Business Model

Business model for social good

Ang misyon ng Change.org ay magbigay ng kapangyarihan sa lahat ng mamamayan kahit saan na makagawa ng pagbabagong nais nilang makita, at naniniwala kami na ang pinakamahusay na paraan para makamit ang misyong ito ay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga prinsipyo ng isang non-profit at ng "flexibility" o kakayahang bumagay sa pangangailangan at inobasyon ng isang tech start-up.

Kami ay isang bagong klase ng kumpanya: isang "social enterprise," na gumagamit ng kapangyarihan ng negosyo para sa "social good" o ang nakabubuti sa lipunan.

Katulad ng maraming kumpanya, pinahihintulutan ng business model ng Change.org na mabilis na lumago at independiyenteng sustentuhan ang negosyo para makapagbigay ng "empowerment platform for change" para sa milyun-milyong katao nang libre.

Pero di tulad ng maraming kumpanya,ang aming negosyo ay para sa "social good" o sa kapakanang panlipunan. Ang Change.org ay ganap na nakatuon lamang sa aming misyon ng "empowerment" o pagbibigay ng kapangyarihan sa lahat, at ipinupundar namin ang lahat ng perang pumapasok sa serbisyo ng aming users. Ang pokus na ito sa aming misyon sa halip sa kita ay ang dahilan kung bakit nagtatapos ang aming pangalan sa ".org" at hindi ".com."

Naniniwala kami na ang paggamit ng negosyo para sa kapakanang panlipunan ay ang isa sa pinakakapana-panabik na oportunidad para sa pagsulong ng positibong pagbabago sa buong mundo, at ipinagmamalaki namin ang pagiging isang sertipikadong B Corporation, isang bagong klase ng mga kumpanya na naninindigan sa positibong impact o pagbabago. Ang sertipikasyong ito ay nagtatakda ng mataas na pamantayan ng "social and environmental performance" mula sa isang independiyenteng grupo, at ipinagmamalaki namin na kami'y binansagangkabilang sa pinakamataas na 10% ng "social good companies" na nagbibigay ng positibong impact o pagbabago sa pamayanan.

Paano namin pinopondohan ang Change.org

Pinopondohan namin ang aming "free global empowerment platform" sa pamamagitan ng pagtanggap ng advertising o patalastas sa pamamagitan ng "sponsored petitions," katulad ng mga sponsored videos sa Youtube, sponsored links sa Google, o sponsored tweets sa Twitter.

Paano ito gumagana: pagkatapos mong pumirma ng mga petisyon sa Change.org, paminsan-minsan ipapakita sa iyo ang ilang petisyon na may tatak na "sponsored":

Kung nais mong pumirma ng isang sponsored petition, mayroong "check-box" na pahihintulutan kang makarinig pa mula sa organisasyong nag-iisponsor nito:

Kung pumirma ka ng isang sponsored petition kung saan naka-marka ang check-box, ang sponsoring organization na ito ay may kakayahan na direktang mag-email sa'yo tungkol sa mga karagdagang pagkilos. Ito ay isang tipo ng "cost-per-action advertising," na may pagkakahalintulad sa bawat isang online platform.

Kami ay nagsasagawa ng "beta-testing" ng isang bagong feature na pinapayagan ang mga indibidwal na petition creator at signer na mag-ambag-ambag para magsponsor ng anumang petisyon sa Change.org, na nagbibigay sa sinuman ng kapangyarihan para i-advertise ang kanilang paboritong Change.org petition sa ibang users.

Ang aming pangako sa users

Ang aming layunin ay gawing serbisyo sa aming users at advertisers ang mga sponsored petitions sa Change.org.

Para sa aming advertisers, na karamihan ay mga non-profit organizations, ang mga sponsored petitions ay nagbibigay daan para isulong ang kanilang mga adbokasiya at ikonekta sila sa mga bagong taga-suporta na nagbibigay rin ng halaga sa mga isyung kanilang itinataguyod.

Para sa aming users, ang sponsored petitions ay nagbibigay sa'yo ng oportunidad para kumonekta sa mga organisasyong nagsusulong ng mga isyung mahalaga sa'yo. Para gawin ito, layon naming i-personalisa ang mga nakikita mong sponsored petitions na tugma sa iyong mga interes. Kung hindi ka interesadong pumirma sa isang sponsored petition, walang problema - i-click lamang ang "Skip" button, at maaari mo nang ipagpatuloy ang paghahanap mo nga mga petisyon sa Change.org na nais mong suportahan.

Habang bukas ang among advertising service sa sinuman, hindi naming pinahihintulutan ang mga sponsored petitions na may naglalaman ng "hate speech" o diskriminasyon (read more), at sineseryoso namin ang pangangalaga ng inyong pribasya. Pinoprotektahan naming ang data ng aming mga users, at hindi naming kailanman ipamimigay ang inyong impormasyon nang walang pahintulot mula sa inyo (more on our privacy policy here.) Kung di nyo sinasadyang pumirma ng isang sponsored petition, at nakatanggap ka ng follow-up email mula sa organisasyong di ka naman interesado, kahit kailan ay pwede kang mag-unsubscribe.

Feedback sa aming serbisyo

Nagsisikap kaming mag-develop ng isang business model na nagbibigay halaga sa aming users at advertisers, tumutulong na magkonekta sa mga taong nagpapahalaga sa isang isyu kung saan may isang pertinenteng organisasyon na naghahanap ng kanilang suporta. Kalimitan, umuubra ito nang mahusay, ngunit mayroon pa ring mga pagkakataon para mapabuti ang modelong ito - kung kaya't ipaalam niyo sa amin ang inyong saloobin kung papaano namin mapapabuti ang aming serbisyo.