YABANCI PARA İLE YÜKSEK ÖĞRETİME HAYIR

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Ülkemizin para birimi TL olduğu için Türkiye’de faaliyet gösteren Özel Vakıf Üniversiteleri ve Devlet Üniversitelerininde öğrenci harçlarını TL olarak , TÜFE’ye endeksli tahsilat yapmaları yabancı paraya olan talebi azaltacak adımlardan birisi olacaktır.
Zira , 12 Eylül 2018 tarih ve 30534 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 85 sy.lı Cumhurbaşkanlığı’nın Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 32.sayılı kararı ile “Türkiye’de yerleşik kişilerin Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarında yapacakları sözleşmelerde , sözleşme bedelleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.” Yine sözkonusu 32 sayılı karar değişikliği ile ilgili mevzuat çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı tebliğe göre, TL ile sözleşme yapılması kararlaştırılmıştır. Öncelikle taraflar arasında mutabakat aranacak, anlaşamazlar ise 2 Ocak 2018 öncesi sözleşmeler 2 Ocak 2018 , 3,76 TL Dolar kuru ile, sonrasında ki sözleşmeler düzenlendiği tarihteki kur baz alınarak düzenlenecektir.Düzenlemeler Türkiye’de yerleşik kişi konumundaki herkesi kapsayacaktır. Türkiye’de faaliyet gösteren bir çok kurum ve kuruluşlar enflasyon ile mücadele kapsamında, cari açığın finansmanı için bu kararlara uymaya çalışırken, Yüksek Öğrenim Kurumumuz YÖK’ün hala bir aksiyon almaması sonucu mağdur olan öğrenci ve ailelerine destek olmak istiyorsan, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28.maddesi uyarınca Türk Vatandaşlığından çıkma izni alan Mavi Kart ile Türk Vatandaşlığı devam eden veya çifte vatandaşlık hakkına sahip Türk Vatandaşları,özellikle Balkan Göçmenlerinin ve yabancı evlilikler yoluyla ülkemizde yerleşik ailelerin çocuklarının giriş hakkına sahip olduğu YÖS Yabancı Öğrenci Sınavı ile Vakıf Üniversitelerde kayıtlı öğrencilerden ve özellikle 667 sayılı Olağanüstü hal kapsamında kapatılan ve Devlet Üniversitelerine devredilen öğrencilerden hala Dolar’a endeksli öğrenci harcı talep edilmesinin haksızlık olduğunu düşünüyor ve en fazla emsal Vakıf Üniversitelerince , kararname ve tebliğe uygun olarak TL cinsinden öğrenci harçlarına benzer harç ödemelerinin daha adil olacağını düşünüyorsan, Anayasa’nın adalet ve eşitlik ilkesi uyarınca Türkiye’de yerleşik, Mavi Kartlı, çifte vatandaşlık hakkına sahip tüm mağdur edilen Öğrencilerin eğitim, öğretimlerini devam ettirebilmeleri ,yıllık tutarları 110,000 TL varan 6,70 TL MB Eff.USD kuruna endeksli öğrenci harcına hayır diyorsan,
2018-2019 yılında Devlet Üniversitelerde öğrenci harçlarının kaldırılması ,aynı sırada yan yana oturan YÖS sınavı sonucu Devlet Üniversitelerinde kayıtlı yıllık çok cüzi harç ödeyen öğrenci ile Vakıf Üniversitelerinden devir edilen aynı statüdeki öğrencilerden çok yüksek, Dolar’a endeksli öğrenci harcı alınmasının doğru olmadığını düşünüyorum diyorsan,
Duyurumu imzalayama , YÖK’ün ilgili dairesini acilen gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyorum.
Saygılarımla