Topic

hastane

3 petitions

Update posted 9 months ago

Petition to Binali yıldırım-Recep AKDAĞ-Mehmet Ali Yekta SARAÇ

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama-Biyomedikal Başbakanlık-Sağlık Bakanlığı - YÖK

Sayın BaşbakanımBilindiği üzere 19/11/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6569 Sayılı Kanun'un Geçici Madde 69 uyarınca sağlık alanındaki önlisans mezunları için lisans tamamlama programı açılması hükmü getirilmiştir. Bu hükme göre Yükseköğretim Kurulu tarafından, açılacak lisans tamamlama programlarına başvuru yapılabilecek sağlık önlisans alanları belirlenmiş olup müracaatlar alınmaya başlanmıştır. Ancak, söz konusu önlisans programları arasında sağlık teknikeri unvanı olan Biomedikal Cihaz Teknolojileri ve Biomedikal Bilimler Bölümü yer almamaktadır. Neredeyse sağlık adı geçen her sağlık alanı ve çalışanıyla iletişimi ve işi olan bu bölümün ''Sağlık Alanında Lisans Tamamlama '' programına başvuru yapamıyor olması bizi derinden üzmektedir.Bu bölüm hakkında tam bilgiye sahip olamayan bazı akademisyenler tarafından verilen karar ve Biomedikal bölümü sadece teknik bir bölüm anlayışıyla görmeleri sonucu Yaklaşık olarak 30 Bin mezunu ve arkasından gelen mezunları mağdur etmektedir.Oysa Biomedikal bölümünde yer alan bazı meslektaşlarımız Şehir hastanelerinin başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarının gerek inşaat aşaması ve sonrasında operasyonel ,planlama prosedür ve mevzuat sürecinde ,Kalibrasyon ve sterilizasyon ,Kardiyoloji alanlarında Ameliyathane Operasyonlarına dahil olup stent vb malzeme kullanımında, Üroloji alanında böbrek taşı kırılması operasyonunda cihazı kullanma operatörü olarak operasyona yardım ve eşlik etmektedir. Üstelik 30 Bin civarı mezunu olan ve arkasından gelen mezunları ile birlikte mali olarak YÖK kurumlarına sağlıyacağı harç masrafları göz önünde bulundurulduğunda hem devlet kurumlarına hemde eğitim statüsünü yükselten Biomedikal Personeli için psikolojik anlamda pozitif etki oluşturacaktır.Şehir Hastanelerinin açılmasıyla birlikte Biomedikal teknikerlerine olan ihtiyaç artacak olup DGS çalışma umuduyla Biomedikal Mühendisliği ve diğer alanlara yerleşme umudu azalacaktır. Bu durumun tekrar gözden geçirilmesini rica ederim .Bilgilerinize arz ederimSaygılarımla

Selim ASAL
204 supporters
Update posted 11 months ago

Petition to TC İçişleri Bakanlığı, TC Sağlık Bakanlığı, TC Sosyal Güvenlik Kurumu, Recep Akdağ

Diyabet Hastalığıyla İlgili Kamu Hastaneleri Açılsın

Diyabet Whatsapp Grubumuzdaki üyelerimizle birlikte almış olduğumuz kararla bir imza kampanyası başlatıyoruz. Diyabet hastalığının uzun soluklu ve zor bir süreç olduğunu toplumdaki birçok kişi biliyor. Çevremizde oldukça fazla sayıda olan diyabet hastalarının yaşadığı çok fazla sıkıntı olduğunun da farkındayız. Bu nedenle diyabet hastalarının sesini duyurabilmek için bir imza kampanyası başlattık. Bu kampanyayla öncelikle topluma diyabet hastalarının ihtiyaçlarını hatırlatmayı hedefliyoruz. Ayrıca TC Sağlık Bakanlığı'na, TC Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve TC İçişleri Bakanlığı'na diyabet hastalarının sesini duyurmayı amaçlıyoruz. Diyabet hastaları hastanelerde yeterince bilgi alamıyor ve hayatları sürekli olarak olumsuz şekilde etkileniyor. Hastanelerde ilgili bölümler çok kalabalık oluyor ve bu nedenle tedavi sürecinde verimli olunamıyor. Diyabet gibi kronik hastalıklar için her ilde ayrı merkezler açılmalı. Örneğin "Diyabet Hastanesi" olmalı. Bu hastanelerde endokrin hekimleri, psikologlar, diyabet hemşireleri ve diyetisyenler çalışmalı. Böylece daha verimli tedavi süreçleri planlanabilir. Bu konuda diyabet hastalarının sesini duyurmak istiyoruz. Kampanyamızı imzalamanızı ve desteklerinizi rica ediyoruz. Celil Çağlar ÖZLÜ

Celil Çağlar ÖZLÜ
326 supporters