Tungkol sa amin

Ang Change.org ay ang pinakamalaking petition platform sa buong mundo -- nagbibigay kapangyarihan sa mamamayan kahit saan na magsimula ng pagbabagong nais nilang makita.

Mayroong higit sa 70 milyong Change.org users sa 196 bansa, at araw-araw, ginagamit ng taumbayan ang aming mga online tools para baguhin ang kanilang komunidad -- mapa-lokal man, probinsya o buong mundo. Mula sa isang ina na nilalabanan ang bullying sa paaralan ng kanyang anak, hanggang sa mga kustomer ng bangko na iginigiit na alisin ang mga di-makatarungang bayarin, o mga mamamayang pinapanagot ang mga tiwaling opisyal, libu-libong mga kampanyang sinimulan ng mga taong tulad mo ang nagtagumpay na sa Change.org -- at madami pa ang nananalo bawat linggo.

Tayo ay namumuhay sa isang kamangha-manghang panahon, kung saan mas malaki ang oportunidad para sa lahat na gumawa ng pagbabago. Dati rati'y, napakahirap kumalap ng suporta mula sa iba't ibang indibidwal dahil kinakailangan ng napakaraming oras, pera at masalimuot na sistema o imprastraktura. Pero bunga ng teknolohiya, ngayon ang panahon kung kailan tayo ay pinakamagkakaugnay-ugnay.

Ngayon, posible na para sa kanino man na magsimula ng kampanya at kaagad na magmobilisa ng daan-daang tao mula sa kanilang lokalidad, o daan-daang libo mula sa buong mundo, kung saan mas napananagot ang mga gobyerno at mga pribadong kumpanya.

Nais naming i-arangkada pa ang napakamakabuluhang oportunidad na ito - gagawin naming mas madali na magsimula ng pagbabago at magbigay inspirasyon sa bawat isa na matanto ang mga posibilidad kung sila ay maninindigan at walang takot na magsasalita.

Nagsusumikap kami tungo sa isang daigdig kung saan walang sinuman ang di-makapangyarihan, at kung saan ang pagsimula ng pagbabago ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Nagsisimula pa lang kami at umaasa kaming sasali ka sa amin.