Topic

medioambiente

58 petitions

Started 2 months ago

Petition to Sr. Alcalde de L'Ampolla (Tarragona)

Ayuntamiento de L'Ampolla, no ahuyenten a los pájaros.

CATALÀ Recentment, l'ajuntament de l'Ampolla de Mar, població costanera de la província de Tarragona, ha instal·lat altaveus en arbres per fer fora els ocells, emetent un so que emula el d'aus rapinyaires. Aquest sistema produeix contaminació acústica i constitueix un perjudici per a la fauna de la zona, a més de produir molèsties als veïns i altres animals, ja que estan posicionats a escassos metres dels habitatges i fins i tot de colònies de gats. Recordem que la població està a les portes de el Parc Natural de Delta de l'Ebre, la fauna del qual hauria de ser objecte d'especial protecció. Per tot això, sol·licitem a l'Alcalde de l'Ampolla, Sr. Francesc Arasa Pascual, la retirada d'aquest sistema per fer fora els ocells. CASTELLANO Recientemente, el ayuntamiento de L'Ampolla de Mar, población costera de la provincia de Tarragona, ha instalado altavoces en árboles para ahuyentar a los pájaros, emitiendo un sonido que emula el de aves rapaces. Dicho sistema produce contaminación acústica y constituye un perjuicio para la fauna de la zona, además de producir molestias a vecinos y otros animales, ya que están posicionados a escasos metros de las viviendas e incluso de colonias de gatos.  Recordamos que la población está a las puertas del Parque Natural del Delta del Ebro, cuya fauna debería ser objeto de especial protección. Por todo ello, solicitamos al Alcalde de L'Ampolla, Sr. Francesc Arasa Pascual, la retirada de dicho sistema para ahuyentar a los pájaros. ENGLISH Recently, speakers in trees to scare away birdsthe have been installed in the village of L'Ampolla de Mar, a seaside town in the province of Tarragona, emitting a sound that emulates that of raptors. This system produces noise pollution and is detrimental to the fauna of the area, in addition to causing annoyance to neighbors and other animals, since they are positioned a few meters from homes and even from cat colonies. We recall that the population is at the gates of the Ebro Delta Natural Park, whose fauna should be the object of special protection. For all these reasons, we ask the Mayor of L'Ampolla, Mr. Francesc Arasa Pascual, to withdraw this system to scare away the birds. FRANÇAIS Récemment, la municipalité de L'Ampolla de Mar, une ville côtière de la province de Tarragone, a installé des haut-parleurs dans les arbres pour effrayer les oiseaux, émettant un son qui imite celui des rapaces. Ce système produit des nuisances sonores et nuit à la faune de la zone, en plus de gêner les voisins et autres animaux, puisqu'ils sont positionnés à quelques mètres des maisons et même des colonies de chats. Nous rappelons que la population est aux portes du Parc Naturel du Delta del Ebro, dont la faune doit faire l'objet d'une protection particulière. Pour toutes ces raisons, nous demandons au maire de L'Ampolla, M. Francesc Arasa Pascual, de retirer ce système pour effrayer les oiseaux.  

Kai Garman
2,800 supporters