Topic

educación

24 petitions

Update posted 1 month ago

Petition to ArenaNet , Mike O'Brien, Guild Wars 1 playerbase

MAKE GW1 PLAYABLE, ESPORT-ABLE AND COMPETITIVE AGAIN

I am starting this petition with my experience.Let's make Guild Wars BIG again. I started playing this GW in February 2006. I pvp'd for mostly my entire GW experience ultil GW2 came out (HA guilds, GvG Guilds, as a pickup, etc). I wasn't a high level pvp player by those days but i felt important in the teams i participated in. Since then I've jumped from game to game and now i'm stuck with League of Legends, the big fish of today's online gaming. Regardless, I always come back to my beloved GW We are in the era of eSports (LoL, CS:GO, HS, Overwatch...), and this game, has the best instanced and competitive PVP that i have ever seen. Also, in my opinion there is no game now that can be compared to GW's PVP. It has all the features that a game needs to succeed as an eSport: Spectator's mode to stream and broadcast leagues/championships: You can follow any single player and his perspective. It's nice to watch from the "B" where you can copy, discuss the best builds of the best players "live". Structured & balanced pvp ,maps,builds, etc. You have a ton of roles, skills and their second profession and skills to combine and make useful builds for your team. You can even practice your builds in non-competitive modes such as RA or TA. You have other casual gamemodes (don't kill me ha players) to chill with other players. It has a lot of specialization from the point of view of a team: shot-caller, healers, mid-laners,flag-carrier etc. It promotes something that we are loosing nowadays: FRIENDSHIP and TEAMWORK.  Making friends and playing with them is a key feature of an online game. All major pvp games nowadays are MOBA'S, and they are meant to be played alone more than with your friends. Separation between pvp and pve. A really  important feature they made a long time ago. Skills work different in pvp and pve so there is no imbalance in pvp due to pve boosts. Accesibility: This game is accesible for all people of all levels of skill, but as you get better you also feel it's more challenging. You can run this game in any PC today and that's a key factor an eSport has to have. Playerbase: There are people still playing this game and also people wanting to come back and play again. The problem i first saw when i came back was that there weren't any middle pack teams. Essentually, if you weren't that good as a player you couldn't play any ranked pvp. Multi-nation/cross-world teams: You can make any multi-language team because you can go to any server available, and get access to a player you need as long as you can communicate with him/her. That is my point of why this game can be bigger than it ever was and why this can be a call to arms to anyone who plays. The only thing (in my opinion) you have to do to get players back is: -Make the pvp game F2P: My first contact with this game was in a free pvp-only weekend. You can start by that and the get old and new players to try (again). Make it so they can play a competitive build and modify it by lowering the skills price . (And some kind of reward for GW2?) -You can also add tools to get money by skins, pets, new quests,the skill pack, and the full game and that kind of things that are so normal nowadays (ingame shop).

Pablo Menéndez Sánchez
401 supporters
Decision maker responded 2 months ago

Petition to Ada Colau, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Meritxell Ruiz

Prou barracons, després de 9 anys, escola definitiva La Maquinista, ja!

Aquest any serà el primer que una generació de nens i nenes surten de l'escola La Maquinista (al barri de Bon Pastor, districte de Sant Andreu, Barcelona) de la mateixa manera que van entrar... en barracons. I sense data per una solució definitiva. Aquests infants, des de P3 a 6è (de 3 a 12 anys d'edat) han gaudit d'un professorat i una comunitat educativa envejable, amb un projecte educatiu pioner, orientat a projectes, que han aconseguit fites com col·laborar en la construcció d'una escola al Senegal amb un projecte d'empreses desenvolupat pels infants (premi internacional a la col·laboració), impulsora de la xarxa +Educació al districte, referent a la xarxa Escola Nova 21,... i el més important, han après a esdevenir petites grans persones. Malauradament durant aquests 9 anys han hagut de conviure amb la precarietat de disposar d'unes instal·lacions de barracons temporals, que han dificultat la realització del projecte educatiu de l'escola. Creiem que després de 9 anys, del 2008 al 2017, la situació és alarmant i és urgent que es converteixi en una situació prioritària en l'agenda política, fet que clarament no ha succeït fins ara. Demanem als màxims responsables polítics del país desbloquejar la cessió de terrenys de les negociacions amb el Centre Comercial La Maquinista i disposar d'una escola definitiva en els terrenys actuals per iniciar el curs 2018-2019. No volem més generacions de nens en uns barracons precaris. No podem esperar 4 anys més per disposar de l'escola definitiva. Creiem que cap escola hauria d'estar més de 3 anys en uns barracons temporals. Si entens el nostre problema i estàs d'acord en la nostra proposta de solució, et demanem que col·laboris amb nosaltres signant en aquesta petició. Volem recollir el nombre màxim de firmes i fer entrega d'aquestes a les màximes autoritats d'aquest país, perquè entenguin que l'educació i els infants són un tema prioritari i la ciutadania així ho reclama. Si voleu més informació sobre el nostre problema, disposeu d'aquests canals: Web: http://www.escolalamaquinista.cat/escola-definitiva/ Twitter: @lamaquiprotesta @ceiplamaquinista Email: lamaquiprotesta@gmail.com ampa@escolalamaquinista.cat -------------------------------------------------------------------------------------------- Este año será el primero que una generación de niños y niñas salen de la escuela La Maquinista (barrio de Bon Pastor, distrito de Sant Andreu, Barcelona) del mismo modo que entraron... en barracones. Y sin fecha por una solución definitiva. Estos niños, desde P3 a 6o (de 3 a 12 años de edad) han disfrutado de un profesorado y una comunidad educativa envidiable, con un proyecto educativo pionero, orientado a proyectos, que han conseguido hitos como colaborar en la construcción de una escuela en el Senegal, con un proyecto de empresas desarrollado por los niños (premio internacional a la colaboración), impulsora de la red +Educació en el distrito, referencia en la red Escola Nova 21,... y el más importante, han aprendido a convertirse en pequeñas grandes personas. Desgraciadamente durante estos 9 años han tenido que convivir con la precariedad de disponer de unas instalaciones de barracones temporales, que han dificultado la realización del proyecto educativo de la escuela. Creemos que después de 9 años, del 2008 al 2017, la situación es alarmante y es urgente que se convierta en una situación prioritaria en la agenda política, hecho que claramente no ha sucedido hasta ahora. Pedimos a los máximos responsables políticos del país desbloquear la cesión de terrenos de las negociaciones con el Centro Comercial La Maquinista y disponer de una escuela definitiva en los terrenos actuales para iniciar el curso 2018-2019. No queremos más generaciones de niños en unos barracones precarios. No podemos esperar 4 años más para disponer de la escuela definitiva. Creemos que ninguna escuela tendría que estar más de 3 años en unos barracones temporales. Si entiendes nuestro problema y estás de acuerdo en nuestra propuesta de solución, te pedimos que colabores con nosotros firmando en esta petición. Queremos recoger el número máximo de firmas y hacer entrega de estas a las máximas autoridades de este país, para que entiendan que la educación y los niños son un tema prioritario y la ciudadanía así lo reclama. Si queréis más información sobre nuestro problema, disponéis de estos canales: Web: http://www.escolalamaquinista.cat/escola-definitiva/ Twitter: @lamaquiprotesta @ceiplamaquinista Email: lamaquiprotesta@gmail.com ampa@escolalamaquinista.cat -------------------------------------------------------------------------------------------- This year will be the first that a generation of children leave the school La Maquinista (the neighborhood of Bon Pastor, district of Sant Andreu, Barcelona) just as they entered ... in barracks. And undated for a definitive solution. These children from P3 to 6è (from 3 to 12 years old) have enjoyed a teaching staff and an enviable educational community with a pioneering educational project, project oriented, that have achieved milestones such as collaborating in the construction of a school in Senegal with a business project developed by the children (international collaboration award), promoter of the network +Education in the district, in relation to the network Escola Nova 21, ... and the most important, have learned to happen small big people. Unfortunately during these 9 years they have had to coexist with the precariousness of having temporary barracks facilities, which have made it difficult to carry out the educational project of the school. We believe that after 9 years, from 2008 to 2017, the situation is alarming and it is urgent that it becomes a priority situation on the political agenda, a fact that clearly has not happened until now. We ask the top political leaders of the country to unblock the transfer of land from the negotiations with La Maquinista Shopping Center and to have a definitive school in the current land to start the course 2018-2019. We do not want more generations of children in precarious barracks. We can not wait 4 more years to have the definitive school. We believe that no school would have to be more than 3 years in temporary barracks. If you understand our problem and you agree on our proposed solution, we ask you to collaborate with us in this petition. We want to collect the maximum number of signatures and deliver these to the highest authorities in this country, because they have to understand that education and children are a priority issue and the citizens claim it. If you want more information about our problem, you have these channels: Web: http://www.escolalamaquinista.cat/escola-definitiva/ Twitter: @lamaquiprotesta @ceiplamaquinista Email: lamaquiprotesta@gmail.com ampa@escolalamaquinista.cat

LaMaquiProtesta
1,650 supporters
Update posted 2 months ago

Petition to Íñigo Méndez de Vigo, Cristina Cifuentes, Manuela Carmena, Marta Rivera de la Cruz, Alberto Gutiérrez Alberca, Juan Van-Halen Acedo, Pedro María Corral Corral, Fernando Benzo Sáinz, Jaime Miguel de los Santos González, Celia Mayer Duque, José Canal Muñoz, Luis Lafuente, Isabel Gema González González, Carmen Martínez Ten, Jazmín Beirak Ulanosky, Esther Ruiz Fernández, Isabel Rosell Volart, Montserrat Galcerán Huguet, María del Mar Espinar Mesa-Moles, Sofía Miranda Esteban, Joseba Andoni Agirretxea Urresti, Félix Álvarez Palleiro, Carles Campuzano i Canadés, Francesc Xavier Eritja Ciuró, María José García-Pelayo Jurado, Eduardo Javier Maura Zorita, Marta Torrado de Castro, Félix Montes Jort, Ángel Mesón Miguel, Bernat Picornell Grenzner, Nerea Ahedo Ceza, Tomás Marcos Arias

Salvemos la casa de Ramón y Cajal antes de que sea tarde

[English below] [Gracias por firmar, pero no olvides escribir a los políticos. Será más efectivo. Direcciones más abajo, en las actualizaciones.] La casa en la que vivió sus últimos 23 años Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Fisiología y padre de la neurociencia, está siendo transformada en pisos particulares. Mientras tanto, su legado permanece almacenado en cajas en el Instituto Cajal del CSIC (el colectivo The Cajal Legacy Group solicitó a la Unesco que este legado sea catalogado como Patrimonio de la Humanidad). No podemos permanecer impasibles ante este nuevo ataque contra la cultura de nuestro país, y por tanto pedimos que, sin excusas de ningún tipo y cumpliendo con su obligación de salvaguardar el patrimonio arquitectónico, histórico y científico, las distintas administraciones (Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) actúen para evitar este nuevo atentado cultural con el fin de:- Paralizar inmediatamente las obras- Expropiar el palacete indemnizando a sus actuales dueños- Otorgarle todas las protecciones necesarias- Transformarlo en una Casa-Museo para albergar el legado del científico o para complementar el planeado museo sobre él. El palacete fue construido para Cajal, el único premio Nobel científico español junto con Severo Ochoa, por el arquitecto Julio Martínez-Zapata y en el residió desde 1911 hasta su fallecimiento en 1934. Junto a él estuvo el “Laboratorio de Investigaciones biológicas Doctor Cajal”. Se encuentra en la calle Alfonso XII de Madrid, un lugar céntrico y privilegiado que potencia áun más su valor, junto al Paseo del Prado (con los cercanos museos Prado, Thyssen y Reina Sofía y que aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad), el Colegio de Médicos de Madrid (donde se conserva el aula en la que Cajal dio clases), el museo Nacional de Antropología (donde el científico tuvo su laboratorio), el parque del Retiro (donde estuvo el Instituto Cajal y permanecen instituciones científicas como el Real Observatorio Astronómico), el Jardín Botánico o el Panteón de Hombres Ilustres. Todas las administraciones tienen aquí una oportunidad estupenda de demostrar su preocupación por la conservación del patrimonio cultural y científico y de evitar que, una vez más, sea destruido. Enlaces:- Vendida la antigua casa del insigne médico Ramón y Cajal de Madrid (ABC, 26/11/2015):http://www.abc.es/espana/madrid/abci-vendida-antigua-casa-insigne-medico-ramon-y-cajal-madrid-201511261655_noticia.html- El Colegio de Médicos negocia un museo con el legado de Ramón y Cajal (El País, 24 NOV 2016):http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/23/madrid/1479920160_184501.html- El palacete de Ramón y Cajal será transformado en pisos de lujo (El País, 6 FEB 2017):http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/02/06/madrid/1486377828_197774.html   [English] Let`s save Ramon y Cajal’s house before it is too late!! The house where Santiago Ramón y Cajal, Physiology Nobel Prize winner and the father of Neuroscience, lived for 23 years, is being converted into private flats. Meanwhile, Ramón y Cajal’s legacy is stored in boxes in the Cajal Institute of the CSIC, Spanish Council of Scientific Research (Cajal’s Legacy Group asked UNESCO to catalogue it as World Heritage). We cannot remain impervious before this attack on our national culture. Therefore, without any excuses and with the aim to respond to their obligation of protecting architectural, historical and scientific heritage, we ask the different related public authorities (the Madrid City Council, the Regional Government and the Education, Culture and Sports Ministry) to act to prevent this site from being destroyed and: To stop the works immediately To expropriate the palace and sue its current owners To provide the palace with the appropriate protection To transform it into a House-Museum where his scientific legacy could be housed or to finish Ramón y Cajal’s already planned museum Architect Julio Martínez-Zapata built the mansion for Ramón y Cajal. He lived there from 1911 untill his death in 1934. Doctor Cajal Biological Research Laboratory was beside the mansion. It is on Alfonso XII Street in Madrid. It is located near the city centre, in a privileged area that enhances the value to the house. This area is included on the UNESCO World Heritage Tentative List. It is near the Prado Avenue (where Prado Museum, Thyssen Museum and Reina Sofía Museum are), the Madrid College of Physicians (which conserves the classroom where Cajal gave his lessons), the National Anthropology Museum (where the Nobel laureate had his laboratory), Retiro Park (where the Cajal Institute was and some scientific institutions remain such as the Royal Astronomic Observatory), the Botanical Gardens and, finally, the distinguished Men Pantheon. All organizations have a great opportunity here to demonstrate their concern for the cultural and scientific heritage conservation. By acting, they can prevent its destruction once more. Links: Google Maps:https://goo.gl/maps/8vuBqtkyEdJ2 Vendida la antigua casa del insigne médico Ramón y Cajal de Madrid (ABC, 26/11/2015):http://www.abc.es/espana/madrid/abci-vendida-antigua-casa-insigne-medico-ramon-y-cajal-madrid-201511261655_noticia.html El Colegio de Médicos negocia un museo con el legado de Ramón y Cajal (El País, 24 NOV 2016):http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/23/madrid/1479920160_184501.html El palacete de Ramón y Cajal será transformado en pisos de lujo (El País, 6 FEB 2017):http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/02/06/madrid/1486377828_197774.html UNESCO Tentative List:http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5977/

Eduardo de Madrid
5,078 supporters
Started 3 months ago

Petition to Ajuntament de Mataró, European Commission, United Nations, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

No al cierre de nuestra escuela International Rural School "Casa Nostra"

El ayuntamiento amenaza cerrar la primera escuela rural británica de Mataró. Una opción educativa muy interesante para las familias de Mataró y Maresme. La escuela rural tiene un enfoque muy innovador del currículo que fundamenta los conocimientos vivenciales a través de la práctica de la agricultura, con el cultivo de los conreos, los huertos, los árboles frutales, la planta ornamental y los animales de granja. Ofrece un ambiente rico y lleno de estímulos para el desarrollo completo de los niños y niñas. Al ser una escuela británica los niños y niñas aprenden el inglés a nivel nativo así como Catalán, Castellano y Francés. Además al ser una escuela acreditada por el British Council los niños y niñas salen con la titulación Internacional que les permitirá poder seguir estudiando en las mejores universidades del mundo. Aún así el ayuntamiento de Mataró, en concreto el departamento de Licencias, pone trabas administrativas para que la escuela no pueda conseguir la licencia y el consecuente reconocimiento por el departamento de enseñanza. Ahora, a tres semanas de terminar el curso el ayuntamiento amenaza con cerrar la escuela y dejar a los 23 niños escolarizados obligados a adaptarse a un nuevo centro escolar. No sólo deja colgados a los niños y niñas de la escuela sino también al centenar de niños y niñas que realizan extraescolares y los más de 560 niños y niñas que se han apuntado al casal de verano. Un escuela implicada con el compromiso social. La escuela rural ha colaborado gratuitamente con centros municipales, públicos y privados, ofreciendo sus instalaciones a lo largo de estos dos años, como el Centro Municipal Rocafonda, Escuela Arboç de Mataró, Cruz Roja, Cáritas de Mataró y otros centros de otras poblaciones como el Casal el Pèsol de Sant Andreu de Llavaneres. Toda esta obra social iba enfocada a que todos los niños y niñas pudieran disfrutar del aprendizaje de la vida del campo y del refuerzo de la lengua inglesa. Un proyecto tan innovador como enriquecedor para nuestros niños, que son nuestro futuro.  The council have threatened to close the school which would have been the first British school in Mataro. A very interesting educational option for families and Mataro Maresme. The rural school has a very innovative approach to curriculum based experiential knowledge through the practice of farming, with the cultivation of crops, orchards, fruit trees, ornamental plants and farm animals. It offers a rich environment full of stimuli, to help the development of children. Being a British school children learn English and native level Catalan, Spanish and French. In addition to being a British Council accredited school, children come with international qualifications that will allow them to continue studying at the best universities in the world. Yet the city of Mataro, in particular the Department of Licensing,  have put administrative obstacles, because the school can not get the license and the subsequent recognition by the department of education. Now, three weeks of finishing the course the council threatened to close the school and left the 23 school children forced to adapt to a completely new school. Not only does it leave children of the school hanging, but also the hundreds of children who join us for extracurricular and more than 560 children who are attending the summer camp. A school involved with social commitment. The rural school has collaborated with free municipal centers, public and private, offering its facilities over the past two years as the Municipal Center Rocafonda School Arboç Mataró, Red Cross, Caritas and other Mataro centers in other locations such as the pea Casal Sant Andreu de Llavaneres. All this social work was focused on all children to enjoy learning about rural life and strengthening the English language

Estefania Mora
1,575 supporters