Get my school to unban mobile phones/zrušit zákaz mobilů v naší škole

0 have signed. Let’s get to 100!


My school has banned mobile phones because of "bullying".The thing is the ban increased bullying instead od eliminating it.We want Freedom of information And communication! So help us make this Dream become true again.Moje škola zakázala mobilní telefony kvůly "šikaně". Ale to spíš zvíšilo šikanu než zničilo. A také to porušuje svobodu informací,názoru a komunikace. Tak to podepište a přeji hezký denToday: Anon is counting on you

Anon Ymous needs your help with “Základní škola Lovosice Sady pionýrů / "jednička": Get my school to unban mobile phones/zrušit zákaz mobilů v naší škole”. Join Anon and 79 supporters today.