ZMEŇTE POČTY! Prinúťme Európsku Úniu vyriešiť krízu v bývaní. #home4all

0 have signed. Let’s get to 7,500!


BG, DE, EN, FRHUN, ITPL, RO, SK, SP

Akú budúcnosť pripravíme našim deťom?
Do roku 2030 bude 1 zo 4 ľudí na svete žiť v nevyhovujúcich podmienkach na bývanie.

Podpisom tejto petície prinútite Európsku Úniu vyriešiť problémy s bývaním, ktoré momentálne pociťujú hlavne (no nielen) mladí a rodiny. Každý si zaslúži dôstojné bývanie. Na Vašom podpise záleží!

Pandémia nového Covid-19 ukázala nevyhnutnosť zabezpečiť riadne bývanie pre všetkých. Príkaz „ostať doma“ nie je možné splniť, ak si človek nemôže dovoliť platiť nájom alebo domov vôbec nemá. Potrebujeme zaistiť, aby mal každý človek prístup k dôstojnému bývaniu a to bez rozdielu.

Pripojte sa k organizácii Habitat for Humanity a vyzvite EÚ k:
Uprednostneniu cenovo dostupného bývania v budúcom rozpočtovom období 2021 – 27.

Dnes si mladí ľudia v Európe nemôžu dovoliť prenajať alebo kúpiť byt či dom. Výšky nájomného sú pre mnohých likvidačné. Stále viac rodín sa ocitá v nebezpečenstve straty svojho bývania, lebo si nemôžu dovoliť platiť účty za energie či plyn. Viac než polovica svetovej populácie miest žije v slumoch. Mať miesto na bývanie je v momentálnej krízovej situácii otázka života a smrti. 

Domov sa stal dôležitejší než kedykoľvek predtým a Európska únia si musí uvedomiť svoju úlohu v riešení aktuálnych problémov.

Nezabudnite potvrdiť svoj podpis emailom! Na Vašu emailovú adresu Vám príde potvrdzovací mail, v ktorom nájdete link, na ktorý je pre potvrdenie Vášho podpisu potrebné kliknúť.

 

Partnerské organizácie:

Habitat for Humanity International EMEA
Partners for Democratic Change Slovakia
Slovak Centre for Communication and Development