Que o SERGAS dispense agullas de calidade as persoas diabeticas
 • Petitioned Rocío Mosquera. Conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia

This petition was delivered to:

Conselleira de Sanidade
Rocío Mosquera. Conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia

Que o SERGAS dispense agullas de calidade as persoas diabeticas

  1. juancho castaño
  2. Petition by

   juancho castaño

   O Porriño, Spain

Porque unha persoa diabética pínchase de media 4 veces ao día e as agullas que dispensa na actualidade o SERGAS, ademais de estar prohibidas por varias comunidades autonomas (mesmo pola Consellería de Sanidade a principios do ano 2000), pois son máis dolorosas, crean hematomas, o paciente corre o risco de que lle quede un anaco dentro da pel, xeneran moitísimas molestias e problemas que as anteriores agullas (BD Micro-Fine) non xeneraban. / Porque una persona diabética se pincha de media 4 veces al día y las agujas que dispensa en la actualidad el SERGAS, ademas de estar prohibidas por varias comunidades autonomas (inclusoo por la Consellería de Sanidade a principios del año 2000), pues son más dolorosas, crean hematomas, el paciente corre el riesgo de que le quede un pedazo dentro de la piel, generan mucísimas molestias y problemas que las anteriores agujas (BD Micro-Fine) no generaban.

To:
Rocío Mosquera. Conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia, Conselleira de Sanidade
Que o SERGAS dispense agullas BD Micro-Fine e non Insupen PiC

Sincerely,
[Your name]

Recent signatures

  News

  1. Reached 10 signatures

  Supporters


  Develop your own tools to win.

  Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.