Topic

sağlık hakları

15 petitions

Started 3 weeks ago

Petition to SGK , recep tayyip erdoğan, sağlık bakanlığı, Başbakanlık iletişim merkezi (BİMER)

Meme Kanseri için CDK 4/6 İnhibitörleri Palbociblib-Ribociclib-Abemasiklib SGK Karşılasın!

   Meme Kanser Tedavisinde Endokrin(hormon) tedavileri: Meme kanserinin hormon pozitif alt grubunda kemoterapi tedavisinden daha az yan etkiye ve toksisiteye sahip endokrin tedaviler uzun yıllardır kullanılmakta. Hormon tedavilerine eklenen hedeflenmiş moleküller ile daha uzun süre hastalık kontrol altına alına bilmekte. Hormon tedavisine eklenen hedeflenmiş moleküller hormon reseptörünün daha kuvvetli bir şekilde bloke olmasını ve kanser hücresinin çoğalmasını engelliye bilmektedir. Bu moleküllerden özellikle siklin ilişkili kinaz [cyclin-dependent kinase] (CDK) 4/6 inhibitörleri hormon tedavileri ile birlikte hormon pozitif meme kanser tedavisinin birinci sıra tedavisinde sıklıkla kullanılır. Bu grup içinde 3 farklı ilaç bulunmaktadır: 1. Palbociclib (Ibrance)2. Ribociclib (Kisqali)3. Abemaciclib (Verzenio) Bu ilaçlar hormon tedavilerine eklendiğinde meme kanserinin büyümesini engellemektedir. Bu ilaçlardan Palbociclib şubat 2016 tarihinde, Ribociclib Mart 2017 tarihinde ve son olarak Abemaciclib eylül 2017 tarihinde Amerikan ilaç dairesi onam kuruluşu olan FDA tarafından ilgili moleküllerin Faz III çalışmalarındaki anlamlı sonuçları nedeni ile hormon tedavileri ile kombine kullanımında onaylandı. İlgili ilaçların şuan Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat onayı bulunmamakta ve dolayısı ile SGK tarafından geri ödeme kapsamında değiller. Dr. Ömer Fatih Ölmez

Kansersiz Gelecek
56,802 supporters
Update posted 3 weeks ago

Petition to Sağlık Bakanlığı

Ergoterapi ve Fizyoterapi iki ayrı sağlık mesleğidir.

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak 200 Danışman İçin İstihdam Duyurusu'nda danışmanlar için yer verilen ilgi bildirime davet kısmında fizyoterapistlerden beklenen hizmetler kısmında yer verilen maddeler ergoterapi hizmetlerini içermektedir. Duruma açıklık getirmek gerekirse; 1219 SAYILI KANUNDA SAĞLIK MESLEKLERİ TANIMLANMIŞ OLUP, İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist); iş ve uğraşı terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun, sağlıklı kişilerde mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri yaparak, mesleği ile ilgili koruyucu ve geliştirici programları planlayan ve uygulayan; hasta kişiler için uzman tabibin teşhisine bağlı olarak bireylerin günlük yaşam, iş ve üretkenlik, boş zaman aktivitelerine katılımını artırmak, sağlık durumlarını iyileştirmek, özürlülüğü önlemek ve çevreyi düzenleyerek katılımı artırmak için gerekli iş ve uğraşı terapisi yöntemlerini uygulayan sağlık meslek mensubudur.  Ergoterapist ;a) Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur. b) Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirir, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapar. c) Hastaların duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirir. ç) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile araç-gereçleri belirler ve kullanımını öğretir. d) Bireysel ve grup olarak mesleki, sosyal, sanatsal ve eğitim aktivitelerinin kullanımıyla ilgili rehabilitasyonprogramları yapar ve uygular. e) Duyu algı motor bütünleşme eğitimini ve bu alanlarda iş ve uğraşı terapisi uygular. f) Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait engelleri değerlendirir. g) Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme ve rehabilitasyon işlemlerini yürütür. Fizyoterapist ise, a) Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular. b) Hastalık durumlarında; 1) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar. 2) Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar. 3) Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder. 4) Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabiple birlikte, uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir. 5) Fizyoterapi sürecinde, uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir, tabibin programın uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı, durumu kayıt altına alarak uygular. 6) Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır. Yukarıda belirtildiği üzere ergoterapi ve fizyoterapi mesleği hizmet tanımlarında meslek farklılığı açıkça görülmektedir. Sağlık bakanlığında yayınlanan proje kapsamındaki bu maddelerin doğrularıyla değiştirilmesini ve sağlıkta multidisipliner ekibin önemini hatırlatarak ergoterapistlerle ilgili yer verilen tanımlarda mevcut açıklığın ergoterapi hizmetini yerine getirmek üzere aranan nitelikte ergoterapist kontenjanı açılarak kapatılmasını ergoterapistler olarak talep ediyoruz.   Her sağlık disiplini kendi sınırları içerisinde çalışmalıdır. Böylelikle danışanlar/hastalar kendileri için en uygun hizmeti, en uygun kişiden güvenle alabilir. Sağlık çalışanları da istenilen iyilik halini kendi meslekleri çerçevesince gönül rahatlığıyla sağlayabilir. Umuyoruz ki ülkemiz için önem arz eden ve giderek gelişmekte olan mesleğimizin geleceği düşünülerek bundan sonrası için güzel adımlar atılır. Desteklerinizi bekliyoruz !  

Rabia Tuğçe Karaman
2,086 supporters
Update posted 1 month ago

Petition to T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı

Küme Baş Ağrısı (Cluster headache) hastalarının sesi olun.İlaçlarımıza Daha Rahat Ulaşalım

Evet belki hepinize başta basit gibi gelen hastalıktan, baş ağrısından bahsetmek istiyorum. Her insanın başına gelebilecek normal bir durum gibi geliyor başta. En çok bilinen çeşidi de migren. Ben sizlere dünyada çok ender görülen, henüz tıpta nedeni ve çaresi belli olmayan belki de adını ilk defa duyacağınız, olabilecek en acı verici ve yıkıcı baş ağrısı tipi olarak bilinen, Küme (cluster), intihar (Suicidal headache) baş ağrısından bahsetmek istiyorum. Sadece beş dakika ayırıp bizlerin sesini duyurmasına yardımcı olun lütfen. Biz migrenli değil küme baş ağrılı hastalarız. En basiti, migrenliler ağrıları olduğunda karanlık sessiz bir odada uyuyup dinlenmek isterler. Biz Küme (cluster) baş ağrılılar ise o katlanılmaz acıdan dolayı yerimizde duramaz, yatamaz, saçlarımızı yolar, başımızı bir yerlere vurur ağrımızı ondan daha büyük acıyla dindirmeye çalışırız. Hatta dayanamaz hale gelir o anda intihara bile kalkışırız. Ağrı anında yaptıklarınızı bilinçli halde kimse yaptıramaz. Sadece bu acıdan o anda kurtulmak için bilinçsizce davranırız. Bu nedenle de diğer bir adı da “Suicidal headache, intihar baş ağrısıdır”, bizi o ağrıyı çekerken görenler bile dayanamaz değil biz. Ataklarımız bazen 15-20 dakika bazen de 3 saati bulur. Gün içinde ilk başlarda 1-2 atak daha sonraki günler 8-10 atağı bile bulur yani ağrısız dakikanız kalmaz. En şiddetli sancı doğum sancısı iken bu acı onu bile üstünde bir acıdır. Düşünsenize her gün 8-10 defa doğum sancısı çektiğinizi. Gözümüzün içini sanki birileri hiç ara vermeden matkapla oyuyor ya da çivi çakıyor. Ataklarımız ilk başlarda mevsimsel belli dönemlerde geliyor. 15 gün 2 ay sürebiliyor. Kronikleştiği an yine mevsim dönüşlerinde sıklaşsa da ağrısız geçen bir günümüz yok deseniz yeridir. En belirgin ve ilginç özelliği hep aynı saatte oluyor. En derin uykunuzdan sizi uyandırıyor. O acıyla uyanmamak için uyumak bile istemiyorsunuz.  Yapılan araştırmalara göre beynin merkezinde derinlerde yatan, hipotalamusta yer alan biyolojik saatin hasarlanmasından olduğu düşünülmekte henüz netlikte kazanmış değil. Hastalığımızı birazda olsa anlatmaya çalıştım. Aslında SGK'dan çok bir şey istemiyoruz.  • Bizler en başta acil servislere rahat gidebilmek istiyoruz. Sağlık personellerinin özellikle acil doktor ve hemşirelerinin küme baş ağrısı ve tedavisi hakkında bilgilendirilmesini. Atak geçirdiğimiz anda gittiğimizde bize sinir krizi tedavisi veya migren tedavisi yerine küme tedavisi yapmalarını,  basit iğneye zaten ağrımız cevap vermez durmaz ki. bizler ve tedavimiz hakkında bilinçlenmelerini istiyoruz. • Küme baş ağrılı hastalarız fakat prosedürler gereği migrenli olarak görülüyoruz. Rapor aldığımızda migrenden daha ciddi olmasına rağmen raporda küme baş ağrısı olarak yazılamıyor. Bunun çalıştığımız firma ve kurumlarca yaşadığımız sorunlardan dolayı düzeltilmesini istiyoruz. • Oksijen tedavisi için oksijen tüpü, maskesi vb.nin SGK tarafından karşılanmasını istiyoruz. • Yazılan atak ilaç ve iğneleri ayda 1-2 kutu çünkü migrene bu kadar ödeniyor, biz ise yeri geliyor günde 4 - 5 kutu kullanıyoruz. SGK’nın bunu çoğaltmasını istiyoruz. Maddi gücümüz bunları karşılamaya yetmiyor. • Kimse keyfince avuç avuç ilaç içip, iğnelerle kendi organlarına zarar vermek istemez, çaresiziz. • Ölmüyor sürünüyoruz. Biliyoruz ki bu konuyu bilen doktorlarımız en kuvvetli ilaçlarla ağrı süremizi, atak sayımızı azaltıp, ağrımızı hafifletmekten başka bir şey yapamıyor. Bunun farkındayız, çaresinin bulunacağı günü ve yardımlarınızı bekliyoruz.

Burcu Güreş
80,472 supporters