Petition Closed

Informing German government about abolfazl fazli

This petition had 143 supporters


پس از تعقیب و گریز های گسترده ی بعد از انقلاب اسلامی علیه آزادی خواهان و تلاش برای خفه کردن صدای مردم،وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فرستادن نیروهای امنیتی و اجرایی خود به خارج از مرزها جهت جلوگیری از تشکیل صدای عدالت و خاموش کردن آن کرد.وزیر سابق اطلاعات، علی فلاحیان در مصاحبه ای که در سال جاری منتشر شد به صراحت اعلام کرد که ماموران وزارت اطلاعات در لباس های مبدل و به نام های متفاوت به خارج از کشور فرستاده میشوند تا به نفع رژیم فعالیت کنند.این فعالیت ها میتواند امنیتی،اطلاعاتی،تخریبی و حتی ترور باشد.
از آنجا که دگراندیشان ایرانی فاقد هر گونه حزب سیاسی یا تریبون رسانه ای مستقل هستند،رژیم ایران بیشترین فشار را علیه دگراندیش ها همچون آتئیست ها وارد میکند.
افرادی چون سینا دهقان و سهیل عربی فقط نمونه ای از خروارها منتقد دین میباشند که در درون ایران به چنگ سیستم قضایی ناعادلانه جمهوری اسلامی افتاده و به اعدام محکوم شده اند.
هسته ی فعالیت های آتئیستان ایرانی همچون دیگر مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.از همین روی وزارت اطلاعات با فرستادن نیروهای خود در لباس آتئیست ها در نظر دارد تا این جبهه را علیه خود خنثی کند.
یکی از اهداف امنیتی وزارت اطلاعات،بزرگترین اجتماع فیسبوکی آتئیستی ایران،گروه آتئیست ها و اگنوستیک های ایران میباشد که گردانندگان آن با داشتن 65 هزار عضو،همیشه مورد حملات سایبری و اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده اند و هم اکنون این پتیشین را در جهت فراهم کردن امنیت کاربران خویش تهیه کرده اند.
اخیرا فردی به نام ابوالفضل فضلی (نیما فضلی) که از ماموران سابق ضد شورش سپاه قدس بوده و در سرکوب تظاهرات مردمی سال 88 در خدمت نیروهای سپاه پاسداران بوده است،با دریافت اوامر جدیدی از سوی وزارت اطلاعات،از ایران به قصد پناهندگی وارد کشور آلمان شده است.او در یک برنامه کوتاه مدت توانست با معرفی کردن خود به عنوان یک دگر اندیش ایرانی،به هویت پنهان برخی از کاربران فعال دگراندیش ایرانی دست پیدا کند.به محض ورود به آلمان،او برای لو دادن هویت این کاربران در تلاشی شبانه روز بوده است.عده ای از این کاربران فعال که در ایران بوده اند توسط حکومت دستگیر شده اند و پس از آزادی،دلیل دستگیری خود را ابوالفضل فضلی اعلام کرده اند.عده دیگری که هم در خارج از کشور بوده اند با اذیت های ترولی و اینترنتی این فرد مواجه شده اند.لازم به ذکر است این فرد با اکانت های متفاوت در حال یافتن هویت موثرترین کاربران آتئیست ایرانی در فیسبوک و به خطر انداختن جان ها در ایران و یا آزار جنسی-اینترنتی این کاربران است.
ما امضا کنندگان این پتیشین به نمایندگی از تمامی آتئیست های ایران،وظیفه انسانی و اخلاقی خود میدانیم که به دولت آلمان نسبت به وجود چنین فردی هشدار داده تا مبادا در آینده لطمات بیشتری وارد کند.امضا کنندگان این پتیشین از دولت المان میخواهند تا نسبت به پرونده ی اقامت مدعو"ابوالفضل فضلی"حساسیت بیشتری صورت گیرد.
با سپاس.به امید فردایی بهتر

گروه آتئیست ها و اگنوسیتک های ایران

 English:

After the far-reaching sweep, after the Islamic Revolution against the freedom fighters and attempts to stifle the voice of the people, the Ministry of Intelligence of the Islamic Republic of Iran sent its security forces and executors outside the country to prevent
the formation of the voice of justice and shut it down.

The former intelligence minister, Ali Fallahian, in an interview published this year, explicitely, revealed that the security apparatus in his country sends his clients abroad to collect information in other capacities such as journalists, businessmen, and diplomats to prop-up and maintain the regime, these individuals could be intelligence operative, sleeper cells, sleeper agents, saboteurs or even assassinators.

Iranian intellectuals do not and cannot have any political party representation or independent media outlet or any other platform to express their grievances, the Iranian regime oppresses and silences minorities like Atheists, Doubters, Intellectuals, etc

Outspoken critics of religion, Sina Dehghan and Sohail Arabi are just two known individuals who have succumbed to an unfair judicial system sentenced to death at the hands of a tyrannical government

Athiets main activities are outside of Iran like any other political refugees or exile groups, Iran’s government‘s sleeper agents are currently searching out and disrupting or trying to eliminate any minority groups that have managed to collectively gather outside of the country .
However, Iranian ministry of intelligence is doing everything in their power to thwart and disrupt the biggest Atheist group “The Atheists and Agnostics Of Iran” which has a collective membership of 65,000 current users and the group’s Admins have always been cyber-attacked by the Iranian intelligence forces
And now, we created this petition to protect our members’ privacy and keep them safe and secure

Mr. Abolfazl Fazli (Nima Fazli) who is a former member of Iran’s government Ghods revolutionary guard Corp, and Also has been in the service of the Revolutionary Guard in the forcible suppression of demonstrations of 2009 (1388), has entered Germany with an operative cover story of him being an Atheist refugee and in his short time he has been in Germany, single handedly exposed many members of “the Athiests and Agnostics of Iran” Facebook group and Upon his arrival in Germany, he’s been vigorously and ceaselessly trying to find and expose their identity

Some of our active members who have been reported and detained in Iran have now come forward and exposed this member of the regime, “Abolfazl Fazli” who is responsible for all the arrests and detention of our members and their families.
And those who are based outside of Iran, have also encountered Mr. Fazli’s online troll like harassment and cyber bullying.
It is also worth mentioning, Abolfazl Fazli uses many fake accounts for his online sextortion, cyber-stalking with threats, intimidating ,blackmails and coercion our very outspoken members who reside in and outside of Iran.

We, the under signers and the supporters of this petition and on behalf of the Iranian atheist community, as our moral obligation, would like to inform the German government about all the above mentioned harassment and mistreatment towards our members and all the pain Abolfazl fazli caused our people and their family members, it is a kind request to reverify his claims as a refugee and reconfirm his identity to prevent further ill treatments from this individual

hope for a better tomorrow

Sincerely,
Signature of Sender

“The Atheists and Agnostics Of Iran”
https://www.facebook.com/groups/IR.Atheists.Agnostics/Today: Ali is counting on you

Ali Rayegan needs your help with “Zentrale Ausländerbehörde: informing to germany government about abolfazl fazli”. Join Ali and 142 supporters today.