & Journalist), Maryam Zandi (Visual artist), Ebrahim Haghighi (Visual artist), Amir Esbati (Visual artist), Samira Alikhanzadeh  (Visual artist), Marziyeh Vafamehr (Actress)      نخستین امضاکنندگان: رخشان بنی‌اعتماد (فیلمساز)، اصغر فرهادی (فیلمساز)، بهمن فرمان‌آرا (فیلمساز)، کیانوش عیاری (فیلمساز)، حسین علیزاده (موسیقیدان)، کیهان کلهر (موسیقیدان)، مجتبا میرتهماسب (فیلمساز)، لیلی گلستان (نویسنده و مترجم)، پری صابری (نویسنده و کارگردان تئاتر)، فریده غیرت (وکیل)، بهمن کشاورز (وکیل)، سیف‌الله صمدیان (عکاس، فیلمساز)، خسرو سینایی (فیلمساز)، فرح اصولی (نقاش)، داوود موسایی (ناشر)، لیلی ارشد (فعال مدنی)، شمس لنگرودی (شاعر)، فرهاد توحیدی (فیلمنامه‌نویس)، نغمه ثمینی (فیلمنامه‌نویس)، فیروزه صابر (فعال مدنی)، سهراب مهدوی (مترجم)، مژگان جمشیدی (روزنامه‌نگار)، مینا اکبری (روزنامه‌نگار)، علی بوستان (موسیقیدان)، صبا علیزاده (موسیقیدان)، پوریا عالمی (نویسنده و روزنامه‌نگار)، مریم زندی (عکاس)، ابراهیم حقیقی (طراح گرافیک)، امیر اثباتی (طراح)، سمیرا علیخان‌زاده (نقاش)، مرضیه وفامهر (بازیگر)

anti sanctions
76,173 supporters
Update posted 2 years ago

Petition to Google Inc., Google, Google Maps

Dear Google, Please make all of Google Maps services available in Iran

Dear Google Please make all of Google Maps services available in Iran (i.e. "Navigation", "Voice Guidance", "Start Driving" and "Offline Maps"). In Iran, among all unintentional fatal injuries inflicted on children under five, traffic-related fatalities are the leading cause of death.Every 19 minutes one person dies on Iran’s roads, and every two minutes people will hear that one of their family members has survived a crash but with serious injury and perhaps lifelong disability. The use of a satellite navigation system improves driver behavior in unknown areas, heightens alertness and reduces stress levels.GPS systems assist motorists to identify the location of features on, near, or adjacent to the road networks.These include service stations, maintenance and emergency services and supplies, entry and exit ramps, damage to the road system, etc. We really need these services. Love youIranian people -----------------------------------------------------------------Farsi Translation: گوگل عزیز لطفاً تمام خدمات نقشه‌های گوگل را در ایران در دسترس قرار دهید (به عنوان مثال «ناوبری»، «هدایت صوتی»، «شروع رانندگی» و «نقشه آفلاین»). در ایران، در میان تمام آسیب‌های ناخواسته مرگبار ناشی از کودکان زیر پنج سال، تلفات مرتبط با ترافیک، علت اصلی مرگ‌ومیر است.هر 19 دقیقه یک نفر در جاده‌های ایران می‌میرد و هر دو دقیقه مردم می‌شنوند که یکی از اعضای خانواده‌شان از تصادف جان سالم به در برده است، اما با صدمات جدی و شاید ناتوانی مادام‌العمر. استفاده از یک سیستم ناوبری ماهواره‌ای باعث بهبود رفتار راننده در مکان‌های ناآشنا شده و همچنین باعث افزایش هشیاری و کاهش سطح استرس می‌شود.سامانه‌های جی.پی.اس به رانندگان در شناسایی امکانات موجود در نزدیکی و یا مجاور شبکه‌های جاده‌ای کمک می‌کند. این شامل ایستگاه‌های خدمات، تعمیرونگهداری، خدمات اضطراری و لوازم یدکی، رمپ‌های ورودی و خروجی، آسیب به سیستم جاده و غیره می‌شود. ما واقعاً به این خدمات نیاز داریم. دوستت داریممردم ایران  

Mohsen Ganj
134,792 supporters