×
You seem to have had an issue loading this page or you have javascript disabled, which may cause problems while using Change.org. To avoid any further inconvenience, please enable javascript in your browser and refresh this page.
QUE ABONE IMMEDIATAMENT ELS IMPAGAMENTS DE LA DEPENDÈNCIA
 • Petitioned CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL

This petition was delivered to:

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL

QUE ABONE IMMEDIATAMENT ELS IMPAGAMENTS DE LA DEPENDÈNCIA

  1. Petition by

   Esquerra Unida del País Valencià

Actualment hi ha quasi 9.000 de persones afectades per l'impagament de la retroactivitat de la Dependència segons l'última estimació per part de les plataformes sobre la Dependència a l'abril del 2012, una xifra molt superior a la reconeguda per la Generalitat, ja que no tots els que la van sol·licitar van rebre la conformitat de la Conselleria.

La situació d'este col·lectiu és alarmant perquè a més de no abonar el pagament ajornat d'ajudes reconegudes amb caràcter retroactiu que es va comprometre a pagar a milers de valencians dependents des de fa quasi quatre anys, la Conselleria ha reduït la prestació.

El Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a les persones afectades que han pogut costejar-se un procediment judicial. El TSJ ha fallat a favor de diversos recursos de familiars de dependents difunts a qui no s’havia pagat la part retroactiva, anul·lant les resolucions del secretari d'Autonomia Personal i Dependència de la Generalitat considerant-les “contràries a dret” i reconeixent als demandants el dret de percebre eixa prestació des del moment de sol·licitar-la.

Aquestes sentències venen a confirmar el dret d’estes persones a la prestació que en el seu dia la Conselleria els va reconèixer d’acord de la Llei 39/2006 i que està obligada a pagar.

Per tant,  sol·licitem que signen aquesta petició per a exigir a la Conselleria de Benestar Social que abone immediatament les ajudes reconegudes amb caràcter retroactiu.

 

Actualmente hay casi 9.000 de personas afectadas por el impago de la retroactividad de la Dependencia según la última estimación por parte de las plataformas sobre la Dependencia en abril de 2012, una cifra muy superior a la reconocida por la Generalitat, ya que no todos los que la solicitaron recibieron la conformidad de la Conselleria.

La situación de este colectivo es alarmante, porque además de no abonar el pago aplazado de ayudas reconocidas con carácter retroactivo que se comprometió a pagar a miles de valencianos dependientes desde hace casi cuatro años, la Conselleria ha reducido la prestación

El Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a las personas afectadas que han podido costearse un procedimiento judicial. El TSJ ha fallado a favor de varios recursos de familiares de dependientes fallecidos  a quien no se había pagado la parte retroactiva, anulando las resoluciones del Secretario de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat considerándolas “contrarias a derecho” y reconociendo a los demandantes el derecho de percibir esa prestación desde el momento de solicitarla.

Estas sentencias vienen a confirmar el derecho de estas personas a la prestación que en su día la Conselleria les reconoció de acuerdo de la Ley 39/2006 y que está obligada a pagar.

Por tanto,  solicitamos que firmen esta petición para exigir a la Conselleria de Bienestar Social que abone inmediatamente las ayudas de la dependencia reconocidas con carácter retroactivo.

 

To:
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
A l'atenció de la Conselleria de Benestar Social: abonen immediatament les prestacions de la Dependència amb caràcter retroactiu que es van comprometre a pagar, d’acord amb la normativa aplicable (Llei 39/2006, en el Decret 171/2007 i en l'Orde de la Conselleria de Benestar Social de 5 de desembre del 2007).

Sincerely,
[Your name]

Recent signatures

  News

  1. Reached 250 signatures

  Supporters

  Reasons for signing

   • about 1 year ago

   POR DIGNIDAD Y JUSTICIA CON LOS DEPENDIENTES, Y EN EL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LA LEY, ART. 14 DE LA CONSTITUCIÓN, TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY.

   REPORT THIS COMMENT:
   • about 1 year ago

   PORQUE SE ESTÁ VULNERANDO UNA LEY DE ÁMBITO ESTASTAL, Y ACTUAN DE MANERA INCONSTITUCIONAL, POERJUDICAN AL COLECTIVO MÁS DÉBIL.UNA GRAN INJUSTICIA QUE SE ROBE A LOS MÁS POBRES.

   REPORT THIS COMMENT:
  • CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ VALENCIA, SPAIN
   • about 1 year ago

   porque soy una afectada con niño de 7 años dependiente desde nov de 2009

   REPORT THIS COMMENT:
  • MªJesús Parrilla VALENCIA, SPAIN
   • about 1 year ago

   Estos son pagos que impone la vida, por qué no recibir ayuda del que DEBE darla?

   REPORT THIS COMMENT:
   • about 1 year ago

   Yo uno de ellos, no sólo eso sino que la subida después de la inspección donde le subieron la minusvalía ni la he visto.

   REPORT THIS COMMENT:

  Develop your own tools to win.

  Use the Change.org API to develop your own organizing tools. Find out how to get started.