Zehirleyici bir kimyasal olan biber gazı ve benzer maddelerin, kamu sağlığına etkileri sebebiyle, kullanımdan kaldırılmasını istiyorum

Kampanya Kapatıldı

Zehirleyici bir kimyasal olan biber gazı ve benzer maddelerin, kamu sağlığına etkileri sebebiyle, kullanımdan kaldırılmasını istiyorum

Bu kampanya 90.252 destekçiye ulaştı
MEHMET KILIÇLAR tarafına Oya Koca bu kampanyayı başlattı

 

(NOT: Değerli destekçi, imza bırakırken dilekçenin altındaki kaynakça ve  güncel haberleri inceleyiniz.)

Gaz tabancalarını sayısız kere,  hedef gözeterek yakın mesafeden yurttaşlara yönelten kimi emniyet mensuplarının, temel insan haklarından  yaşam hakkına doğrudan kast ettiği kabul edilmeli.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 17 Aralık 1979, kabul edilen Kolluk Kuvvetleri Davranış Kurallarının ilk cümlesi şöyle der :

“Polis yetkilerini kullananlar, insan onurunu daima saymalı, korumalı ve tüm kişilerin insan haklarını en yüksek mertebede tutmalıdır. “

Barışcıl Gezi Parkı protestocularının üzerine tonlarca biber gazı ile yürüyen, sayısız görüntü kaydında belgelendiği üzere, gaz tabancalarını silah gibi göstericilerin baş ve vücutlarına nişan alarak yaralama kastıyla kullanan polis, gösterileri kontrol etmektense kontroldan çıkartmıştır.

Oysa ilgili kanun maddesi kolluk kuvvetlerine "..direnmenin mahiyetine göre artan nispette ve sadece direnenleri etkisiz hale getirecek nispette" kullanmayı şart koşar.

Polis "ölümcül olmayan kimyasal etki" dozajını kat be kat aşmış; günler boyu İstanbul, Ankara, İzmir'de belli bölgeleri, gaz bulutu altında nefes alınamaz vaziyette bırakılmıştır. Kapalı mekanlarda ve konutların içinde dahi kullanılmıştır. Bahreyne'de geçen yıl ki gösterileri bastırmada bu şekilde aşırı kullanılan gazlar, 34 kişinin ölümüne yol açmıştır, korkumuz o ki ülkemizde de gaz etkisiyle dolaylı ölümler ortaya çıkması yüksek bir olasılıktır. Diğer yandan ciddi kafatası yaralanmaları, göz kayıpları, yaşamsal riskle hastanelerde yatanların listesi vahim bir insan hakları ihlal tablosu ortaya koymaktadır.

Daha bir ay önce, 1 Mayıs 2013 günü Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy bölgelerinde kimi emniyet mensuplarının yurttaşları hedef gözeterek gaz tabancalarını kullandığı, çeşitli TV ekiplerinin çekimlerinde açıkça ve hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın izlenmişti..

Baş ve vücutlarından yaralanan pek çok yurttaş tedavi altında, bazıları komadan hayata geri dönebilirse yaşam boyu sakatlıkla karşı karşıya. Diğer yandan sokaklardaki insanlarla beraber, civarda  konut, iş yeri, dershane ve hastanelerde bulunan çocuk, yaşlı, hasta, alerjik bünyeli pek çok yurttaşın sağlık durumu- kent merkezindeki bu aşırı gaz kullanımından- çok olumsuz etkilendi.

Halkın emniyetini korumakla görevli birimler halkın sağlığını tehlikeye sokamaz, bu birimlerin maaşlarını halkın ödediği vergiler karşılamaktadır.

Emniyet Müdürlüğü, "Halk İçin Emniyet, Adalet İçin Hizmet" sloganının içini dolduracak sorumlulukla hareket etmelidir.

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan barışcıl muhalif gösteri ve yürüyüşlerde, sokaklarda, kampüslerde ve alanlarda emniyet mensuplarının yurttaşlara işgalci düşman muamelesinden vazgeçmesini sağlamak için, herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum.

  Uluslararası İmzacılar için Metnin İngilizce Çevirisi

Petition: Use of toxic chemical agents such as pepper or tear gas should be banned due to negative effects on public health

http://showdiscontent.com/ for further visual evidence

 It is to be accepted as fact that, some members of the riot police, who fire their riot guns numerous times on citizens at close range during peaceful demonstrations, are undermining the fundamental human right to live.

 Code of Conduct for Law Enforcement Officials, adopted by the General Assembly of United Nations on 17 December 1979 states that,

 “All those who exercise police powers shall respect and protect human dignity and uphold the human rights of all persons.”

Peaceful Gezi Parkı protestors have been attacked with tons of anti-riot gas ammunitions, and as numerous video recordings document, by aiming and firing  riot control guns directly towards the heads and bodies of individuals taking part in the protests, the police has caused outrage which resulted the demonstrations to get out of control.

 Police forces has gone way beyond the "non leathal" effects of these agents, people are left breathless in clouds of pepper and tear gas, hanging over very central districts of Istanbul, Ankara and İzmir. There is high risk of deaths occuring due to excessive use of gas, as in the case of Bahrein in 2012 where 34 people have died. A list of people hospitalized with very severe head injuries, skull fractures, eye damages, serious life threatening wounds puts Turkish state authorities in a very grim situation of human rights violations.

 Only a month ago, video footage broadcasted by TV channels on May 1, 2013 proves without any doubt that during May Day protests, protestors were falling victim to targeted attacks from police forces on the streets of Istanbul, especially in Besiktas, Sisli, and Mecidiyekoy .

Many citizens has been hospitalized due to injuries to their heads and bodies and some seriously wounded face a risk of death or permanent disability. On the other hand, the extensive use of tear gas on demonstrators  has affected a wide area at the heart of the city with negative impacts on the health of children, elderly, ill, and individuals with allergies in the surrounding residences, businesses, schools and hospitals.

Police forces whose duty is to protect the security of the public, cannot   threaten the well being of citizens . Police Department has to act responsibly in accordance with their slogan: "Security for the people, service for justice."

 I urge you support this petition demanding a ban on  the use of pepper gas / tear gas as  crowd control agents; also demand a change of policy to restrain police forces from  harrassing citizens who are peacefully exercising their indispensable democratic right of opposition on streets, squares or campuses. 

Biber Gazı ve Etkileri Üzerine Kaynakça:

Further Reading:

http://www.demokrathaber.net/saglik/ttdden-biber-gazina-maruz-kalan-herkese-cagri-h17999.html

http://www.toraks.org.tr/news.aspx?detail=1242

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/bibergazi.pdf

http://www.kmo.org.tr/sube/index.php?

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-110262#{"itemid":["001-110262"]}

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/107024-gosteri-kontrol-ajanlari-nami-diger-gaz-bombalari

http://www.aclu-sc.org/issues/police-practices/pepper-spray/

Sağlık Bakanına meclis soru önergesi, 27/8/2012 : http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-10827s.pdf

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21231981.asp

http://www.hurriyet.com.tr/saglik/23197369.asp

http://www.aktuelkimya.com/2012/06/biber-gaz.html

http://www.ahaber.com.tr/Ekonomi/2013/05/02/biber-gazinin-kilosu-110-lira

http://www.pbs.org/wnet/need-to-know/five-things/pepper-spray/12472/

http://www.opcw.org/about-chemical-weapons/types-of-chemical-agent/riot-control-agents/

http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/

http://www.fas.org/bwc/papers/rca.pdf

http://crisis.med.uoa.gr/elibrary/6.pdf

 http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/1925GenevaProtocol.shtml

http://www.bo.cnr.it/www-sciresp/OLD/GdL/Genova/Tear_Gas.html

http://www.omegaresearchfoundation.org/assets/downloads/publications/BNLWRP%20ORF%20RCA%20Munitions%20Report%20April%202013.pdf

http://articles.latimes.com/1995-06-18/news/mn-14572_1_pepper-spray-manufacturer/3

http://www.commondreams.org/views/030900-103.htm

http://www.nytimes.com/1995/06/19/us/aclu-report-calls-pepper-spray-potentially-deadly.html

http://thenewcivilrightsmovement.com/infographic-how-deadly-is-pepper-spray/politics/2011/12/16/31982

http://occupiedpalestine.wordpress.com/2011/01/28/how-to-make-a-tear-gas-mask-howto-protection-at-protest/

http://web.archive.org/web/20000817004624/http:/www.ncmedicaljournal.com/Smith-OK.htm

http://www.democracynow.org/2011/11/29/pepper_spray_creator_decries_use_of

http://www.theatlantic.com/politics/archive/2011/11/too-much-violence-and-pepper-spray-at-the-ows-protests/248761/

http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2011/11/21/about-pepper-spray/

http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2011/11/23/molecules-to-medicine-should-pepper-spray-be-put-on-clinical-trial/?print=true

http://boingboing.net/2011/11/20/ucdeyetwitness.html

http://www.haberturk.com/dunya/haber/780455-ogrenciye-gaz-pahaliya-patladi

https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/Bahrain-TearGas-Aug2012-small.pdf

http://www.greenmedinfo.com/article/pepper-spray-may-contribute-custody-deaths

http://emergency.cdc.gov/agent/riotcontrol/factsheet.asp

http://www.uncjin.org/Standards/UNRules.pdf :

  - UN Standards, Guidelines, and International Instruments 

 Code of Conduct for Law Enforcement Officials

Adopted by the General Assembly, 17 December 1979,

on the recommendation of the Fifth Congress

Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials

Adopted by the Eighth Crime Congress, Havana, 27 August-7 September 1990

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 90.252 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş