Topic

démocratie

3 petitions

Started 1 year ago

Petition to Europeans for Turkey

Pour le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de la paix en Turquie

Appel de démocrates européens pour le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de la paix en Turquie   La situation est très préoccupante en Turquie. En violation des lois en vigueur et du droit international, la justice poursuit sans relâche  parlementaires, journalistes, juristes, écrivains, musiciens, artistes, syndicalistes, académiciens et tous ceux qui s’opposent à la politique conduite par Recep Tayip Erdogan et son gouvernement. La démocratie, la liberté d’expression et de la liberté d’opinion sont en grand danger.   Ces atteintes graves et répétées  aux principes de l’Etat de droit contreviennent aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales dont la Turquie  est pourtant signataire.    Nous appelons  le Président Erdoğan et son gouvernement à revenir à la raison et à rétablir l’Etat de droit. Nous lui demandons de respecter l’esprit et la lettre de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales  et d’abandonner le projet de rétablissement de la peine de mort.   Nous appelons tous les démocrates, les gouvernements européens et le Parlement européen à joindre leurs voix à cette exigence de démocratie, de droit et de justice.    Appeal of European democrats, calling for the respect of the Human rights, democracy and peace in Turkey.   The situation in turkey is very much worrying. Violating Turkish and International law, the judicature is purchasing parliamentarians, journalists, lawyers, writers, musicians, artists, trade-unionists, academics and all of those opposing the policy of ReceptTayip Erdogan and its government. Democracy, freedom of speech and opinion are in great danger.   Those serious and numerous actions are affecting the principles of the rule of law and are in breach of the disposals od the European Conventions of Human rights and fundamental freedoms, to which Turkey is bound by its signature.   We are calling all the democrats, European governments, the EU Parliament, to join their voice, asking for the respect of democracy, law and justice.       Türkiye’debarış, demokrasi ve insan haklarına saygı için Avrupa demokratlarının çağrısı     Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Bu durum hem Türkiye’de hem de Avrupa’da derin bir kaygı yaratıyor. Temel insan hakları amansız bir şekilde ayaklar altına alınıyor. Yürürlükte olan yasalara ve uluslararası hukuka aykırı olarak milletvekilleri, yerel yöneticiler,gazeteciler, hukukçular, yazarlar,sanatçılar, sendikacılar, akademisyenler, suçu sadece hükümet politikalarına karşı çıkmak ve eleştirmek olan insanlar sistematik bir şekilde hunharca tutuklanıyor. Yerel yönetimler seçilmişlerden alınıp yerlerine kayyumlar atanıyor. Basın yayın organları kapatılıyor, sessizliğe sokuluyor.  Demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü, kültürel çok seslilik ciddi bir tehlike altında bulunuyor.   İdam cezasının yeniden getirilmesi bizzat Devlet Başkanı Erdoğan tarafından istenmektedir.   Hukuk devleti ilkelerini sürekli ve ciddi bir şekilde ayaklar altına alan bu uygulamalar, Türkiye’nin de imzacısı olduğu Avrupa insan hakları ve temel özgürlüklerinin korunmasısözleşmesine açıkça aykırıdır.     Başkan Erdoğan ve hükümetini sağduyu ile Türkiye’nin her köşesindedemokrasi ve hukuk devleti ilkelerini yeniden tesis etmeğedavet ediyoruz. KendilerindenSözleşmeye koydukları imzaya sadık kalmalarını,  idam cezasını yeniden uygulamaya yönelik politikayı terk etmelerini diliyoruz.  Tüm demokratları,  Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyimebuslarını, üye devletlerin hükümetlerini,yerel ve ulusal meclisler üyelerinidemokratik hukuk devletinin temeli ve Avrupa’nın kurucu değerlerine, demokrasi ve insan haklarına Türkiye DevletiBaşkan ve Hükümetinin de saygı göstermesi için veçok geç olmadan acilenseslerini birleştirip yükseltmeye çağırıyoruz.    

Nordine IDIR
46 supporters