Topic

children rights

13 petitions

Update posted 4 weeks ago

Petition to Department of Youth Protection, Province of Quebec, Jean-Yves Duclos, Ted Lieu, Justin Trudeau, Adam B. Schiff, Kamala D. Harris, Dianne Feinstein, Directeur de la protection de la jeunesse, Michael Barkin, Louis-Philippe Emond

Release my 2 AMERICAN Daughters that Quebec is Detaining for 6 Months without a Trial

Help my family (Ariane Bellamar and Tanner Slaught) reunite with their kids (Emma and Melitta) after a horrific series of events that unjustly tore our family apart.  The children are being held in Quebec, Canada against their will and without a trial to clear our name for 6 months. It is now 9 months, as of a secret hearing on September 20th that we were not notified of by the petitioning attorney) I have applied for legal aid twice but have been denied twice because I don't have a 'Quebec Address', which leaves us without any representation or defense because we spent all of our money fighting for our children while in Quebec.  My children were taken from an Airbnb's rental apartment after my wife was sexually assaulted by detaining Quebec officers. How can the Quebec Government take my children based on easily disproven false charges and refuse to provide a hurting family with any form of representation or legal aid, yet claim jurisdiction over the right to detain my 2 young AMERICAN  daughters for 6 months without a trial to determine custody?  Yes, Quebec is holding my children for 6 months without a trial, claiming jurisdiction over my American children's custody, and yet in the Quebec Government says I don't have jurisdiction to be provided with legal representation.  No one is in court representing us, the parents... there are empty seats in court fighting for our children.  Life is horrible without both of my girls. Example: I missed the youngest learning to walk and continue to miss many firsts in her life.   Both girls are suffering physically and mentally.  Physically, the eldest is allergic to cats and was rushed to the hospital due to her first ever asthma attack because the home she is in has 3 cats.  The youngest had to be taken to the hospital after I demanded it only to find out that the neglect for her health resulted in my 2-year-old having bronchitis.  Please visit our website for greater details: www.OpReturnMyDaughters.wix.com/home  Are you an attorney? Send an email to: OpReturnMyDaughters@gmail.com GoFundMe page: http://gofundme.com/OpReturnMyDaughters

Operation Return My Daughters
202 supporters
Started 1 month ago

Petition to The Congress

Let The Punishment Fit The Crime

*Phần Tiếng Việt ở bên dưới. “Our lives begin to end the day we become silent about the things that matter” (Martin Luther King Jr.). According to the Australian Institution of Criminology 1993, one in three girls are sexually abused and one in five boys shared the same condition. I couldn’t ignore anymore when I saw the penalty send out to the sexual terrorists in Vietnam. N.A.T was ten when she was sexually assaulted by Thuy Khac Nguyen. But she wasn't the only one, there were three more victims. Things are supposed to be easy since the prosecutor already have enough evidence to send him to jail. The problem was his jail time. In July 2016 the mother of one of the victims accused Nguyen of sexual harassment to her eight years old daughter. She also accused him of other inappropriate behaviors to others victims. Through investigation, the police had had enough evidence to accused him with two young girls (they were 15 and 10 years old) sexual harassment. Everybody was talking about the case, how the judges have put out the wrong penalty. This man first trial make him served three years; but then in the second trial, he was sentenced to eighteen months on probation. Because of that, the social media gone wild demanded another trial. Then thanks to the power of the public Nguyen had his third trial, he was charged with child sexual harassment but only served three years. This doesn't justify. Now we have the opportunity to fix that and I want to do everything in my power to make it right. You don't get to touch young girls and get away with it. They are too young to stand up for themselves; especially when they are still afraid of what society may think, so WE HAVE TO STAND UP FOR THEM. What the abusers did was more than “harassment”, it’s sexual terrorism. These people terrorize our girls’ and boys’ mentally and physically. Their action changes these children’s life forever, it can’t be undone. While their action has a negative effect why don't we use our action to make a positive outcome so that justice can be served? This was just one of hundreds and thousands of cases has been and will be mistreated. According to the law in Vietnam, child sexual harassment only served from six months to three years. While the public was furious with the judges, I found out that the inefficiency of the law was the main problem. No punishment can ever be enough but in this way, at least the abusers get what they deserve. Justice can be served when and only when we take action. Innocence was lost, childhood has been destroyed. These girls and boys can be your friends, your children, your sisters, your brothers. We cannot let this injustice happen any longer. As a teenage girl, I was hoping to share this with everyone because the first thing to fix a problem is to acknowledge it. We are living in the time where robbery sentence is as long as child sexual abuse. I'm hoping to get as much attention as I can get to change this injustice system. Let the punishment fit the crime.       *Bản tiếng Việt dưới đây không có cùng nội dung như bản tiếng Anh. Việc đưa ra hình phạt quá thấp cho tội lạm dụng tình dục trẻ em sẽ không cản được suy nghĩ đê hèn của những tên tội phạm, mà trái lại còn khiến chúng nghĩ rằng đây chỉ là loại tội phạm không nghiêm trọng như cướp của hay trộm cắp vặt. Dâm ô với trẻ em cũng là một loại trộm cắp; chúng trộm cắp cả một cuộc đời, cả một tuổi thơ. Các em giờ đây phải nhìn đời bằng một con mắt khác. Nếu xã hội muốn bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất có thể, thì phải coi tội phạm xâm hại tình dục trẻ em là loại tội phạm nghiêm trọng và đáng khinh bỉ nhất, và do đó, loại tội phạm này phải chịu hình phạt cao như những tội phạm nghiêm trọng khác. "1 trong 3 phụ nữ trên thế giới bị bạo hành về thể chất hoặc tình dục, phần lớn là bởi những người thân quen. Đó là những con số đáng báo động mới được công bố bởi UN Women." Vụ án của ông Nguyễn Khắc Thuỷ đã khép lại nhưng công lý vẫn chưa được thực thi. Tột cùng nỗi đau của cha mẹ là khi thấy đứa con bé bỏng của mình bị hại nhưng không làm gì hơn được. Tuyên án ba năm cho tội dâm ô với trẻ em là không thỏa đáng nhưng gia đình nạn nhân nào có thay đổi được gì. Là một học sinh năm cuối cấp ba, em biết mình không có sức ảnh hướng gì đáng kể nhưng cùng với sự giúp đỡ của mọi người, em mong sẽ sửa đổi được luật pháp Việt Nam. Em biết viết đơn kiến nghị này sẽ chẳng thay đổi được gì nhưng ít ra bước đầu tiên dẫn đến thay đổi là hiểu biết. Như mọi người đã đọc qua trên các trang báo và báo mạng ông Nguyễn Khắc Thuỷ bị buộc tội dâm ô trẻ em với hai bé gái. Trong khi mọi người đang vui mừng vì toà tuyên án mức phạt là ba năm thay vì mười tám tháng như ban đầu thì em vẫn cảm thấy mức án này chưa thoả đáng. Sau khi tìm hiểu em mới phát hiện rằng theo luật pháp Việt Nam tội phạm ấu dâm đi tù từ sáu tháng tới ba năm, và từ ba đến bảy năm trong trường hợp thuộc khoản hai tức là có từ hai nạn nhân trở lên. Tuy rằng không có mức phạt  nào có thể bù đắp được so với nỗi đau của nạn nhân và gia đình phải trãi qua nhưng ít ra công lý cũng được thực thi. Xâm hại tình dục không chỉ đơn giản là nỗi đau thể xác mà còn là nỗi đau tinh thần. Tương lai của những đứa trẻ này sẽ bị xáo trộn hoàn toàn và những tên tội phạm ấu dâm này vẫn sẽ tiếp tục tái phạm, những con người tệ hại sẽ lại sa vào lỗi lầm vì bản án quá thấp. Vì luật pháp không chỉ để trừng phạt mà còn để đe doạ. Những đứa trẻ này một ngày nào đó có thể là con, là cháu, là chị, là anh, là em, là bạn của chúng ta nếu việc này cứ tiếp diễn. Ngay cả luật pháp còn sai thì ai sẽ làm điều đúng?            

Thao Nguyen
2,125 supporters
Update posted 3 months ago

Petition to Sam Brownback, Sam Brownback

STOP! L@@K! & LISTEN: Kansas make it against the law to leave a child in the car alone!

Wednesday January 25th 2017 around 7 p.m. Case #: 17C005650  A 3 year old boy was left alone with 2 of his siblings at the Jumpstart 1535 E. Pawnee Wichita Ks. The Father of said child left these 3 children in his vehicle to run inside the gas station to pay for gas. When he did the child climbed over the seat (they had locks on the back doors) to get out of the vehicle to run to his Father. As he was running through the parking lot a woman in an SUV came into the parking lot and accidentally hit the boy not being able to see him. The child died due to his injuries. This has clearly been investigated by the WPD and are declaring it a tragic/terrible accident. I believe that common sense and logic teaches us that if it's preventable it's not an accident. I have thought about this for 3 days now. If he would of taken his kid/s into the store with him this would of not happened. I believe the woman driving would of seen the Father and avoided the whole incident by seeing the Father and stopping the vehicle but she couldn't with him not present for he is taller and the boy was too short to be seen by her view over the hood of her truck. Anyone can say well this could of happened even if  he had taken him in with him, but then  that would have been an accident at least on the Father's end of it. This clearly is not an accident when the dad was negligent by not bringing his child into the store with him. And he knew his son would get out of the vehicle or at least open the doors by the story of them telling the news that they had installed special locks in the back of their mini van because of this behavior. Why not take the child in with him since he knows it's a possibility that the child could/would get out? I think at this point we need to be part of the solution and not part of the problem. We need to make it a law that if you leave your child alone in the car at a certain age determined by the State of Kansas legislatures (or have the people of Kansas vote on it) you will be charged with a crime set forth by the State of Kansas Legislatures.  I think it should be part of the Child endangerment laws that are already being enforced in the State of Kansas. Kansas Statute 21-5601 Article 56. - CRIMES AFFECTING FAMILY RELATIONSHIPS AND CHILDREN. I am in no way saying that this man that left his child is a bad person. I just think that anyone that is responsible for a child that is in their care at any said time shouldn't be left alone in a car for any amount of time and left to die in the heat, cold, or to get out and be ran over, kidnapped or any other tragic thing that could happen. That is not an accident and it is preventable. To our Kansas Legislatures please hear our voices and help save our Children in the future from negligence on the part of the parties responsible.    Sincerely, Kimberley Sloan and The People of Kansas

Kimberley Sloan
208 supporters
Update posted 4 months ago

Petition to Sigríður Ásthildur Andersen, Katrín Jakobsdóttir

Réttindi barna fædd á Íslandi: leyfum Ernu að njóta réttlátrar dómsmeðferðar!

(See English below) Í júlí 2017 hófst dómsmál sem búist er við að breyti gildandi framkvæmd með tilkomu nýs fordæmis. Málið snýst um  misnotkun á kennitölukerfi þjóðskrár þar sem börnum af erlendum uppruna sem fædd eru á Íslandi er mismunað með þeim afleiðingum að aðrar ríkisstofnanir mismuna þeim einnig og brjóta á réttindum þeirra. Skv. 1. gr. barnalaga nr. 76/2003 stendur að ekki skuli mismuna börnum:„Barn á rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska og án mismununar af nokkru tagi. Óheimilt er að beita barn hvers kyns ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi.“Þetta er áréttað í 2. gr Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna:„Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns. “ Skv. 7.gr. barnalaga stendur jafnframt að börn fædd á Íslandi skuli vera skráð í þjóðskrá. Þjóðskrá hefur hinsvegar ákveðið að gefa sumum börnum kennitölu á utangarðsskrá. Það er kennitala ætluð fólki sem eiga fyrirtæki á Íslandi en búa ekki á landinu, eða a.m.k. ekki lengur en í 6 mánuði. (Sjá Um kerfiskennitölur ). Notkun þjóðskrár á þessari tegund kennitölu fyrir sum börn á Íslandi er handahófskennd, á sér engan lagalegan grundvöll og mismunar þessum börnum.Skv. 1. gr. laga nr. 215/1990 um lögheimili er hugtakið skýrt skilgreint:„Lögheimili manns er sá staður þar sem hann hefur fasta búsetu.        Maður telst hafa fasta búsetu á þeim stað þar sem hann hefur bækistöð sína, dvelst að jafnaði í tómstundum sínum, hefur heimilismuni sína og svefnstaður hans er þegar hann er ekki fjarverandi um stundarsakir vegna orlofs, vinnuferða, veikinda eða annarra hliðstæðra atvika.“ Þessar tæknilegu hliðar málsins eru mjög mikilvægar þar sem þær hafa áður orsakað brottvísun barna fæddum á Íslandi, sem þó hafa búið á landinu allt sitt líf. Nýlegt dæmi um slíkt mál er mál Shiroki fjölskyldunnar sem var vísað úr landi sumarið 2017 þrátt fyrir að dætur þeirra tvær, þriggja og eins árs, hafi báðar fæðst á Íslandi. Ólíkt því sem tíðkast í mörgum öðrum löndum, öðlast börn af erlendum uppruna sem fædd eru á Íslandi ekki ríkisborgararétt. Þó ætti 102. gr. laga nr. 8016/2016 um útlendinga að koma í veg fyrir brottvísun erlendra barna fæddum á Íslandi sem hafa haft átt óslitið fasta búsetu á landinu samkvæmt þjóðskrá:„Útlendingi sem fæddur er hér á landi er óheimilt að vísa frá eða úr landi hafi hann frá fæðingu átt hér óslitið fasta búsetu samkvæmt þjóðskrá.“Það er einmitt hér sem minniháttar tæknilegt atriði og ögn af mismunun getur haft feiknarleg áhrif á líf barnsins. Erna Reka fæddist á Íslandi í apríl 2017. Foreldrar hennar höfðu verið við vinnu hérlendis og reynt að endurnýja atvinnuleyfi sitt en fengið neitun rétt fyrir fæðingu hennar. Þjóðskrá gaf henni kennitölu á utangarðsskrá, en þó með heimilisfang á landinu. Lögmaður Ernu mótmælti notkun þessarar tegundar kennitölu og hefur lagt málið fyrir dóm. Þjóðskrá ákvað að breyta skráningu á heimilisfangi Ernu og flutti það úr landi án þess að upplýsa foreldra hennar eða lögmann um breytinguna. Þessi ákvörðun þjóðskrár breytti stöðu Ernu þannig hún hefur ekki lengur búsetu á landinu og er því búið að svipta hana öllum réttindum. Vegna þessarar ákvörðunar þjóðskrár hefur Útlendingastofnun lýst því yfir að Erna, sem aldrei hefur stigið fæti út fyrir landsteinana, búi ekki hérlendis og megi því vísa henni úr landi ásamt foreldrum hennar.Dómsmálið ögrar þeim forsendum (eða því forsenduleysi!) sem grundvalla á ákvörðunartöku þjóðskrár. Réttarhöldin hófust í desember síðastliðinn og eru komin vel á leið. Lögmaður Ernu hefur óskað eftir frestun brottvísunar á grundvelli 79. gr útlendingalaga þar sem spurningin um búsetu er lykilatriði í málinu. Einnig gæti brottvísun Ernu haft áhrif á málið hennar og komið í veg fyrir að hún njóti sanngjarnrar málsmeðferðar. Skv. 79. gr. laga um útlendinga („Dvalarleyfi á grundvelli lögmæts og sérstaks tilgangs.“), getur manneskja átt rétt á tímabundnu dvalarleyfi sé dómsmál í gangi. Þessari beiðni Ernu og foreldra hennar var synjað af ÚTL. Í ofanálag hafa þau verið bönnuð frá Íslandi í tvö ár. Málið mun hafa gríðarleg áhrif á málsvörn fyrir réttindi barna af erlendum uppruna fæddum á Íslandi, þar sem svo virðist sem Þjóðskrá leiki sér að kennitölum barna eins og málin standa í dag. Með hliðsjón af eldri ákvörðunum þessa umboðsaðila sem einnig virðast handahófskenndar, er auðveldlega hægt að ímynda sér að fjölskylda af erlendum uppruna með börn sem fædd eru hérlendis geti skyndilega verið neitað um áframhaldandi búsetu á Íslandi og heimilisfang þeirra fært erlendis á fullkomlega handahófskenndan hátt. (Hægt er að ímynda sér að fjölskyldan hafi búið á landinu í 6 ár, en skyndilega hafi annað foreldrið misst vinnuna.) Með slíkum athöfnum kemur þjóðskrá í veg fyrir að börnin fái notið þeirrar verndar sem 102. gr. laga um útlendinga veitir þeim og hægt væri að vísa þeim úr eina landinu sem þau þekkja. Við mótmælum ákvörðun ÚTL um að vísa Ernu Reka og foreldum hennar úr landi þegar það getur auðsjáanlega haft alvarleg áhrif á mál þeirra sem enn er í meðferð fyrir dómstólum. Við biðjum Sigríði Ásthildi Andersen, dómsmálaráðherra, og Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherran, að skerast í leikinn og leyfa réttlætinu fram að ganga án frekari hindrana. Um Ernu á Stöð 2 ### ENGLISHIn July 2017 a court case started that is expected to set a legal precedent. At the center of it is the abusive use of the social security number system (kennitalakerfi) by the National Registry, leading to the discrimination of children of foreign origin born in Iceland and the violation of their rights by other state institutions. The law on children (Barnalög) states in article 1 that children should not be discriminated: "Barn á rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska og án mismununar af nokkru tagi. Óheimilt er að beita barn hvers kyns ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi.", This is further emphasized in article 2 of the UN convention on the rights of the child: "Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns. ". The article 7 of the children law stipulates that children born in Iceland need to be registered on the national registry ("Barn skal skráð í þjóðskrá þegar eftir fæðingu þess."). However, the national registry has taken the liberty to attribute to some children a national security number out of registry (útangarðsskrá kennitala). This is a kennitala meant for people that have business with Iceland but do not reside there or no longer than 6 months (see about the national security number system, in Icelandic ). The use of this social number by the national registry for some children in Iceland is arbitrary and not supported by the law, and is discriminatory against these children. The law (lög um lögheimili) also defines clearly the legal address and stipulates that the legal address of a person is the place where that person has permanent residency, where they live and sleep when not traveling for work, health of vacation purposes : "Lögheimili manns er sá staður þar sem hann hefur fasta búsetu.   Maður telst hafa fasta búsetu á þeim stað þar sem hann hefur bækistöð sína, dvelst að jafnaði í tómstundum sínum, hefur heimilismuni sína og svefnstaður hans er þegar hann er ekki fjarverandi um stundarsakir vegna orlofs, vinnuferða, veikinda eða annarra hliðstæðra atvika. ". These technical aspects are highly important as they have resulted in the past to the deportation of children born in Iceland and that have lived their whole life here. A recent example is the case of the Shiroki family that was deported last summer (2017) even though their two daughters, 3 and 1 years old were both born in Iceland. Unlike in many countries, children born in Iceland do not obtain nationality automatically, however the article 102 of the Immigration Act (Lög um útlendinga) prevents the deportation of foreign nationals born in Iceland that have had continuous residency in the country, according to the National Registry (!!). „Útlendingi sem fæddur er hér á landi er óheimilt að vísa frá eða úr landi hafi hann frá fæðingu átt hér óslitið fasta búsetu samkvæmt þjóðskrá.“ This is why this minor technical detail and small discrimination can have a tremendous impact on the life of a child. Erna Reka was born in Iceland in April 2017, her parents had been working in the country and tried to renew their work permit and got a denial just before her birth. The National Registry gave her a social security number out of registry, but linked to an address in the country. The lawyer of Erna challenged the use of this social security number and started filing for court. The National Registry decided, without informing either Erna’s parents or her lawyer, to modify her address and locate it abroad, making her a non-resident of this country and depriving her of any rights. Because of these decisions of the National Registry the Immigration Office declares absurdly that Erna, which has never stepped out of the country, does not live here and therefore can be deported along with her parents. The court case challenges the grounds (or absence of grounds) of the administrative decisions of the National Registry and the hearings started in December and are well on their way. Her lawyer has been asking for a freezing of the deportation decision by the Immigration Office. Article 79 of the Immigration Act permits this freezing because the question of the residency is such a crucial point in the case, and the deportation of Erna could impact her case and prevent her from getting a fair trial. Under Article 79 of the Immigration Act (“Dvalarleyfi á grundvelli lögmæts og sérstaks tilgangs.”) , persons may have the right to get a residency permit, if there is a court case going on. This application by Erna and her parents was rejected by the UTL and in addition it moved that they be banned from Iceland for 2 years. The case will have a tremendous impact on the defense of the rights of children of foreign origins born in Iceland, as it appears that the National Registry takes the liberty of playing with the national security number of children. Considering the past arbitrary decisions of this agency, we can easily imagine that a family of foreign origins with children born here could suddenly get denied further residency in Iceland (If say, they have stayed here for 6 years, but suddenly one of the parent lost their job) and their address would be arbitrarily moved abroad. By doing so the National Registry would prevent the children from benefiting from the protections provided by article 102 of the foreigners law and could suddenly deported out of the only country they know. We protest the decision of proceeding with the deportation of Erna Reka and her parents as it could clearly affect the case that is presently in court and we ask Sigríður Ásthildur Andersen (Minister of Justice) and Katrín Jakobsdóttir (Prime minister) to intervene and allow justice to proceed without interference.Morgane Priet-MahéoDavid Tong LiAron Örn BrynjólfssonÍvar Þór HilmarssonYlfa Dögg ÁrnadóttirHallfríður María PálsdóttirEnzo RinaldiPétur Valur PéturssonArnor Vikar ArnorssonHelga ArnardóttirSigríđur Jóna HannesdóttirHenný Sif Bjarnadóttir  

Morgane Priet-Mahéo
2,334 supporters