Петиция закрыта

Zara, Next i Mango - wypłaćcie wynagrodzenia swoim pracownikom!

Эта петиция собрала 309 263 подписанта


“Wykonałem przedmiot, który chcesz kupić, ale nie otrzymałem za to wynagrodzenia”

Jesteśmy pracownikami fabryki firmy Bravo Tekstil w Turcji, od lat pracującej dla korporacji Inditex, właścicielа Zary, a także dla Next i Mango.

Produkowaliśmy ich odzież pod ścisłym nadzorem tych marek i widzieliśmy siłę, z jaką marki troszczą się o to, by ich standardy pracy były przestrzegane przez fabryki - podwykonawców.

W lipcu 2016 r. nasz szef odmówił zapłaty ogromnej części naszych zarobków, jakie zarobiliśmy szyjąc ubrania dla tych marek. Wierzyciele przyszli do naszej fabryki i zajęli cały sprzęt. Tymczasem nasz szef zniknął, zabierając nasze pensje. W ciągu jednego dnia straciliśmy wszystko. Kierownictwo jest nam winne nie tylko niewypłacone pensje za trzy miesiące, ale również i pieniądze za rozwiązane przedwcześnie umowy.

Obecnie w  globalnych łańcuchach produkcji podwykonawcy, tacy jak nasz poprzedni pracodawca, wytwarzają produkty dla międzynarodowych marek. Światowe marki otrzymują większość zysków z tej produkcji i wielokrotnie udowodniły, że to one dyktują warunki na hali produkcyjnej. Gdy opinia publiczna dowiedziała się o nieprawidłowościach, marki musiały zaakceptować fakt, że są odpowiedzialne za zapewnienie uczciwych warunków pracy dla tych, którzy wytwarzają ich produkty. Na przykład Zara/Inditex podpisała globalną umowę ramową z IndustriAll Global Union i przyjęła odpowiedzialność za podstawowe prawa pracowników w fabrykach swoich dostawców.

Od sierpnia 2016 r. przedstawiciel naszego związku – DiSK Tekstil, przy wsparciu Clean Clothes Campaign i IndustriAll Global Union, negocjował z markami w naszym imieniu. Przez 12 miesięcy czekaliśmy na zakończenie tych negocjacji, cierpliwie i z nadzieją. Aby nie przeszkadzać w negocjacjach, znosiliśmy je w milczeniu. Jednak po całym roku marki zadeklarowały, że zapłacą tylko nieco ponad jedną czwartą naszego roszczenia. Innymi słowy, marki zaakceptowały swoją odpowiedzialność, ale uważały, że nie zasługujemy na nic więcej niż te skromne resztki.

Wszyscy byliśmy od lat zatrudnieni w Zara/Inditex, Next i Mango. Produkujemy te rzeczy własnymi rękami, przynosząc tym firmom ogromne zyski. Jedyne, czegi żądamy to, by te marki okazały nam minimum szacunku i wypłaciły rekompensaty za naszą pracę. Żądamy jedynie naszych podstawowych praw! Wzywamy społeczność międzynarodową do wsparcia naszej walki, podpisania i udostępnienia tej petycji.

 Cегодня Bravo рассчитывает на вас

Bravo İşçileri нуждается в вашей поддержке петиции «Zara, Next i Mango - wypłaćcie wynagrodzenia swoim pracownikom!». Bravo и 309 262 участника этой кампании рассчитывают на вас сегодня.