Topic

emigracion

2 petitions

Started 2 years ago

Petition to Xunta de Galicia, Gobierno de España, Gobierno de Argentina

SALVEMOS O CENTRO GALEGO DE BOS AIRES!

MANIFESTO POLA DEFENSA E PORVIR DO CENTRO GALEGO DE BOS AIRES O Centro Galego de Bos Aires, entidade emblemática da diáspora galega no mundo, que tivo na súa centenaria vida institucional unha actuación consecuente de defensa e promoción social, cultural e económica da Galicia territorial e da emigración porteña, hoxe require da cidadanía galega unha posición firme de defensa ante o perigo da súa desaparición. Atendendo ao anterior, os galegos e galegas queremos facer un chamamento á sociedade e aos nosos representantes políticos (Xunta de Galicia, Parlamento Galego, Real Academia Galega, Consello da Cultura Galega, as Universidades Galegas e outras institucións e colectivos sociais e culturais de Galicia e da diáspora) co obxectivo de salientar a transcendental importancia que supón o feito de conservar unido todo o patrimonio inmobiliario, artístico e cultural que conforma o Centro Galego de Bos Aires. Na defensa deste enorme acervo material e inmaterial común aos galegos e galegas de acó e acolá, queremos e debemos ser respectuosos coas leis arxentinas que protexen os seus bens artísticos e culturais, coa colectividade galega do mundo que conforma unha Galicia universal allea a lindeiros artificiais e, asemade, coas decisións soberanas das agrupacións do Centro Galego que traballan arreo na resolución deste conflito que compromete seriamente a prestación médica de calidade e o mantemento dos postos de traballo. Do mesmo xeito, respectamos o noso sentir sobre a tradición mutualista, cultural, solidaria, galeguista e republicana que durante a longa noite do franquismo soubo manter acesa a luz da palabra, da razón, da democracia, da convivencia e da irmandade coa Terra Nai. Esa enorme tradición comunitaria de traballo, que brindamos á cultura do país de acollida, é enteiramente nosa, enteiramente galega, e maniféstase no patrimonio que queremos protexer e proxectar con fachenda cara ao futuro. Por todo isto, os galegos e galegas demandamos da Xunta de Galicia e mesmo do Goberno Español –a través do Ministerio de Asuntos Exteriores– actuacións concretas diante do Goberno Arxentino encamiñadas a solucionar definitivamente o gravísimo problema polo que atravesa a centenaria institución. Reclamamos, en primeiro lugar, vontade política para preservar e garantir a atención médica de calidade dos actuais socios e socias e a protección do patrimonio artístico, documental, bibliográfico, editorial... e solicitamos esforzos para consensuar unha solución que impida a demolición e a especulación inmobiliaria dun predio que debe seguir sendo referente de Galicia en Buenos Aires. A simboloxía do edificio e a función sanitaria, social e cultural do actual Centro Galego ofrece moitas e moi variadas posibilidades para que a Galicia do século XXI siga sendo unha das identidades que conforman a capital porteña, a grande metrópole –como lle chamou Otero Pedrayo– que acolleu a milleiros de galegos e galegas, orgullo da nosa estirpe no mundo, símbolo histórico da galeguidade universal, corazón de Galicia e sangue nutricio da República Arxentina. Rianxo, 29 de xaneiro de 2018 (No 132 aniversario do nacemento de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao)  ADHIREN: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel da Paz Parlamento de Galicia, Presidente Miguel Ángel Santalices Francisco López “Chesqui”, Secretario Xeral do Partido Galeguista Víctor Freixanes, Presidente da Real Academia Galega Ramón Villares, Presidente do Consello da Cultura Galega Juan Viaño Rey, Reitor da Universidade de Santiago de Compostela Salustiano Mato de la Iglesia, Reitor da Universidade de Vigo Julio Abal de Alonso, Reitor da Universidade da Coruña Grupo do PP no Parlamento Galego, Portavoz Pedro Puy Fraga Grupo de En Marea no Parlamento Galego, Portavoz Luis Villares Naveira Grupo do PSOE no Parlamento Galego, Portavoz Xoaquín Fernández Leiciaga Grupo do BNG no Parlamento Galego, Portavoz Ana Pontón Mondelo Confederación Intersindical Galega, Secretario Xeral Paulo Carril Unión Xeral de traballadores Galicia, Secretario Xeral José Antonio Gómez Comisións Obreiras Galicia, Secretario Xeral Ramón Sarmiento Deputación Provincial de Ourense, Presidente José Manuel Baltar Carmela Silva, Presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra José María Vila Alén, Presidente do Centro Galicia de Bos Aires Diego A. Martínez Duro, Pte. da Federación de Asociaciones Gallegas da Rep. Arxentina Lorena Lores Doural, Sec. Xeral da Federación de Asociaciones Gallegas da Rep. Arxentina Carlos X. Rodríguez Brandeiro, Director do Instituto Arxentino Galego Santiago Apóstol de Bos Aires Beatriz Lagoa, Presidenta do Centro de Betanzos de Bos Aires Carlos Fernández, Fundación Xeito Novo de Cultura Galega de Bos Aires Xesús Alonso Montero, ex Presidente da Real Academia Galega Xosé Luís Méndez Ferrín, ex Presidente da Real Academia Galega       Manuel Rivas, Escritor Luís González Tosar, Escritor Suso de Toro, Escritor Caetano Díaz, Xornalista María Xosé Porteiro, Xornalista Padroado do Museo do Pobo Galego, Presidente Justo Beramendi González Fundación Penzol, Director Francisco Domínguez Martínez Fundación Castelao, Presidente Xosé Carlos Mella Villar Fundación Rosalía de Castro, Presidente Anxo Angueira Fundación Eduardo Blanco Amor, Director Luis González Tosar Fundación Manuel Curros Enríquez, Secretario Antonio Piñeiro Fundación Alexandre Bóveda, Vicepresidente Valentín García Bóveda Fundación Vicente Risco, Presidente Luis Martínez - Risco Fundación Otero Pedrayo, Director Juan Luis Saco Cid Antonio Dieter Moure, ex Presidente da Confederación de Empresarios de Galicia Xesús Manuel Suárez García, Médico Mª Teresa Táboas Veleiro, Arquitecta Inma López Silva, Escritora Xosé Estévez Rodríguez, Historiador Xavier Vence Deza, Docente Olegario Sotelo Blanco, Editor F. Xabier González Sotelo, Escritor Afonso Vázquez Monxardín, Docente Xosé Ramón Pena, Escritor Acisclo Manzano, Escultor Siro López Lorenzo, Caricaturista José Angel Rodríguez (Gogue), Caricaturista Lito Prado Rodríguez, Educador Social Xan Leira, Director de cinema                 

Salvemos o Centro Galego de Bos Aires
4,978 supporters