PINARBAŞI' NIN İÇME SUYU KAYNAĞI TEHDİT ALTINDA

PINARBAŞI' NIN İÇME SUYU KAYNAĞI TEHDİT ALTINDA

3.367 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
ZARI ÇAYI TEHDİT ALTINDA ve tarafına Cemal Kaya bu kampanyayı başlattı

==ZARI PINARINI KORUYALIM==
Demirci Mah. ve Tekkeşin başı diye anılan kurt kayası mevkisine açılacak mermer ocağı, ZARI Pınar'ı nı besleyen yeraltı su rezerv'i üzerine denk gelmektedir.
======= DİKKAT ======
Suyumuz kirlenecek, hatta kesilebilir de...
======= &&&&& ========
MERMER VE TAŞ OCAKLARININ YERALTI SULARINA ETKİLERİ...
Yöremiz coğrafyasında buzullar olmadığı için dere, çay, nehir gibi akarsularımızı besleyen yegane kaynaklar, yeraltı su kaynaklarımızdır.
Bölgemizde su kaynağı olarak da hiç bir göl bulunmamaktadır.
Yöramizin gelecekteki bekası açısından, yeraltı su kaynaklarımızın mevcut durumlarını korumamız gerekmektedir.
Taş ve mermer ocaklarında kırım ve kesim esnasında çıkan ve çalışmaların yapıldığı alanlara tozarak dağılıp, yüzeye çöken kayaç tozları, yağmur ve kar sularının yeraltı haznelerine geçirgenliğini, gözenek ve yarıkları tıkayarak engelleyeceği için, yeraltı kaynak rezervlerimiz yeterli beslenemeyecek, seviyelerinde gün geçtikçe düşüş hızlanacaktır. Bu demektir ki, yöremize hayat veren akarsularımızın gün gelip yetersiz kalacağı veya tamamen yok olacağıdır.
Bunun örnekleri Burdur ilimizde yaşanmıştır. Son 35 yılda Burdur ilimizdeki taş ve mermer ocaklarının tozakları sebebiyle Burdur gölünün su seviyesi 1/3 oranda azaldığı raporlarla kanıtlanmıştır.
Bölgemizdeki iki önemli akarsuyumuzu besleyen, yeraltı su kaynakları Zarı Pınar'ı ve Çavuş Atak Pınar'ıdır. Bu kaynaklarımızın yok olmaması, kurumaması için gelin hep beraber bölgemizde faaliyet gösterecek taş ve mermer ocaklarına müdahale edelim. Yaşanacak bu felakete dur demek için yetkilileri uyaralım, bilgilendirelim. Saygılarımla...

Cemal Kaya

3.367 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.