Zülümde ve pişkinlikte sınır tanımayan israilin mallarını raflarımızda görmek istemiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Bildiğiniz üzre tüm İslam âlemindeki kan ve gözyaşının baş müsebbibi, İslâm ve müslüman düşmanlığını yeryüzünde en sistematik biçimde yürüten siyonizmin anavatanı İsrail, müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksâ'ya delilsiz, gerekçesiz ve hiçbir hukûki hakk iddiâ etmeden sahip olmak istiyor. Ve bunu yaparken yine gayr-i meşrû olarak, hiçbir tabii hukukta yer alması mümkün olmayan insanlık suçları işliyor. Tüm dünyânın sessizliği de gösteriyor ki; dünyâda gerek ekonomik, gerekse askeri bakımdan üstün olmayan devletler, kendinden güçlü devletlerin zulmüne dur diyemiyor. Ama Türk milletinin, bu âcizlikte bir istisnâ olduğu unutulmamalıdır. Yeri gelince zâlime Yavuz, yeri gelince mazluma Yunus olmasını bilen Türk milleti, Çanakkale'de öz vatanı Anadolu üzerindeki işgâl planlarını ,eldeki imkânsızlık, ve zor şartlara rağmen nasıl yedi düvelin başına geçirdiyse, bugün de kardeşine yapılan zulme karşı dişe dokunur, elle tutulur bir duruş sergileyecektir. Velhâsıl, her geçen gün, dünyânın gözü önünde insanlığın sessizliğinden güç alarak insanlık suçu işlemeye pişkince devâm eden İsrail'e ülkemizden destek verilmesini istemiyoruz. İsrailden ithal edilen tüm ticâri malların alımının durdurulmasını istiyoruz. Raflarımızda ambalajlar ardında kan ve gözyaşı istemiyoruz. Bebek katillerinin zulmüne ortak olmak da istemiyoruz. Bu kampanya ile karşılaştıklarında ise müslüman kardeşlerimden, "Mü'minler ancak kardeştir." âyetini hatırlamalarını, gayri müslimlerden ise ellerini vicdanlarına götürmelerini istirhâm ediyorum.