Petition Closed

Ja het kan! We kunnen iets doen voor de miljoenen dieren in de vee-industrie, die zichzelf niet kunnen verdedigen tegen een slechte behandeling.

Compassion in World Farming (CIWF) voert actie om de levensomstandigheden van varkens in Europa te verbeteren.

Varkens zijn intelligente en nieuwsgierige dieren. Elk varken heeft een eigen karakter, net als onze honden en katten. Ze hebben hun eigen waarde en verdienen een beter leven. 

En toch leeft de meerderheid van de varkens die elk jaar geslacht worden – ongeveer 14 miljoen in Nederland en meer dan 250 miljoen in Europa - in illegale en onaanvaardbare omstandigheden.

Jij kunt hen nu helpen door deze petitie te ondertekenen. Daarmee roep je de Nederlandse en Europese landbouwministers op om ervoor te zorgen dat de Europese wet, die in 2001 is aangenomen, voor 100% wordt nageleefd.

Onderzoek van CIWF in veel Europese landen laat zien dat in strijd met de wet: 

biggenstaarten en –tanden standaard worden afgeknipt, vaak zonder verdoving of andere pijnstillers. 
• varkens worden gehouden in donkere, kale en overvolle stallen, zonder stro of strooisel. Hierdoor is het onmogelijk voor ze om te wroeten, waar ze van nature behoefte aan hebben.
• zeugen leven in metalen kooien, die zo smal zijn dat de zeug zich niet eens kan omdraaien.
• varkens aan hun lot worden overgelaten als ze ziek of gewond zijn en niet de behandeling krijgen die ze nodig hebben.

De Nederlandse varkenshouders moeten zich houden aan de Europese en Nederlandse wet die er is om varkens te beschermen. Zo zijn ze verplicht om de varkens strooisel te geven, mogen ze niet standaard staartknippen en moeten ze ervoor zorgen dat de varkens verblijven in schone en comfortabele stallen.

Iedereen kan helpen om een eind te maken aan het onnodig lijden van miljoenen varkens in Nederland en Europa door de campagne van CIWF te steunen. Teken de petitie om de Nederlandse en Europese landbouwministers te vragen ervoor te zorgen dat alle varkenshouders zich 100% aan de wet houden.

We kunnen hier echt iets aan doen. Laten we de varkens een leven geven dat de moeite waard is: teken de petitie en verspreid de boodschap.

Lees meer op www.ciwf.nl/varkens en like ons op Facebook

Italiaanse versie hier
Franse versie hier 
Duitse versie hier
Spaanse versie hier 
Poolse versie hier

 

Letter to
Staatssecretaris van Landbouw en de Europese landbouwministers
De Staatssecretaris van Landbouw en de Europese Landbouwministers

In verreweg de meeste varkenshouderijen in Europa (met inbegrip van Nederland) worden miljoenen varkens vaak onder barre omstandigheden gehouden. Ze leven op rooster- of spleetvloeren, zonder stro of materiaal om op te liggen en ze ondergaan standaard lichamelijke ingrepen. Dit is in strijd met de Europese wet die bedoeld is om het welzijn van varkens te beschermen.

Hoewel de landen van de EU al bijna 11 jaar de tijd hebben om aan de eisen van de wet te voldoen, worden de regels in de hele EU onvoldoende gehandhaafd en regelmatig genegeerd.

Wij, ondertekenaars van deze petitie, maken ons met name zorgen erover dat in veel EU-landen:
• Het EU verbod op routinematig staartknippen en het knippen en vijlen van tanden vaak genegeerd wordt.
• Het EU voorschrift dat varkens de beschikking moeten hebben over stro of ander natuurlijk materiaal vaak genegeerd wordt. Dergelijk materiaal is nodig om hun aangeboren onderzoekend gedrag mogelijk te maken.
• Veel zeugen nog steeds maandenlang in krappe kooien gehouden worden, ondanks het EU verbod hen zo lang in ligboxen te houden.

Wij willen dat hier een eind aan komt en dat de varkenshouders zich aan de wet houden.

Daarom vragen wij u onmiddellijk actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat Nederland zich 100% houdt aan de Europese varkens richtlijn (2008/120/EG) en uw collega’s in de andere EU-landen aan te sporen hetzelfde te doen.

Compassion in World Farming Nederland started this petition with a single signature, and now has 173,480 supporters. Start a petition today to change something you care about.