Topic

freedom of expression

54 petitions

Started 5 days ago

Petition to President U Win Myint, U Htun Htun Oo, U Win Swe, Daw Aung San Suu Kyi, U Khin Maung Tin

Free Wa Lone & Kyaw Soe Oo ကိုဝလုံး ႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔အား ခြၽင္းခ်က္မရွိလႊတ္ပါ

Free Wa Lone & Kyaw Soe Oo ကိုဝလုံး နှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့အား ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပါ (Unicode version ကို အောက်တွင် ရှုပါ။) သို႔To, ၁။ ဦးဝင္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏိုင္ငံေတာ္သမၼ႐ုံး1. U Win MyintThe President,Republic of the Union of MyanmarPresident Office ၂။ ဦးထြန္းထြန္းဦးျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္2. U Htun Htun OoChief Justice of the UnionSupreme Court of the Union ၃။ ဦးဝင္းေဆြတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္3. U Win SweYangon Region Chief JusticeHigh Court of the Yangon Region ရက္စြဲ။ ။ ၁၆၊၉ ၊၂၀၁၈ Date: 16.9.2018 အေၾကာင္းအရာ ။ ။ ကိုဝလုံးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔အား ခြၽင္းခ်က္မရွိလြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးပါရန္ တင္ေလွ်ာက္ျခင္းRe: Petition Calling for Unconditional Release of Wa Lone and Kyaw Soe Oo ၁။ ႐ိုက္တာသတင္းေအဂ်င္စီမွ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုသက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလုံးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး (ခ) မိုးေအာင္ တို႔သည္ အင္းဒင္႐ြာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ားမွ ေနာင္တြင္က်ဳးလြန္ခဲ့သည္ဟု အေထာက္အထားသက္ေသမ်ားအရသိရွိခဲ့ရေသာ ႐ြာသား ၁၀ ဦးအား အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈသတင္းကို သတင္းရယူေထာက္လွမ္းေနစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္စာတမ္းမ်ား လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိသည္ဟုဆိုကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၌ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၎တို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (၁) (ဂ) ႏွင့္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ုံးမွ စြဲခ်က္တင္ခဲ့၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ကာ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္စီ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။1. Two Reuters news journalists from Myanmar, Thet Oo Maung (aka) Wa Lone and Kyaw Soe Oo (aka) Moe Aung, were arrested on December 12, 2017 while collecting the news on the then alleged murders of 10 villagers by the military soldiers and police in Inn Din Village under the article 3 (1) (c) in the Burma Official Secrets Act. On September 3, 2018, Yangon Northern District Court sentenced them 7 years in prison each. ၂။ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒမွာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီအစိုးရမွ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကြၽန္ျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစႏွစ္အရ ျပည္သူမ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ အရပ္သားဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ တတိယမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေသာတရားေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္လည္းေကာင္း မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ အပ္စပ္ျခင္းမရွိသည္မွာ၊ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသင့္ေတာ့သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။2. The Burma Official Secrets Act was put in place by the British colonial government in 1923 when the country was under the rule of British Empire in order to support the colonial rule. It was imposed to criminalize transfer of virtually any information in possession of the colonial government. Therefore, it is undeniable that the Act no longer reflects present-day Myanmar (Burma) as a democratising nation, its citizens, the values of democracy, the civil government that was elected by its citizens, nor a fair and independent judiciary, the third pillar of democracy. ၃။ ၎အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းမႈမရွိပဲ က်ယ္ျပန႔္စြာဖြင့္ဆိုထားေသာေၾကာင့္ တရားေရးအာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္အရာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ျဖစ္သည္၊ မျဖစ္သည္ကို လိုအပ္သလို အနက္အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည့္အျပင္ တရားၿပိဳင္သည္ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မျပႏိုင္ေသာ္လည္း တရားေရးအာဏာပိုင္မ်ားမွ ျပစ္မႈေျမာက္၊ မေျမာက္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ တရားစီရင္ေရးအား သင့္ေလ်ာ္သည္ထက္ပို၍က်ယ္ျပန႔္ေသာ တဦးတည္းဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ ဥပေဒလည္းျဖစ္သည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒသည္ ပယ္ဖ်က္သင့္ေသာဥပေဒ၊ ပယ္ဖ်က္ရန္လိုအပ္သည့္ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။3. In addition, the language in the Burma Official Secrets Act is nuanced in a way that it lacks a clear definition and classification of what constitutes as "official secret" and therefore can be easily manipulated. This linguistic nuance opens the door to unfair and selective enforcement due to the vague nature of what constitutes a violation of the Act. Due to this reason, Burma Official Secrets Act should be repealed. ၄။ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (၁) (ဂ) အရ မည္သူမဆို ႏိုင္ငံလုံၿခဳံေရးကိုျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုျဖစ္ေစ ထိခိုက္ေစေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရန္သူတဦးတေယာက္ (သို႔) တစုတဖြဲ႕ အတြက္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးဝင္ေစရန္ တြက္ခ်က္၍၊ ရည္႐ြယ္၍ (သို႔) တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသုံးဝင္ေကာင္းဝင္ႏိုင္ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္႐ုံးသုံးသေကၤတ၊ စကားဝွက္၊ ႐ုပ္ပုံ၊ စနစ္ပုံ၊ ပုံစံငယ္၊ ပစၥည္း၊ စာတို (သို႔) အျခားစာ႐ြက္စာတမ္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ရယူ၊ စုေဆာင္း၊ ကူးယူ၊ ပုံႏႈိပ္ျခင္း (သို႔) အျခား ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ပါရွိပါသည္။4. The Burma Official Secrets Act Article (3) (1) (c) states ," If any person for any purpose prejudicial to the safety or interests of the State obtains, collects, records or publishes or communicates to any other person any secret official code or password, or any sketch, plan, model, article or note or other document or information which is calculated to be or might be or is intended to be, directly or indirectly, useful to an enemy; he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend, where the offence is committed ... in relation to any secret official code, to fourteen years ..." ၅။ ႐ိုက္တာသတင္းေအဂ်င္စီမွ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုဝလုံးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ၎တို႔လက္ခံရရွိေသာ အဆိုပါ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းမခံရမီ ဖတ္ရႈခ်ိန္မရရွိခဲ့ေၾကာင္း တရားခြင္တြင္ထြက္ဆိုခဲ့ၿပီး၊ ၎တို႔သည္ ထိုစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဖမ္းဆီးျခင္းမခံရမီ သိရွိခဲ့သည္ဟု ယူဆႏိုင္ဖြယ္ရာ အေထာက္အထားမခိုင္လုံေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။5. Wa Lone and Kyaw Soe Oo, correspondents with Reuters, have given statements during the court proceedings expressing they had no time to read the documents they received on December 12 before the arrest. There is also an absence of sufficient evidence required to prove that they were aware the documents were classified “official secret” at the time of the arrest. ၆။ ကိုဝလုံးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔သည္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရခ်ိန္တြင္ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းေထာက္လွမ္းေရးသားရန္ ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ၎တို႔သည္ အင္းဒင္႐ြာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ားမွ ေနာင္တြင္က်ဳးလြန္ခဲ့သည္ဟု အေထာက္အထားသက္ေသမ်ားအရ သိရွိခဲ့ရေသာ ႐ြာသား ၁၀ ဦးတို႔အား ဥပေဒပ သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္လွမ္းေနစဥ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။6. Wa Lone and Kyaw Soe Oo obtained the documents found in their possession at the time of their arrests to aid their investigative work as media professionals. They were arrested while investigating the Inn Din massacre of 10 villagers, which later facts have shown to be committed by Tatmadaw troops and the police. ၇။ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (၁) (ဂ) တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံလုံၿခဳံေရးကိုျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုျဖစ္ေစ ထိခိုက္ေစေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရန္သူတဦးတေယာက္ (သို႔ ) တစုတဖြဲ႕အတြက္အသုံးဝင္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း (သို႔) သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ရယူခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပဲ စတုတၳမ႑ိဳင္၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ဥပေဒမဲ့ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို တရားဥပေဒအရစီရင္ႏိုင္ရန္ သတင္းေထာက္လွမ္းေဖာ္ထုတ္ေသာ သတင္းေထာက္တာဝန္အရ ၎တို႔လက္ခံရရွိေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္ခံရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ႀကိဳးစားေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ အင္းဒင္႐ြာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္မႈကို အမ်ားျပည္သူသိရွိခြင့္ရခဲ့သလို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း တရားဥပေဒအရ ျပစ္ဒါဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။7. Wa Lone and Kyaw Soe Oo did not obtain the documents which “might be or is intended to be, directly or indirectly, useful to an enemy” for a “purpose prejudicial to the safety or interests of the State” as stated in Article 3 (1) (c) of Burma Official Secrets Act. They accepted the documents as part of their job as correspondents , and as part of fourth pillar of democracy, to investigate wrong doings so perpetrators could be held accountable in accordance with law. The Inn Din massacre was brought to public attention, and perpetrators were arrested and sentenced as a result of their efforts. ၈။ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ တြင္ “သတင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးသည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာေဒသ၊ အေရးအခင္း၊ အဓိက႐ုဏ္း၊ အမ်ားျပည္သူဆႏၵျပရာ ေနရာေဒသတို႔၌ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္ ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတင္းရယူစဥ္တြင္ - (က) လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခြင့္၊ သတင္းမွတ္တမ္း စသည့္သတင္းရယူခြင့္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိရိယာမ်ားကို သိမ္းယူခံရျခင္းႏွင့္ဖ်က္ဆီး ခံရျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္ေစရမည္” ဟုပါရွိပါသည္။ အထက္ပါပုဒ္မအရ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ သတင္းရယူလ်က္ရွိေသာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုဝလုံးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔သည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။8. Article 7 (a) of Media Law also states, “While a news media worker is trying to get news in compliance with regulations specified by relevant and responsible organizations, in the areas where wars break out, and where conflicts or riots and demonstration take place he/she shall be exempt from being detained by a certain security related authority, or his/her equipment being confiscated or destroyed.” Based on this provision, Wa Lone and Kyaw Soe Oo clearly fall into this exception for journalists conducting lawful activity regarding an area of conflict or demonstration, and are therefore exempt from prosecution under the Burma Official Secrets Act. ၉။ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ သတင္းမွန္သိရွိခြင့္ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ မရွိပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္တခု လည္ပတ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တခုသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေနျခင္းျဖစ္သည္ (သို႔မဟုတ္) အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ေနာက္ျပန္သြားေနျခင္းျဖစ္သည္ ကိုသိရွိသုံးသပ္ရန္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ သတင္းမွန္သိရွိခြင့္ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိရွိသည္၊ မရွိသည္ကို တိုင္းတာရမည္ျဖစ္ပါသည္။9. A democracy cannot function without the protection of media freedom, the right to information and the freedom of expression. Whether a political phenomenon constitutes a transition to democracy or a reversal to authoritarianism can be measured by the extent to which civil rights such as right to media freedom, right to information and right to freedom of expression are protected. ၁၀။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မအပ္စပ္ေသာ ကိုလိုနီေခတ္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွ ေရးဆြဲထားေသာဥပေဒအရ စတုတၱမ႑ိဳင္၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ မိမိတို႔၏တာဝန္အား တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေနသည္သာမက၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၇ (က) အရ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သတင္းမီဒီယာသမားႏွစ္ဦးအား လုံေလာက္သည့္အေထာက္အထားမရွိပဲ ျပစ္မႈထင္ရွားသည္ဟု လြဲမွားစြာခ်မွတ္ခဲ့ေသာ စီရင္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဆန႔္က်င္၍ေခတ္ႏွင့္မေလွ်ာ္ညီသည္သာမက လိုရာဆြဲအဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည့္ဥပေဒတခုေပၚတြင္ အေျခခံခ်မွတ္ေသာ တရားမွ်တမႈႏွင့္ဆန႔္က်င္သည့္ စီရင္ခ်က္တခု၏သဘာဝကိုေက်ာ္လြန္ကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္လက္ထက္တြင္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ မူအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း မျခားနားသည့္ ဥပေဒႏွင့္ဆန႔္က်င္သည့္ အႂကြင္းမဲ့အာဏာရွင္ဆန္ေသာ စီရင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ (၁) (ဂ) အရ ကိုဝလုံး ႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး တို႔ႏွစ္ဦးအေပၚ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာစီရင္ခ်က္အား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းမရွိပဲ စီရင္ခ်က္အရ ၎တို႔ႏွစ္ဦးဆက္လက္ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရလ်က္ရွိပါက -10. The verdict of guilty passed in the absence of sufficient evidence under article 3 (1) (c) of Burma Official Secrets Act on the two correspondents, who were merely fulfilling their duty within the law as part of the fourth estate and therefore should be exempted altogether from the law according to article 7 (a) of Media Law, is a miscarriage of justice of greater gravity transcending an unjust ruling based on a vague provision of an anti-democratic, anachronistic law open to unfair enforcement. This is an arbitrary verdict against law, which is, in principle and effect, no different from tyrannous acts of repression violated under the military dictatorship. Therefore, this unlawful verdict, if not reversed, would: (က) လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုလိုနီေခတ္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ေလာင္းရိပ္ ႏွင့္ ခ်ယ္လွယ္ျခင္းခံရေသာဘဝမွ မလြတ္ေျမာက္ေသးကာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိပါးျခင္းခံေနရလ်က္ရွိေသာသေဘာသို႔ သက္ေရာက္ေစသည္။(a) Imply the post-independence Republic of Union of Myanmar, though transitioning to democracy, has not really liberated itself from shackles of the British colonial rule. (ခ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားေရးမ႑ိဳင္သည္ လြတ္လပ္မႈမရွိ၊ တရားေရးမ႑ိဳင္အတြင္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈရွိေနသည္ဟု အသြင္ထင္ဟပ္ေစမည္ျဖစ္သည္။(b) Serve as the hallmark of judicial corruption and absence of judicial independence in Myanmar (ဂ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ သတင္းမွန္သိရွိခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ လုံးဝမရွိေၾကာင္း ပုံရိပ္ထင္ဟပ္ေစမည္ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းစဥ္အေပၚတြင္ထားရွိေသာ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ယုံၾကည္မႈမွာ မ်ားစြာက်ဆင္းမည္ျဖစ္သည္။(c) Reflect Myanmar has no room for media freedom, right to information and freedom of expression. (ဃ) ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းစဥ္အေပၚတြင္ ထားရွိေသာယုံၾကည္မႈ လုံးဝကင္းမဲ့သြားႏိုင္သည့္ေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းသထက္ ပိုမိုက်ဆင္းမည္ျဖစ္သည္။(d) Lead to a complete loss of faith in the transition to democracy and a further decline in support from the international community and decline in international trade. (င) လက္ရွိအာဏာရအစိုးရႏွင့္ ပါတီအေပၚတြင္ ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ေထာက္ခံမႈ သည္လည္း ပိုမိုတိုးလို႔က်ဆင္းမည္ျဖစ္သည္။(e) Precipitate an exponential drop in public and international backing for the incumbent government and the ruling party. ၁၁။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြား၊ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြားကိုလိုလားေသာအားျဖင့္၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမွလည္းေကာင္း ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြား၊ အေျခခံရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုလည္းေကာင္း ကာကြယ္ေသာအားျဖင့္ ကိုဝလုံးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔အား ၎တို႔လက္ရွိက်ခံေနရလ်က္ရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွ ခြၽင္းခ်က္မရွိလြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။11. Henceforth, with interest of the public and the state in mind, in the name of protection of the transition to democracy, livelihood of the citizens, basic rights and sovereignty, we call on to you for the unconditional release of Wa Lone and Kyaw Soe Oo. ျပည္သူႏွင့္ႏိုင္ငံ၏အက်ိဳးစီးပြား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုလိုလား၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိပါးျခင္းမွ ကာကြယ္လိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားကိုယ္စား -The undersigned, မိတၱဴကို -၁။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၂။ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီး႒ာန Cc'd: State Counsellor, Republic of the Union of Myanmar Deputy Minister, Ministry of the State Counsellor Office   (Unicode version) သို့ ၁။ ဦးဝင်းမြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်သမ္မရုံး ၂။ ဦးထွန်းထွန်းဦးပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် ၃။ ဦးဝင်းဆွေတရားသူကြီးချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် ရက်စွဲ။ ။ ၁၆၊၉ ၊၂၀၁၈ အကြောင်းအရာ ။ ။ ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့အား ချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါရန် တင်လျှောက်ခြင်း ၁။ ရိုက်တာသတင်းအေဂျင်စီမှ သတင်းထောက်များဖြစ်ကြသော ကိုသက်ဦးမောင် (ခ) ဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦး (ခ) မိုးအောင် တို့သည် အင်းဒင်ရွာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲအရာရှိများမှ နောင်တွင်ကျုးလွန်ခဲ့သည်ဟု အထောက်အထားသက်သေများအရသိရှိခဲ့ရသော ရွာသား ၁၀ ဦးအား အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုသတင်းကို သတင်းရယူထောက်လှမ်းနေစဉ် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်စာတမ်းများ လက်ဝယ်တွေ့ရှိသည်ဟုဆိုကာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၌ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ၎င်းတို့အား နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ (၁) (ဂ) နှင့် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှ စွဲချက်တင်ခဲ့၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကာ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်စီ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ၂။ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေမှာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအစိုးရမှ ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအား ကျွန်ပြုအုပ်ချုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေဖြစ်သောကြောင့် မျက်မှောက်ခေတ် လွတ်လပ်ရေးရပြီး ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းနေသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနှင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနှင့်လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့်လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနှစ်အရ ပြည်သူများမှ ရွေးချယ်အာဏာအပ်နှင်းခြင်းခံရသော အရပ်သားဦးဆောင်သည့် အစိုးရနှင့်လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ တတိယမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သော လွတ်လပ်သောတရားရေးမဏ္ဍိုင်နှင့်လည်းကောင်း မည်သည့်နည်းနှင့်မှ အပ်စပ်ခြင်းမရှိသည်မှာ၊ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသင့်တော့သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။ ၃။ ၎င်းအပြင် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေတွင်ပါရှိသော အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များမှာ ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းမှုမရှိပဲ ကျယ်ပြန့်စွာဖွင့်ဆိုထားသောကြောင့် တရားရေးအာဏာပိုင်များအနေနှင့် မည်သည့်အရာသည် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်၊ မဖြစ်သည်ကို လိုအပ်သလို အနက်အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည့်အပြင် တရားပြိုင်သည် ပြစ်မှုမြောက်ကြောင်း လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်သော်လည်း တရားရေးအာဏာပိုင်များမှ ပြစ်မှုမြောက်၊ မမြောက် ဆုံးဖြတ်နိုင်သော တရားစီရင်ရေးအား သင့်လျော်သည်ထက်ပို၍ကျယ်ပြန့်သော တဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသည့် ဥပဒေလည်းဖြစ်သည်။ အထက်ပါအချက်များကြောင့် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေသည် ပယ်ဖျက်သင့်သောဥပဒေ၊ ပယ်ဖျက်ရန်လိုအပ်သည့်ဥပဒေဖြစ်ပါသည်။ ၄။ နိုင်ငံတော်လျှို့ ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ (၁) (ဂ) အရ မည်သူမဆို နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံအကျိုးကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်စေသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရန်သူတဦးတယောက် (သို့) တစုတဖွဲ့ အတွက် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း အသုံးဝင်စေရန် တွက်ချက်၍၊ ရည်ရွယ်၍ (သို့) တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း အသုံးဝင်ကောင်းဝင်နိုင်သော လျှို့ဝှက်ရုံးသုံးသင်္ကေတ၊ စကားဝှက်၊ ရုပ်ပုံ၊ စနစ်ပုံ၊ ပုံစံငယ်၊ ပစ္စည်း၊ စာတို (သို့) အခြားစာရွက်စာတမ်း၊ သတင်းအချက်အလက် များကို ရယူ၊ စုဆောင်း၊ ကူးယူ၊ ပုံနှိုပ်ခြင်း (သို့) အခြား ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့ခြင်း ပြုလုပ်ပါက ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ်အထိ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ပါရှိပါသည်။ ၅။ ရိုက်တာသတင်းအေဂျင်စီမှ သတင်းထောက်များဖြစ်ကြသော ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ၎င်းတို့လက်ခံရရှိသော အဆိုပါ စာရွက်စာတမ်းများကို ဖမ်းဆီးခြင်းမခံရမီ ဖတ်ရှုချိန်မရရှိခဲ့ကြောင်း တရားခွင်တွင်ထွက်ဆိုခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ထိုစာရွက်စာတမ်းများကို နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းသော စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်ကြောင်း ဖမ်းဆီးခြင်းမခံရမီ သိရှိခဲ့သည်ဟု ယူဆနိုင်ဖွယ်ရာ အထောက်အထားမခိုင်လုံကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ၆။ ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့သည် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရချိန်တွင် လက်ဝယ်တွေ့ရှိသော စာရွက်စာတမ်းများကို သတင်းသမားများအနေဖြင့် သတင်းထောက်လှမ်းရေးသားရန် ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ ၎င်းတို့သည် အင်းဒင်ရွာတွင် တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲအရာရှိများမှ နောင်တွင်ကျုးလွန်ခဲ့သည်ဟု အထောက်အထားသက်သေများအရ သိရှိခဲ့ရသော ရွာသား ၁၀ ဦးတို့အား ဥပဒေပ သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထောက်လှမ်းနေစဉ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ၇။ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ (၁) (ဂ) တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံအကျိုးကိုဖြစ်စေ ထိခိုက်စေသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရန်သူတဦးတယောက် (သို့ ) တစုတဖွဲ့အတွက်အသုံးဝင်သော စာရွက်စာတမ်း (သို့) သတင်းအချက်အလက် များကို ရယူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပဲ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်၏ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ဥပဒေမဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို တရားဥပဒေအရစီရင်နိုင်ရန် သတင်းထောက်လှမ်းဖော်ထုတ်သော သတင်းထောက်တာဝန်အရ ၎င်းတို့လက်ခံရရှိသော စာရွက်စာတမ်းများကို လက်ခံရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ကြိုးစားဖော်ထုတ်မှုကြောင့် အင်းဒင်ရွာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကို အများပြည်သူသိရှိခွင့်ရခဲ့သလို ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုလည်း တရားဥပဒေအရ ပြစ်ဒါဏ်များချမှတ်ခဲ့သည်။ ၈။ သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ပုဒ်မ ၇ တွင် “သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးသည် စစ်မက်ဖြစ်ပွားရာဒေသ၊ အရေးအခင်း၊ အဓိကရုဏ်း၊ အများပြည်သူဆန္ဒပြရာ နေရာဒေသတို့၌ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ် ထားသော စည်းကမ်းများနှင့်အညီ သတင်းရယူစဉ်တွင် - (က) လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်၏ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခွင့်၊ သတင်းမှတ်တမ်း စသည့်သတင်းရယူခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သောကိရိယာများကို သိမ်းယူခံရခြင်းနှင့်ဖျက်ဆီး ခံရခြင်းတို့မှ ကင်းလွတ်စေရမည်” ဟုပါရှိပါသည်။ အထက်ပါပုဒ်မအရ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ သတင်းရယူလျက်ရှိသော သတင်းမီဒီယာသမားများဖြစ်ကြသော ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့သည် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရခြင်းမှသော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှသော်လည်းကောင်း ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ ၉။ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်၊ သတင်းမှန်သိရှိခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် မရှိပါက ဒီမိုကရေစီစနစ်တခု လည်ပတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့ပါ၍ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တခုသည် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းနေခြင်းဖြစ်သည် (သို့မဟုတ်) အာဏာရှင်စနစ်သို့ နောက်ပြန်သွားနေခြင်းဖြစ်သည် ကိုသိရှိသုံးသပ်ရန် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၊ သတင်းမှန်သိရှိခွင့် နှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိရှိသည်၊ မရှိသည်ကို တိုင်းတာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၀။ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့်သော်လည်းကောင်း ဒီမိုကရေစီအစိုးရနှင့်သော်လည်းကောင်း မအပ်စပ်သော ကိုလိုနီခေတ် ဗြိတိသျှအစိုးရမှ ရေးဆွဲထားသောဥပဒေအရ စတုတ္တမဏ္ဍိုင်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် မိမိတို့၏တာဝန်အား တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေသည်သာမက၊ သတင်းမီဒီယာဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ၇ (က) အရ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြသည့် သတင်းမီဒီယာသမားနှစ်ဦးအား လုံလောက်သည့်အထောက်အထားမရှိပဲ ပြစ်မှုထင်ရှားသည်ဟု လွဲမှားစွာချမှတ်ခဲ့သော စီရင်ချက်သည် ဒီမိုကရေစီနှင့်ဆန့်ကျင်၍ခေတ်နှင့်မလျှော်ညီသည်သာမက လိုရာဆွဲအဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည့်ဥပဒေတခုပေါ်တွင် အခြေခံချမှတ်သော တရားမျှတမှုနှင့်ဆန့်ကျင်သည့် စီရင်ချက်တခု၏သဘာဝကိုကျော်လွန်ကာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်လက်ထက်တွင် ကျင့်သုံးခဲ့သော ဖိနှိပ်မှုများနှင့် မူအရသော်လည်းကောင်း၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုအရသော်လည်းကောင်း မခြားနားသည့် ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သည့် အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်ဆန်သော စီရင်ချက်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃ (၁) (ဂ) အရ ကိုဝလုံး နှင့် ကိုကျော်စိုးဦး တို့နှစ်ဦးအပေါ် ချမှတ်ခဲ့သောစီရင်ချက်အား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိပဲ စီရင်ချက်အရ ၎င်းတို့နှစ်ဦးဆက်လက်ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရလျက်ရှိပါက - (က) လွတ်လပ်ရေးရပြီး ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းလျက်ရှိသော်လည်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသည် ကိုလိုနီခေတ် ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ လောင်းရိပ် နှင့် ချယ်လှယ်ခြင်းခံရသောဘဝမှ မလွတ်မြောက်သေးကာ အချုပ်အခြာအာဏာ ထိပါးခြင်းခံနေရလျက်ရှိသောသဘောသို့ သက်ရောက်စေသည်။ (ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားရေးမဏ္ဍိုင်သည် လွတ်လပ်မှုမရှိ၊ တရားရေးမဏ္ဍိုင်အတွင်းတွင် အကျင့်ပျက်ချစားမှုရှိနေသည်ဟု အသွင်ထင်ဟပ်စေမည်ဖြစ်သည်။ (ဂ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတွင် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၊ သတင်းမှန်သိရှိခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် လုံးဝမရှိကြောင်း ပုံရိပ်ထင်ဟပ်စေမည်ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလမ်းစဉ်အပေါ်တွင်ထားရှိသော ပြည်သူများ နှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ယုံကြည်မှုမှာ များစွာကျဆင်းမည်ဖြစ်သည်။ (ဃ) ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလမ်းစဉ်အပေါ်တွင် ထားရှိသောယုံကြည်မှု လုံးဝကင်းမဲ့သွားနိုင်သည့်နောက်တွင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ထောက်ခံမှုနှင့် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကျဆင်းသထက် ပိုမိုကျဆင်းမည်ဖြစ်သည်။ (င) လက်ရှိအာဏာရအစိုးရနှင့် ပါတီအပေါ်တွင် ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ ထောက်ခံမှု သည်လည်း ပိုမိုတိုးလို့ကျဆင်းမည်ဖြစ်သည်။ ၁၁။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အများပြည်သူအကျိုးစီးပွား၊ နိုင်ငံ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားသောအားဖြင့်၊ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းမှလည်းကောင်း ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား၊ အခြေခံရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာကိုလည်းကောင်း ကာကွယ်သောအားဖြင့် ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့အား ၎င်းတို့လက်ရှိကျခံနေရလျက်ရှိသော ပြစ်ဒဏ်များမှ ချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ ပြည်သူနှင့်နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွား၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလိုလား၍ အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါးခြင်းမှ ကာကွယ်လိုသော မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် ပြည်ပရောက်မြန်မာများကိုယ်စား - မိတ္တူကို -၁။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၂။ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဋ္ဌာန

Free Wa Lone and Kyaw Soe Oo
116 supporters
Update posted 1 month ago

Petition to Νίκος Αναστασιάδης, Βουλή των Αντιπροσώπων Κύπρου, ΕΔΕΚ , Συμμαχία Πολιτών, ΑΚΕΛ , ΔΗΚΟ , Averoff Neophytou, European Ombudsman

Υποστήριξη στον Σενέρ Λεβέντ - Support Sener Levent (Σενερ Λεβεντ)

Η ελευθερία του λόγου δέν γίνεται ανεκτή από τους ισλαμοφασίστες στην κατεχόμενη βόρειαν Κύπρον. Από το 1974, το βόρειον τμήμα της Κύπρου κατέχεται στρατιωτικά από την Τουρκίαν, η οποία ελέγχει τα πάντα. Ο Σενέρ Λεβέντ είναι ένας Τουρκοκύπριος δημοσιογράφος που δέν μασά τα λόγια του. Για αυτόν, η τουρκική κατοχή είναι άγρια κατοχή και όχι σωτηρία ή ειρήνευση. Οι φασίστες, όπως οι Γκρίζοι Λύκοι, και το ισλαμοφασιστικό καθεστώς του Ερτογάν τον βλέπουν ως ο ταύρος το κόκκινον πανί. Θέλουν να τον σιγήσουν και οι απειλές τους πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν. Τέτοιοι νταήδες τύποι είναι επικίνδυνοι και οι δολοφονίες δέν αποκλείονται από τις τακτικές τους. Η συμπαράστασή μας στον Λεβέντ είναι απαραίτητη!  ******** Konusma ozgurlugu isgal altindaki Kuzey Kibris ta fasist islamalar tarafindan kabul edilmiyor. Kibris in Kuzey kesmi1974 ten beri Turkiye tarafindan hem askerihem baska acidan isgal altinda.Sener Levent kelimelerini cignemeyen bir Turk Kibrisli gazetecidir Onun icin Turk isgali vahsi bir isgaldir Kurtulus ve barisal degildir. Fasist Erdogan rejimi ile bozkurt denilen fasist islamcilar onu boganin hedefinde olan kirmizi bez olarak goruyorlar. Onu ortadan kakdirmak istiyorlar ve ona karsi edilen tehditlerin ciddiye alinmasi gerekiyor. Boyle tip dayilar tehlikeli ve suikastlerin cinayetlerin taktiklerinde eksik olmayan kisilerdir. Levent e desteginiz onemli!************* Speaking up your mind is not tolerated by the islamofascists in occupied Northern Cyprus. The Northern part of Cyprus is occupied militarily and in every other aspect by Turkey since 1974. Sener Levent is a Turkish Cypriot journalist who does not mince his words. For him Turkish occupation is brutal occupation and not benevolence or peace making. For fascists, like the Grey Wolves, and Erdogan's islamofascist establishment he is like the red cape to a bull. They want to silence him and their intimidation should be taken seriously; these guys are bullies and even killing is not excluded from their tactics. Our support to Levent is absolutely necessary!

P SPAROS
995 supporters