Kampanya Kapatıldı

Zorunlu Trafik Sigortası’nda Sigorta Şirketleri ‘Kral Kesildi’

Bu kampanya 113 destekçiye ulaştı


Hazine Müsteşarlığı Tarafından Yayınlanan 10.04.2017 Tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge İle Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Başbakan Yardımcılığı Makamından Alınan 10.04.2017 Tarih Ve 10271 Sayılı Onay Çerçevesinde 12.04.2017 - 31.12.2017 Tarihleri Arasında Uygulanmak Üzere, Zorunlu Trafik Sigortalarına İlişkin Olarak Belirlenen Usul Ve Esasların Yürürlüğe Konulmasına Karar Verilmişti.Müsteşarlık Trafik Sigortası Prim Tutarlarının; Sigorta Şirketlerinin Mali Bünyelerinin Güçlendirilmesi, Sektörde Haksız Rekabetin Engellenmesi Ve Sigorta Şirketlerinin Sigorta Yapmaktan Kaçınmasının Önlenmesi Amaçlarıyla Sigortacılık Esasları Çerçevesinde Değiştirilmesini İsteyebilir. Esasını Öngörmektedir. Yapılan Değerlendirme Neticesinde Zorunlu Trafik Sigortası Sisteminin Sürdürülebilirliği Bakımından Sigorta Primlerinin Sigorta Şirketleri İçin Sunulan Teminatları Karşılayacak, Alınan Sigortanın Zorunlu Olması Sigortalılar Açısından İse Ödenebilecek Seviyede Olması Büyük Önem Arz Etmektedir. Bu Çerçevede, Sigorta Şirketlerinin Söz Konusu Sigorta Primlerini Sigorta Prensiplerine Ve Alınan Sigortanın Zorunlu Mahiyetine Uygun Olarak Belirlemesi Gerekmekte Olup; Bu Uygunluk Müsteşarlığımızca Yakinen Takip Edilmektedir. İlgili Branşta Ruhsat Sahibi Sigorta Şirketleri Tarafından Her Bir Araç Türü Bazında 4 Basamak İçin Belirlenecek Prim Tutarları Alan Prim Tutarlarını Geçemez.Diğer Basamaklar İçin Belirlenecek Prim Tutarları Prim Tutarlarına Uygulanacak İndirim/Artırım Oranlarının Ardından Elde Edilen Tutarları Aşamaz. Bu Genelgenin (1), (2) ve (3) 'Üncü Maddeleri İle Getirilen Esaslara Aykırı Prim Belirleyen Ve Uygulayan Sigorta Şirketlerine İlgili Mevzuat Çerçevesinde Müeyyide Uygulanır. Başbakanlık Ve Bakanlık Adına Alınmış Olan  Bu Kararlar Resmi Gazetede Yayınlanmış Olup İlgili Tüm Sigorta Şirketlerine Bildirilmiş Olmasına Rağmen Hiç Bir Sigorta Şirketi Bu Genelgeye Uymayıp Trafik Sigortası Yapmamak İçin Fiyatlarını Bilinçli Olarak Yüksek Göstermekte Olup Bu Fiyatlara Kalmayıp Sistemlerini Bilinçli Olarak Çalıştırmıyorlar, Süreci Uzatmak İçin Araçların Resimleri İsteniliyor ve onay verilmiyor, Teklifleri Onaya Düşürmekte Ve Onay Verilmemekte,  Anlayacağınız Trafik Sigortası Kesmiyorlar. Şuan Sigorta Şirketlerin %97 Trafik Sigortası Kesmiyor Kesen Sigorta Şirketleride Tavan Primin Üstünden Haksız Ve  Sigortanın Yanında Ekstra Asistan + Ferdi Kaza + Konut Eşya Sigortası İlave Edilerek Yüksek Primle Poliçe Tanzim Etmektedirler.

Zorunlu Trafik Sigortasına Getirilen Tavan Düzenlemesi İle Hem Sigorta Sektörü İçinde Hem De Dışından Çoğu Şirketlerin Sigorta Yaptırmamak İçin Ayak Dirediklerini Birçoğumuz Biliyoruz. Ancak Yasalara Baktığımda Zorunlu Sigorta Yaptırmak İsteyen Birine Yapmıyorum Demenin Maliyetinin Çok Ağır Olduğunu Görüyorum. Kanunun 13'üncü Maddesi Sigorta Şirketleri, Faaliyet Gösterdiği Sigorta Branşlarının Kapsamında Bulunan Zorunlu Sigortaları Yapmaktan Kaçınamaz Diyerek Bu Sigortayı Zorunlu Ve Kaçınılmaz İlan Ediyor. 500 Günlük Ceza

Aynı Kanunun 35'inci Maddesi İse Bu Hükme Aykırı Olarak Sözleşme Yapmaktan Kaçınanların Beş Yüz Günden Az Olmamak Üzere Adli Para Cezası İle Cezalandırılacağını Yazıyor. Türk Ceza Kanunu'nun 52'nci Maddesinde Günlük Para Cezasının En Az 20 En Fazla 100 Lira Olacağı Ortaya Konuyor. Bu Ceza Da Kişilerin Başvurusu Üzerine Her Bir Başvuru İçin Ayrı Ayrı Verilebilecek. Böylece Sigorta Yapmayan Şirketler Suç Duyurusunda Bulunan Her Bir Vatandaş Başına 10 Bin Liradan 50 Bin Liraya Kadar Ceza Ödemek Zorunda Kalabilirler. Bu Nedenle Şirketler Hiçbir Şekilde Ne Farklı  Bahaneler Öne Sürerek Ne De Doğrudan Zorunlu Sigortayı Yapmaktan Kaçınamazlar.

 

Desteğiniz İçin Sonsuz Teşekkürlerimi SunarımBugün Turgay imzanı bekliyor!

Turgay Kurulay bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Zorunlu Trafik Sigortası’nda Sigorta Şirketleri ‘Kral Kesildi’ Trafik Sigortasında Kaçınan Şirketler Hak Ettikleri Cezayı Alsınlar.». Turgay ve imza atan diğer 112 kişiye katıl.