Zonguldak Devrek Belediye Veteriner Hekimleri ne yapıyor?

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.


Sayın Bakanım, milletvekilleri ve ilgililer

Elimize ulaşan ihbar mailine göre: Resimde kanlar içinde görülen can Zonguldak Devrek Belediyesi veteriner hekimi N.G. tarafından kısırlaştırılmış ama ameliyat sonrası kontrolleri yapılmadığı için acıdan kendisini duvarlara çarpa çarpa ve bağıra bağıra can vermiştir. Mesai saatleri içinde gelişen bu olay için gönüllüler barınak veteriner hekimi N.G.'yi defalarca aramasına rağmen cevap verilmemiştir. Köpek gönüllülerin ellerinde can vermiştir. Ve köpeğin cesedi ertesi gün saat 16:30'a kadar temizlenmemiştir zira veteriner hekim mesai saatleri içinde dahi barınakta bulunmamaktadır.

Bu bağlamda;

1. Acilen Bakanlık tarafından müfettiş gönderilerek konunun soruşturulmasını, kişiler hakkında adli idari işlem yapılmasını,
2. Acilen il genelindeki yerel hayvan koruma görevlilerinin tespit edilmesini ve barınağın yerel hayvan koruma gönüllülerine ve ziyaretçilere açılmasının sağlanmasını,
3. Barınakta kaç hayvan olduğu bilgisinin tarafımıza verilmesini,
4. Barınakta kayıt defteri var mıdır? Var ise kaç hayvan kısırlaştırılmıştır, kayıtlarının tarafımıza verilmesini,
5. Barınakta kaç veteriner hekim, veteriner teknikeri, bakıcı, toplayıcı bulunduğu bilgisinin tarafımıza verilmesini,

Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.